BASİT BASINÇLI KAPLARDA CE Belgesi

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2014/29/EU (SPV) Avrupa’daki basınçlı ekipmanlara ilişkin tüm ulusal kanun ve kurallara dahil edilmiştir ve Avrupa Topluluğu’nda satılan tüm basit basınçlı kapları ilgilendiren tek düzenlemeyi ifade etmektedir.

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2014/29/EU (SPV) Avrupa’daki basınçlı ekipmanlara ilişkin tüm ulusal kanun ve kurallara dahil edilmiştir ve Avrupa Topluluğu’nda satılan tüm basit basınçlı kapları ilgilendiren tek  düzenlemeyi ifade etmektedir. Seri üretilen basit basınçlı kaplar yönetmeliğin kapsamındadır. “Basit basınçlı kap” hava ya da nitrojen içermek üzere tasarlanmış olan ve ateşle teması amaçlanmayan, 0,5 bar’dan yüksek iç basınca maruz tutulan herhangi bir kaynaklı kap anlamına gelmektedir.

Basit basınçlı kap alaşımsız çelik ya da alaşımsız alüminyum ya da yaşlandırma olmaksızın sertleştirilen alüminyum alaşımlarından yapılmış basınca dayanıklı parçalara sahip olmalıdır. Kabın maksimum çalışma basıncı 30 bar’dan fazla olmamalıdır ve maksimum çalışma basıncı (PS) ve kabın hacmi (V)  10000 bar/ litreden fazla olmamalıdır.

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2014/29/EU, diğer yönetmeliklerde olduğu gibi temel gereklilikleri kapsamaktadır ancak tasarım, malzeme, üretim ve test ile ilgili özel bilgiler vermemektedir. Bu sorular kabul edilmiş ulusal kanun ve standartların uygulanması suretiyle cevaplandırılabilir.

PS x V değerinin 50 bar/litreden fazla olduğu kaplar Yönetmeliğe ait Ek I’de yer alan temel güvenlik koşullarını karşılamalıdır ve onaylanmış bir kuruluş tarafından değerlendirme tabi tutulmalıdır. Anma basıncı x hacim ya da kullanılan üretim standardı, yani ekipman türüne bağlı olarak üreticiler çeşitli uygunluk modüllerinden bir prosedür seçebilirler.

Yönetmelik kapları bar cinsinden çalışma basıncı ve litre cinsinden kapasitenin verimi cinsinden (PS.V) depolanan enerjiye göre sınıflandırmaktadır. Her kategorideki kap ile ilgili olarak farklı hükümler geçerli olmaktadır.

  • A Kategorisi PS.V değeri 50 bar.litre’den fazla olan kaplardan meydana gelmektedir ve
  • PS.V değeri 3000’den fazla ancak 10000 bar.litre’den az olan kaplardan oluşan A.I. Kategorisi
  • PS.V değeri 200’den fazla ancak 3000 bar.litre’den az olan kaplardan oluşan A.2 Kategorisi
  • PS.V. değeri 50’den fazla ancak 200 bar.litre’den az olan kaplardan oluşan A.3 Kategorisine ayrılmaktadır.
  • B Kategorisi PS.V değeri 50 bar.litre ya da daha az olan kaplardan meydana gelmektedir.