Makine CE Belgesi

Makine CE Belgesi Avrupa Birliği’nin makine endüstrisi alanında ihracat yapan yabancı yatırımcılardan üretilen makineler için istediği belgedir. Bu belge, makinenin; üretiminde, kurulumunda ve kullanımında insan ve çevre sağlığını koruma altına alacak şekilde üretildiğini kanıtlayan bir sertifika türüdür. Belgelendirilmemiş makinelerin, Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlarında pazarlanması ve satışa sunulmasına izin verilmemektedir.

Makine kullanımı ve kurulumundan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi için geliştirilen politika, ithalat ve ihracat üzerine çalışan şirketleri yakından ilgilendirmektedir.

Dünya pazarlarının 1/3 üne sahip AB Makine üretim sektörü 170.000 firma ve 3.3 milyonun üzerinde çalışanı ile Avrupa’nın en büyük ve rekabetçi sektörlerinden birisi konumundadır. Makinelerden kaynaklanan kaza riskini en aza indirmek AB’nin olmazsa olmaz politikalarındandır. Bir makinenin CE İşareti taşıması o makinenin 2006/42/AT Makine Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyduğunu ve bu makinenin AEA içerisinde satılabileceğini gösterir.

Makine Yönetmeliği; makineleri, değiştirilebilir ekipmanı, güvenlik aksamlarını, kaldırmaya yardımcı teçhizatı, zincirleri, halat ve kayışları, mekanik aktarma tertibatlarını ve kısmen tamamlanmış makinaları kapsar. Eğer ürün Makine Yönetmeliğinde riskli olarak, 23 kategoride tanımlanan makinalardan bir tanesiyse ve tüm temel sağlık ve güvenlik gereklerini kapsayan AT Harmonize Standardına uymuyorsa onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütmesi zorunludur. Onaylanmış Kuruluş ürünün uygunluğu konusunda ikna olmuş ise CE Belgesi adını verdiğimiz, AT Tip İncelemesi Sertifikası veya Tam Kalite Güvence Sertifikası olan belgeyi yayımlayarak uygunluğu teyit eder.

Makine CE Belgesi’nin Amacı

Makinelerin kullanım talimatlarına uygun şekilde kurulduğunda insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemediğini göstermek amacı ile geliştirilen bir yasadır. Buna göre makine üreticileri bir ürünü piyasaya sürmeden önce;

 • Ürün ile ilgili teknik dosyayı hazırlamalıdır,
 • Makine ile ilgili kullanım talimatlarını hazırlamalıdır,
 • Uygunluk değerlendirmesi için gerekli test ve analizleri tamamlamalıdır,
 • AT Uygunluk Beyanı’nı ürüne uygun şekilde hazırlamalıdır,
 • Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra makineye CE işaretini iliştirmelidir.

Makine CE Belgesi ve AB Pazarları

Dünya pazarlarının 1/3 üne sahip AB Makine üretim sektörü 170.000 firma ve 3.3 milyonun üzerinde çalışanı ile Avrupa’nın en büyük ve rekabetçi sektörlerinden birisi konumundadır. Makinelerden kaynaklanan kaza riskini en aza indirmek AB’nin olmazsa olmaz politikalarındandır. Bir makinenin CE İşareti taşıması o makinenin 2006/42/AT Makine Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyduğunu ve bu makinenin AEA içerisinde satılabileceğini gösterir.  Makine Yönetmeliği makineleri, değiştirilebilir ekipmanı, güvenlik aksamlarını, kaldırmaya yardımcı teçhizatı,  zincirleri, halat ve kayışları, mekanik aktarma tertibatlarını ve kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

Eğer ürün, Makine Yönetmeliğinde riskli olarak, 23 kategoride tanımlanan makinalardan bir tanesiyse ve tüm temel sağlık ve güvenlik gereklerini kapsayan AT Harmonize Standardına uymuyorsa onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütmesi zorunludur. Eğer Onaylanmış Kuruluş ürünün uygunluğu konusunda ikna olmuş ise Ce Belgesi adını verdiğimiz, AT Tip incelemesi Sertifikası veya Tam Kalite Güvence sertifikası olan belgeyi yayımlayarak uygunluğu teyit eder.

Onaylanmış kuruluşun rolü ne olursa olsun üretici AT Uygunluk Beyanı ve teknik dosya düzenleyip uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır ki bu şartlar hukuki olarak bağlayıcıdır.

Makine CE Belgesi Nasıl Alınır?

Makine CE Belgesi almak için AB tarafından akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş kurumlara başvurulması gerekmektedir. Ürünlerin uygunluk testi, teknik dokümanlar ve diğer konularda deneyimli olan firmamız ile iletişime geçerek ürettiğiniz ürünlerin AB pazarlarında serbest dolaşım hakkı kazanmasını sağlayabilirsiniz. Makine CE Belgesi için detaylı bilgi ve başvuru için hemen info@szutest.com.tr adresinden uzmanlarımızla iletişime geçin!

Makina üreticilerinin hazırlayacakları teknik dosya en az aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir.

 • Makinanın genel tanımı
 • Makinenin ve parçalarının çizimlerini de içeren detaylı imalat dokümantasyonu
 • Makinanın temel gereklere uygun olduğunu kanıtlayacak hesaplamalar, deney sonuçları, detaylı çizimler
 • Elektriksel güvenlik – LVD test raporları
 • Makinalarda risk değerlendirmesi ve aşağıdaki dokümanlar
 • Makinaya uygulanacak temel gerekler listesi
 • Koruyucu tedbirlerin açıklamaları
 • Kullanılan standartlar ve bu standartların kapsadığı temel gereklerin belirten belgeler
 • Makina için talimatların bir kopyası
 • Gerektiği durumlarda bu makinanın imalatında kullanılan komponentlerin AT uygunluk beyanları.
 • AT Uygunluk Deklarasyonun kopyası

Bunların yanı sıra tüm bileşen ve bağlantı elemanlarının veya tamamlanmış makinanın testlerinin yapılarak raporlarının teknik dosyada yer alması, aynı zamanda bu teknik dosyanın üretici veya yetkili temsilcisi tarafından saklanması gerekir.

Başarılı bir değerlendirme neticesinde üreticilerimizin elindeki teknik dokümantasyon ürünlerinin yönetmeliğin temel gereklerine uyduğunu gösterir nitelikte olmalıdır ve

 • Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi
 • Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi
 • Kodlaması, fonksiyonu, modeli, tipi, seri numarası ve markası dahil olmak üzere makinaların tanımı
 • Makinaların bu Yönetmeliğin ( 2006/42/AT ) ve/veya kapsamlarına girdiği  diğer yönetmeliklerin temel gereklerini karşıladığının beyanı
 • Gerektiğinde, Ek IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ile AT Tip İnceleme Belgesi numarası
 • Gerektiğinde, Ek X’da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,
 • Gerektiğinde, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekliyle, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf
 • Gerektiğinde,  kullanılan diğer teknik standartlara ve şartnamelere atıf
 • Beyanın yeri ve tarihi
 • İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzasını içermelidir.

Makinalara iliştirilecek CE işareti aşağıdaki görseldeki oranlara sadık kalınanarak iliştirilir. Dikey uzunluk en az 5 mm olmalıdır ancak küçük boyutlardaki makinalarda bu uzunluk değiştirilebilir.

Tam Kalite Güvence modülü kullanılarak CE belgelendirilen makinalarda CE İşaretinin yanına Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası yazılmalıdır.

CE İşareti

Szutest makinalarda belgelendirme faaliyetlerini 2195 nolu Onaylanmış Kuruluş olarak vermektedir. Aynı zamanda  TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – makinalarda elektrik teçhizatı – Genel Kurallar  standardı tüm güvenlik deneylerinde (LVD testleri)  TÜRKAK  tarafından  TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite test kuruluşu olarak hizmet vermektedir.