Kazanların Periyodik Kontrolü

Kazanlar, bir işletmenin ihtiyaç duyduğu ısı enerjisini sağlamak için bir akışkanı ısıtarak işletmeye gönderen, basınç altında çalışan sistemlerdir. Endüstriyel tesislerde ve binalarda ısıtma, buhar üretimi ve sıcak su temini gibi kritik görevler üstlenir. Bu sistemlerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılması zorunludur. Periyodik kontrol, kazanların belirli aralıklarla kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve bakımının yapılmasını içerir. Bu kontroller, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilir.

Bütün güvenlik komponentlerinin basınç altında güvenli bir şekilde çalıştığını kontrol etmek için hidrostatik teste tabi tutulurlar. Hidrostatik test sonunda sızıntı, basınç düşümü veya deformasyon olmaması gerekir. Hidrostatik testlerin gerçekleştirilemeyeceği durumlarda, hidrostatik testlerin yerine tahribatsız muayene yöntemleriyle de periyodik kontroller yapılabilir.

Kazanların periyodik kontrollerin temel amacı, güvenli ve verimli çalışmasını sağlamaktır. Bu kontrollerin yapılması, yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda işletmenizin güvenli ve kesintisiz çalışmasını temin eden kritik bir adımdır. Kazanlarınızın periyodik kontrollerini düzenli ve zamanında yaptırdığınız taktirde güvenli bir şekilde çalışmasını temin ederek, iş kazanlarını önleyebilir, kazanların en yüksek performansta çalışmasını sağlayabilir, beklenmedik arızaları ve operasyonel kesintileri önleyerek, ekipmanlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz. 

Kazanların periyodik kontrol süresi genellikle yılda bir kez olarak belirlenmiştir.

Kazanların periyodik kontrolleri, kazanın üretim tipine göre (Buhar ve kızgın su kazanları için; TS EN 12952 serisi, TS EN 12953 serisi ve TS 497 standartları, ısıtma kazanları için; TS EN 303 serisi, TS 497, TS 430, TS EN 14394+A1 ve TS EN 12828+A1, Kızgın Yağ Kazanları DIN 4754-1 standartları kapsamında yapılır.) uygun olarak gerçekleştirilir ve yetkili kişilerce yapılması zorunludur. Kontrollerin ardından hazırlanan raporlar, işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve iş yerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Firmamız, kazanların periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış kadrosu ve son teknoloji ekipmanları ile hizmet vermektedir. İşletmenizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, güvenliğinizi ve verimliliğinizi artırmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimiz kapsamında:

Kazanlarınızın güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için periyodik kontrollerinizi ihmal etmeyin.  Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için hemen bizimle iletişime geçin!