Tesisatlar

Yangın sistemleri, havalandırma sistemleri kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kere en az muayene edilmelidir.

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangın dolapları, yağmurlama sistemleri, yangın pompa merkezi hidrantlar, yangın söndürme tüpleri, gazlı söndürme sistemleri ve su deposu gibi sistemler bir tesisin yangınla mücadele ekipmanlarının tamamı yangından korunma sistemleridir.

Tüm sistemin her zaman yangına hazır olduğunu yönetmelik ve standartlara göre test edilerek, doğrulanır ve her yıl tekrarlanarak raporlanır.

Yangın tesisatı testi, tesisat basınç testi, tesisat proje kontrolü,  algılama sistem kontrolü, dedektör ve sinyal sisteminin kontrolü şeklinde yapılmaktadır.

Havalandırma tesisatı ise projeye uygunluk esasları altında incelenerek muayene edilmektedir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

TS EN 12845, TS EN 671-3, TSE CEN/TS 54-14