Kişisel Gelişim Eğitimleri

SZUTEST stres yönetimi, zaman yönetimi, satış ve müşteri ilişkileri yönetimi ile ikna sanatı eğitimleri ile sadece teknik alanda değil kişisel gelişim alanında da faaliyet gösteriyor.

STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Stres yönetimi eğitiminin amacı, kişilerin kendilerini çok daha yakından tanıyarak, onlarda strese sebep olan faktörleri doğru yönetebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca stresten olabildiğince uzak kalmalarını sağlayarak, daha huzurlu ve rahat bir yaşam koşulları oluşturmalarına katkı sağlamaktır.

 • STRESİ TANIMAK
 • STRES KAYNAKLARINI BELİRLEMEK
 • STRES YÖNETİMİNDEKİ BASİT ADIMLARI UYGULAYABİLMEK
 • DAVRANIŞ YAPINIZI ÖĞRENMEK
 • DİĞER KİŞİLERİN DAVRANIŞ YAPILARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLMEK
 • HUZURLU VE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN FARKINDALIK KAZANMAK
 • STRESİ AZALTMAK KONUSUNDA BİLİNÇLİ VE DONANIM SAHİBİ OLMAK
 • Stres düzeyini kontrol altında tutmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.
 • Duygularımız nasıl oluşur?
 • Beyin, dil, davranış ilişkisi,
 • Zihnimizdeki görüntüleri kontrol etmek,
 • İç diyaloglarımızı kontrol etmek,
 • Duygu kontrolü,
 • Sınırlayıcı düşüncelerden kurtulma,
 • Şirket, aile, kişisel değerlerimizin bir araya gelmesi,
 • Algı filtreleri
 • İç çatışma ve engelleme metodları
 • Motivasyon, hayata olumlu bakma,
 • Ortak dil yaratmak,
 • Müşteri ilişkileri,
 • Mantık seviyeleri,
 • Beden dili.

Katılımcılara ‘Szutest Stres Yönetimi Eğitimi Katılım Sertifikası’ verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Katılım için, eğitim takvimi mizi inceleyin.

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 • Zaman yönetimi, planlama/karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerinden oluşan daimi bir döngüdür.
 • ZAMANI VERİMLİ KULLANMA FARKINDALIĞI KAZANMAK.
 • ZAMANI ETKİLİ KULLANMA BECERİSİ KAZANMAK.
 • PLANLI ÇALIŞMA YOLLARINI ÖĞRENMEK.
 • Yönetim kadrosu ve yönetici adayları.
 • Zaman planı
 • Zaman tuzakları
 • Zaman bilinci
 • Zaman hırsızları
 • İletişim araçlarını verimli kullanma
 • Çalışma masası organizasyonu
 • Hayır diyebilmek
 • ABC Analizi
 • Önem-aciliyet analizi
 • Hedef belirleme
 • An’da olma
 • Zaman yaratıcıları

Katılımcılara ‘Szutest Zaman Yönetimi Eğitimi Katılım Sertifikası’ verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Katılım için, eğitim takvimi mizi inceleyin.

EKİP YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Günümüzde süratle değişen organizasyonel ve teknolojik koşullar çalışanların bir işi tek başına yapmalarını imkansız hale getirmiştir. Çalışanlar da işlerini sadece aldıkları direktifler doğrultusunda, yaratıcılıklarını kullanmadan yapmaktan memnuniyet duymamaktadırlar. Organizasyonların çetin rekabet ortamında hedeflerine arzulanan şekilde ulaşabilmeleri için sahip oldukları insan gücünü en yüksek verimde değerlendirmeleri gerekmektedir.

 • MOTİVASYON ARTAR.
 • SÜREKLİ İYİLEŞTİRME TEŞVİK EDİLİR.
 • HATA ORANI AZALIR.
 • İLETİŞİM ETKİNLEŞİR.
 • ÖZGÜVEN VE AİDİYET DUYGUSU GELİŞİR.
 • Yönetim kadrosu ve yönetici adayları.
 • Ekip nedir?
 • Ekip çalışmasının faydaları,
 • Ne zaman ekip kurulmalı?
 • Ekip lideri ve üyelerinin sorumlulukları,
 • Ekibin gelişim basamakları,
 • Ekip çalışmalarında karşılaşılan sorunlar,
 • Kişilik tipolojileri,
 • Ekip yönetimi,
 • Ekip çeşitleri,
 • Ekip ruhu,
 • Dayanışma ve çatışma.

Katılımcılara ‘Szutest Ekip Yönetimi Eğitimi Katılım Sertifikası’ verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Katılım için, eğitim takvimi mizi inceleyin.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Müşteri ilişkileri yönetimi ya da CRM; şirketinizin en değerli yatırımını odak noktasına yerleştiren bir stratejiyi tanımlar: Yani müşterilerinizi. Birçok şirketin değerli sermayesi, müşterilerle ilgili bilgiler ve müşterilerle yaşanan deneyimlerdir. CRM ile birlikte bu bilgi şeffaf hale gelir ve satış gücü otomasyonuyla birlikte şirkette kullanılır.

 • MOTİVE ÇALIŞANLAR
 • ARTAN HİZMET KALİTESİ
 • İLERİYİ GÖREN YÖNETİM
 • MÜŞTERİ BİLGİSİNİN FAYDALI KULLANIMI
 • SİSTEMATİK MÜŞTERİ AĞI OLUŞTURMA
 • Yönetim kadrosu ve yönetici adayları.
 • İlişki bazlı pazarlama stratejisi
 • Süreçler
 • Bilgi stratejisi
 • Müşteri ilişkileri
 • Kurum kültürü
 • Ürün ve hizmetler
 • Dış odaklılık
 • işlevsel rollerin tasarımı

Katılımcılara ‘Szutest Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi Katılım Sertifikası’ verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Katılım için, eğitim takvimi mizi inceleyin.

İKNA SANATI

Hayat; ikna olmak ve ikna etmekten ibarettir. Etkileme, başkalarının bizim görüşlerimizi hoşnutlukla kabul edip bu görüşleri aynı hoşnutlukla diğer insanları etkileyebilmek için kullanmaları sürecidir. Bu tanım, etkilemenin zorlama ya da yönetme süreçleriyle bir tutulmaması gerektiğini ortaya koyar. Etkilenen kişinin başarısının temel göstergesi, onun diğer insanları olumlu bir biçimde etkileyebilmesidir.

 • MOTİVE ÇALIŞANLAR
 • ARTAN HİZMET KALİTESİ
 • ETKİN YÖNETİM
 • Yönetim kadrosu ve yönetici adayları.
 • Güç sınırlandırmaları
 • Etkileme durumu aşamaları
 • Mevcut durum teşhisi
 • Etkileme yetenekleri
 • Etkin etkileme metodları

Katılımcılara ‘Szutest İkna Sanatı Eğitimi Katılım Sertifikası’ verilecektir.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Katılım için, eğitim takvimi mizi inceleyin.