Enerji Santrallerinin Uygunluk Değerlendirmesi

Hayatlarımızın her bir parçasında etmen olan enerji artık elde edildiği kaynak açısından da önem kazanıyor.

Hayatlarımızın her bir parçasında etmen olan enerji artık elde edildiği kaynak açısından da önem kazanıyor. Enerji kaynağının yenilenebilir olması onu aynı zamanda sürdürülebilir kılıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bu yönelim ülkemizde de kendisine her gün daha çok yer ediniyor. Yenilenebilir enerjinin kaynaklarının uygunluğunun değerlendirilmesi de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi çok önemli bir noktadır.

Enerji Santrallerinde kullanılan donanımlarda tespit edilebilecek olan olası uygunsuzlukların önden tespit edilmesi büyük maliyetlere sebebiyet verecek olan sorunların henüz yaşanmadan giderilmesine olanak sağlamaktadır. Enerji santralleri avantajları ve riskleri ile bir bütünü ifade etmekte amacımız yaptığımız kontroller ile bu riskleri en aza indirme konusunda fayda sağlamaktır. Enerji santrallerinin bakım ve onarım çalışmaları da gözetimimiz altında gerçekleştirilebilmekte ve her türlü risk raporlanmaktadır. Bunun yanında ülkemizde yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi yapan firmalar ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’ aracılığıyla desteklenmektedir. Yerli imalatçılara verilen desteklere biz de katkıda bulunuyor ve bu alanda da aktif roller üstleniyoruz.

YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) ile gerekli şartları sağlayan enerji üreticileri bu desteklerden faydalanabilmektedirler.

Rüzgar Türbinleri

Szutest; rüzgâr türbinlerinin imalat gözetimlerini ve montaj öncesi kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Rüzgar Türbinlerinin Belgelendirilmesi

Rüzgar Türbinleri, kanatlarının rüzgâr etkisi ile dönmesi, bu dönmenin şaft ile harekete dönüşmesi ve bu dönme hareketi aracılığıyla da jeneratörün elektrik enerjisi üretmesi prensibi ile çalışır.

Rüzgar türbinleri çalışma prensipleri aynı olsa dahi kendini oluşturan komponentlerin farkılılıklarına ve kuruldukları alanlara göre çeşitlenmektedir.

Türbin kanatlarının eksenine bağlı olarak,

 • Yatay eksenli rüzgar türbinleri,
 • Dikey eksenli rüzgar türbinleri,
 • Eğik eksenli rüzgar türbinleri

olacak şekilde üçe ayırılır.

Kurulum yapılan yer olarak ise:

 • Kara üstü  rüzgar türbinleri,
 • Deniz üstü rüzgar türbinleri,

olacak şekilde ikiye ayrılmaktadır.

Bunlar dışında, kanat sayısına göre, rüzgar alma durumuna ve güç durumuna göre de sınıflandırmak  mümkündür.

Rüzgar türbini en genel hatlarıyla, kanat (pervane), hız dönüştürücüleri, kule, jeneratör ve elektronik aksamlardan oluşmaktadır.

Rüzgâr Türbinleri tiplerine göre;

 • EN 61400 – 1 Tasarım kuralları
 • EN 61400 – 2 Küçük rüzgâr türbinleri
 • EN 61400 – 3 Deniz üstü rüzgâr türbinleri

standartlarına göre tasarlanmakta ve üretilmektedir. Türbinlerin uygunluk değerlendirmesi ise bu standartların gerekliliklerini sorgulayacak şekilde yürütülen süreçlerdir. Rüzgâr türbinlerinin uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemleri EN 61400-22 standardına göre gerçekleştirilmektedir.

Rüzgâr türbininin ilgili standartlara göre uygunluğunun değerlendirilmesi sadece YEKDEM aracılığıyla destekleniyor olmasından öteye ürünlerin yaşam ömürleri boyunca yaşanabilecek olası problemlerin daha yaşanmadan önlenebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Hidroelektrik Santraller

Hidroelektrik Santrallerin Belgelendirilmesi

Suyun belli bir yükseklikte sahibi olduğu potansiyel enerjinin daha düşük konumdaki türbin çarkları içerisinden geçirilmesi prensibiyle önce mekanik sonra da elektrik enerjisine dönüştürüldüğü bu sayede de elektrik üretimi yapılan tesislerdir.

Türbinden daha yüksek bir seviyede bulunan su, kanallar aracılığıyla elektrik enerjisinin üretileceği türbinlere yönlendirilir. Belli bir hız kazanan su türbinin kanatlarına çarpmak koşuluyla (türbinin cinsine göre su ile türbin kanadının temasının şekli değişkenlik gösterebilmektedir) türbini döndürmekte, dönen kanatlara bağlı olan jeneratörler aracılığıyla elektrik enerjisi üretilmiş olur.

HES’lerde en yaygın olarak kullanılan türbin çeşitleri; Kaplan, Francis ve Pelton tipi  türbinlerdir.

Bildiğini üzere Hidroelektrik santrallerin üretimi 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar,

 • Mekanik parçaların üretimi,
 • Hidrojeneratör
 • Kontrol Sistemleri (Governor) ve Yazılımları

şeklindedir. Bu üç kısmı da kapsayacak şekilde uygunluk değerlendirme süreçlerini tanımlayan standart ‘’TSE K 195 Hidroelektrik santrallerde (HES) kullanılan türbin, hidrojeneratör ve kontrol Sistemleri, ürün belgelendirme kılavuzu’’ standardıdır.

Bu standart temel olmakla birlikte, yatırımcıların teknik şartnameleri ve özel gereklilikler uygunluk değerlendirme süreçlerinde kullanılmaktadır.

Desteklerden faydalanmak için ‘’Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamın yurt içinde imalatı hakkında yönetmelik’’ dikkatlice incelenmelidir. Bu yönetmelikte de belirtildiği gibi ürünler EN ISO/IEC 17065 ürün belgelendirme standardına göre akredite kuruluşlarca belgelendirilmelidir.

Hidroelektrik santrallerin uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirmesi ile ilgili hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçin.