Tahribatsız Muayeneler

Tahribatsız muayene, malzemenin iç yapısındaki gözle tespit edilemeyen süreksizliklerin veya malzeme yüzeyindeki süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir. İmalat sırasında veya kullanımdaki ferretik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel, bakır ve titanyum alaşımların korozyon, çatlak, aşınma, cidar kalınlığında eksilme, iç yapıda boşluk gibi hataların belirlenmesi gerçekleştirilir.

ISO 9712 (EN 473) ve  ASNT CP-189-2011 standardına göre, seviye II ve seviye III olarak kalifiye olmuş uzman personel kadrosuyla, endüstriyel ve kaynaklı ürün ve uygulamalarınızda tahribatsız muayene ve sonuçları değerlendirilmesi hizmeti vermekteyiz.

Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Manyetik Parçacıkla Muayene, yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodudur.
Muayene yüzeyine bir manyetik akı uygulanması durumunda yüzeyde bulunan süreksizlikler üzerinde kaçak akı oluşur. Bu arada muayene yüzeyine ferromanyetik ( mıknatıslanabilir ) tozlar serpilirdiğinde bu tozlar kaçak akılar tarafında çekilerek süreksizlikler üzerinde toplanır. Bu şekilde süreksizliklerin, hataların yerleri tespit edilebilir.

Ferromanyetiik bütün malzemelere uygulanabilir.

Muayene yüzeyinin pürüzlü olması hata tespitini olumsuz yönde etkiler.

Muayene yüzeyinde boya, kaplama veya kalıntı varsa bu malzemelerin kalınlığı muayene sonucunu doğrudan etkiler.

Penetrant testi yüzey hatalarının tespiti için kullanılan başka bir muayene metodudur.

Tespit edilmesi istenen hataların işlem uygulanan yüzeye açık olması gerekir.

Muayene yüzeyine açık süreksizlikler içine kılcallık etkisi ile nüfus etmiş penetrant sıvısının geliştirici malzeme yardımı ile tekrardan malzeme yüzeyine çekilerek süreksizlikleri ortaya çıkarma yöntemidir.

Yüzey altında kalan veya çeşitli sebepler nedeni ile yüzeyle bağlantısı kesilmiş hatalar bu metotla tespit edilemez.

Bu yöntemin uygulanacağı malzemenin test yüzeyi düzgün ve temiz olmalıdır. Ön temizliğin yeterli ve uygun olarak yapılmaması değerlendirme sırasında yanlış bulgulara veya değerlendirmede yanılgıya düşülmesine neden olabilir.

Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Kontrolü, ultrasonik dalganın yüzeyi dönmesi için geçen süreye göre metal ya da kompozit katı elemanın lokal kalınlığını ölçen tahribatsız test yöntemidir.

Uygulanan test, ultrason dalgasının yüzeye dönüş süresini baz alır.

Ultrasonik dalgaların bireysel alaşımlar yoluyla sadece küçük değişikliklerle sabit hızda seyahat ettiğinin gösterildiği gibi, test genellikle metaller üzerinde yapılır ve sık sık denizcilik, havacılık, otomotiv gibi endüstriyel ortamlarda metal et kalınlığını veya kaynak kalitesini izlemek için kullanılır.

Ultrasonik kalınlık ölçüm yönteminin başlıca avantajları;

Tahribatsız yöntemdir.

Diğer yöntemlere göre nispeten daha ucuz bir yöntemdir ve Kolayca kurulabilir.

Ölçümü yapılacak ekipmanın iki tarafına erişim gereksinimi sağlamaz.

Standart zamanlama yöntemleri kullanılarak hassasiyet değeri oldukça düşürülebilir.

Çıplak göz ile yapılan muayene metodudur.

Malzeme yüzeyindeki hataların, yapısal bozuklukların, yüzey üzerindeki kaliteyi etkileyen olumsuz parametrelerin optik yardımcı kullanılarak ve ya kullanılmaksızın yapılan muayene yöntemidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü inceleme koşulları vardır.

Genellikle diğer tahribatsız muayene yöntemlerinin uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır.

Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir.

Genellikle, muayene yüzeyi hazırlığı olarak yüzey temizliği yapılması istenmez. Yüzeyin, beklenen hataların en iyi tespit edileceği şekilde olması gerekir. Yeterli ışık şartları altında ve uygun bakma açılarında inceleme yapılmalıdır.

Radyografik muayene ya da röntgen malzeme üzerindeki gizli kusurları bulmak için kullanılan elektromanyetik radyasyon ( ışınım ) uygulanmasıdır.

Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar malzemeye nüfuz eder. Malzemeye nüfuz eden ışınım malzemenin diğer tarafına konan ışınıma duyarlı filmi etkiler. Bu film banyo işlemine tabi tutulduklarında ışınımın içinden geçtiği malzemenin iç kısmının görüntüsü ortaya çıkarır. Görüntü üzerindeki kararmalar süreksizliklerin belirtisi olarak değerlendirilir.

Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen hacimsel ve yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir.

Test malzemesinin kalınlığı kullanılacak ışınım kaynağının türüne bağlı olarak belli değerleri aşamaz.

Kalınlık sınırlaması dışında her türlü malzemeye uygulanabilir.

Test malzemesinin her iki yüzeyine de erişilebilir olması gerekir.

Muayene için kullanılacak ürünler diğer yöntemlere göre daha pahalıdır.

Radyasyona karşı korunma konusunda dikkatli çalışma yapılması gerekmektedir.

Eddy-Current yöntemi, yüzey ve yüzeye yakın hataların belirlenebilmesi için uygun bir metoddur.

Bir enerji bobini metal bir parçanın yüzeyine yakın getirildiğinde, sarımın değişken manyetik alanı malzeme üzerinde girdap akımları oluşturur. Bu akımlar orijinal manyetik alana karşı eğilimde manyetik alan kurar. Numuneye yakın bobinin empedansı numunede indüklenen indüksiyon akımlarının varlığından etkilenir.

Numunedeki girdap akımları kusur veya malzeme çeşitliliği ile bozulduğunda, bobin empedansı değişir. Bu değişiklik ölçülür, kusur veya malzeme durumun türünü gösteren bir şekilde gösterilir.

Elektrik iletkenliğine sahip olan bütün metal ve alaşım malzemelere uygulanabilmektedir.

Girdap akımları muayenesi metodu ile ayrıca elektriksel iletkenlik veya manyetik geçirgenlik gibi özelliklere dayanarak malzemelerin sınıflandırılması da mümkündür. Bunlardan başka kaplama kalınlığı veya ince metal levhaların kalınlığı ölçümleri de yapmak mümkündür.

SZUTEST > Tahribatsız Muayeneler