Yeni Hizmetlerimiz

EVD

Sanayide Enerji Verimliliği

Gerek endüstriyel üretim gerekse günlük ihtiyaçlar için enerji talebimiz sürekli artış gösteriyor. Enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesinin yanı sıra elde edilen enerjinin tasarruflu kullanımı kritik önem taşımaya başladı.

Endüstriyel boyutta enerjinin verimsiz kullanışı, çevresel etkiler ve kaynak sorununa ek olarak maliyet açısından sanayicilere ciddi yük oluşturuyor.

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında yürütülen ve bahsettiğimiz sorunlara yönelik önlem çalışmalarında yer aldı, gerekli yasal düzenlemeleri yaptı. Bu yasal düzenlemelerle enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ülkemiz ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji verimliliğin artırılması amaçlandı ve hedefler belirlendi.

Szutest bu amaç ve hedefler doğrultusunda sorumluluk alıyor ve projeler gerçekleştiriyor. Uzun süredir “bina” sektöründe yetkili olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizi “sanayi” sektöründe de yürütmek üzere Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’ndan yetki aldık.

Katma değer yaratmanın giderek zorlaştığı üretim sektöründe, enerjinin verimli kullanılmasının sağlayacağı katkı elbette emsalsiz. Szutest bu bilinçle  Türkiye sanayisine hizmet sunmak, teknik ve mühendislik ilkelerine uygun projeler üretmek üzere yola çıktı.

Szutest sadece proje üretmekle kalmayıp, işletmelerde, enerji verimliliği sağlamaya yönelik projelerin hayata geçirilmesinde, projelerden sağlanacak ekonomik faydayı, imzalanacak Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) ile işletmeye garanti etmek suretiyle yatırım ve işletme finansmanını üstlenebiliyor veya finansmanın en uygun şartlarla sağlanmasına aracılık ediyor.

SASO – Belgelendirme 

Küresel dünya ekonomisinin en temel yapı taşı olan uluslararası ticarette aktif rol almaya devam ediyoruz. Ürün belgelendirme hizmetlerimiz aracılığıyla üreticilerin ürünlerini dış pazarlara açabilmesini sağlıyoruz.

Avrupa Birliği ülkelerine (CE Belgelendirme) ek olarak Rusya ve benzer direktifleri (GOST-R, EAC, Ukr-Sepro belgeleri) uygulayan ve hali hazırda 40’ın üstünde ülkeyle ihracat yapan üreticilerimizin sorunsuz şekilde ticaret yapabilmeleri için bu belgelendirme hizmetlerini sağlıyorduk. Şimdi buna bir yenisini ekledik ve Suudi Arabistan’a yapılacak ihracatın kapılarını aralayacak SASO belgelendirme hizmetine start verdik.

Szutest olarak, çözüm ortaklarımızla verdiğimiz bu belgelendirme hizmetlerini uzun vadede kendi akreditasyonumuz ve yetkimizle vermeyi planlıyoruz.

Suudi Arabistan Standart, Metroloji ve Kalite Organizasyonu SALEEM adlı yeni Ürün Güvenliği Düzenlemesini yürürlüğe soktu. Bu süreçte başlayan bu zorunlu belgelendirme, Suudi pazarına giren ürünlerin bireye, topluma ve çevreye zarar vermemesi için, ürün güvenliği gereklerinin uygulanmasını amaçlıyor. SALEEM programı, ürünün ve yüklemenin uygunluğunu SABER adı verilen online platform üzerinden yürütüyor.

yeni-hizmetlerimiz