GAR Eğitimi

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Eğitimi

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (GAR)

EĞİTİMİN AMACI

Gaz Yakan Cihazlara Bilim,Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından 05.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (GAR), Avrupa Komsiyonu üye ülkeleri tarafından pişirme cihazları, ısıtma cihazları, sıcak su üreten cihazlar ve bu tip cihazlarda kullanılan donanımlar için zorunlu hüküm haline gelmiştir.

Yürürlükten kalkan 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (GAD) ile yeni yürürlüğe girmiş olan 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (GAR) arasındaki geçiş süreci, farklar ve üreticilere ait sorumluluklar hakkında sektör bazında bilinçlendirme hedeflenmektedir.

SZUTEST olarak, sektöre her zaman kalite odaklı yaklaşımımızı sektörün her kademesindeki personeller ve ilgili kurumların yöneticileri ile paylaşmak bahse konu eğitimin öncelikli kazanımlarından olacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (GAR) Temel Emniyet Gerekleri
  • Yönetmelik kapsamında süreçlerin işletilmesinde kullanılan MODÜLER YAKLAŞIM’ın detayları
  • Temel Gerekler içeriğinde yer tutan RİSK ANALİZİ
  • GAD – GAR arasındaki farklar
  • Geçiş sürecinin sektörün farklı kademelerindeki yükümlülükleri
  • “CE” işaretinin ürünlere uygulanmasındaki yükümlülükler
  • Sektör katılımcılarının uygulama kısmında karşılaşabileceği durumların soru-cevap halinde işlenmesi
  • 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği hakkında temel bilgilendirme ve uygulama esasları

SÜRE

1 TAM GÜN

KATILIMCI PROFİLİ

20-25 Kişi/Kurumda çalışan her kademeden personel ve görevli personel

SERTİFİKA

Eğitim süresinin tamamında yer alan katılımcılara “SZUTEST Onaylı Katılım Sertifikası” verilecektir.

Yeterli katılım sağlanması durumunda İstanbul dışında ya da talep eden firma bünyesinde de eğitim gerçekleştirilebilir. Lütfen İstanbul dışındaki ve özel eğitim talepleri ile ilgili iletişime geçiniz.

ÜCRET : 450,00 TL / kişi