Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

Elektrik tesisatlarında oluşabilecek hatalar ya da kusurlar iş yerlerinde önemli tehlikelere neden olmaktadır. Tesisatın uygun şekilde kurulmaması, bakım ve kontrollerinin yapılmaması yaralanma hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlara neden olabilir. Bu nedenle elektrik tesisatlarının periyodik kontrolü oldukça önemlidir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrolleri zorunlu olan elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri ilgili düzenlemelere göre belirlenen sürelerde gerçekleştirilmelidir. Yasal uyumluluk, risk azaltma, ekipman ömrü, güvenlik ve arıza önleme gibi çok sayıda fayda sağlayan elektrik tesisatı periyodik  kontrollerinin süresi bir yılı geçmemelidir.

Elektrik tesisatlarının, İş Ekipmanları Yönetmeliği’nin EK III Madde 2.3. Tesisatlar başlığı altında sistemin nasıl ve kimler tarafından kontrol edileceği ifade edilmiştir. Elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri, elektrik-elektronik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik teknikeri ya da yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Elektrik tesisatı periyodik kontrolünü işletmeler, kamu kuruluşları hem ilgili yasan ve düzenlemeleri yerine getirmek hem de enerji verimliliğini arttırmak için düzenlik olarak yapılmalıdır. Ayrıca elektrik tesisatının periyodik olarak kontrolü gerektiğinde onarılması, daha güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam için oldukça önemli bir adımdır. Bu nedenle:

  • Elektrik pano kontrolleri,
  • Artık/kaçak akım koruma röleleri,
  • Topraklama ölçümleri,
  • Yıldırımdan korunma sistemleri,
  • Katodik koruma,
  • Kompanzasyon sistemleri,
  • Akümülatör/Ups/jeneratör
  • Trafolar uygun test ekipmanları ile düzenli periyotlarla ve alanında yetkin kişiler tarafından test edilmelidir.

Elektrik tesisatlarının periyodik kontrolü için hemen bizimle iletişime geçin!