IECEx Sertifikası

IECEx, tehlikeli alanlarda kullanılan ekipman üreticileri, düzenleyicileri ve kullanıcıları için yanıcı gazlar veya tozlardan kaynaklanan yangın veya patlama riskini ele almak için bir yöntem sağlar. Ekipmanların, hizmetlerin ve kişilerin yeterliliğinin uluslararası standartlara göre test edilmesi ve belgelendirilmesi, daha güvenli ürünlerin uluslararası alanda daha düşük maliyetle satılmasını kolaylaştırır.

Bu, onaylı IECEx Sertifika Kuruluşlarının (ExCB’ler) Ex ekipmanı ilgili IEC Standartlarına (Ekipman Şeması) göre test ettiği ve Ex ekipmanı üreten üreticinin üretim sırasında test örneğini çoğaltmak için bir kalite yönetim sistemine sahip olmasını sağlayan, denetim gözetimi altında kaldığı “Uygunluk Değerlendirme” süreci ile elde edilir.  Bu durum aynı zamanda Kalite Değerlendirme Raporu (QAR) olarak da adlandırılır.  Son adım, üreticiye kontrollü kopyası (elektronik versiyon) IECEx web sitesinden temin edilebilen bir IECEx Uygunluk Sertifikası (CoC) vermektir. IECEx CoC, ekipmanın laboratuvar test raporundan (ExTR) ve gözetim denetimlerinden (QAR’lar) özet raporları içerir.

Uluslararası standartların hazırlanmasına ek olarak, IEC Uygunluk Değerlendirme Sistemlerinin çalışmasını kolaylaştırır. Bu sistemlerden biri de IECEx sistemidir.

IECEx Sistemi aşağıdakilerden oluşur:

 • IECEx Sertifikalı Ekipman Programı
 • IECEx Sertifikalı Servis Tesisleri Programı
 • IECEx Uygunluk İşareti Lisanslama Sistemi
 • IECEx Personel Yeterlilikleri Sertifikasyonu (CoPC)

 

IEC’nin Uygunluk Değerlendirme Sistemleri
24 Üyeli IEC Uygunluk Değerlendirme Kurulu (CAB)
IECEE

Elektroteknik Ekipman ve Bileşenler için Uygunluk Değerlendirme Programları Sistemi

IECEx

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Ekipmanlarla İlgili Standartlara Göre Sertifikasyon Sistemi

IECQ

Elektronik Bileşenler, montajlar, malzemeler ve ilgili süreçler için Kalite Değerlendirme Sistemi

IECRE

Yenilenebilir enerji uygulamalarında kullanılacak ekipmanlara ilişkin Standartlara göre sertifikasyon sistemi

CB ŞemasıEx EkipmanBileşenler+montajlarRüzgar Enerjisi
CB-FCS ŞemasıEx HizmetlerSüreçlerDeniz Enerjisi
PV ProgramıEx PersonelHSPMPV Güneş Enerjisi
E3 Enerji VerimliliğiAviyonik
Tehlikeli MaddelerLED Aydınlatma

IEC’nin Uygunluk Değerlendirme Sistemleri
24 Üyeli IEC Uygunluk Değerlendirme Kurulu (CAB)
IECEx

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Ekipmanlarla İlgili Standartlara Göre Sertifikasyon Sistemi

Ex Ekipman
Ex Hizmetler
Ex Personel

IECEx ve ATEX Arasındaki Fark Nedir?

 • Test ve belgelendirme yapmak için gerekli teknik uzmanlık seviyesine sahip personel ile gerekli test ekipmanı ve tesislerine sahip olmalarını sağlamak için sertifikasyon kuruluşları ve test laboratuvarlarının ölçme ve değerlendirmesine yönelik tek bir yeterlilik sürecine sahip olmak.

 

 • Ex testi ve sertifikasyonu yapmanın tek bir yolunu oluşturmak – biz buna Ex sertifikasyonunu “IECEx Yolu” ile yapmak diyoruz. Örnek olarak, ATEX kapsamında Bölge 2 ekipmanı (Ex ‘n’) için yalnızca bir üreticinin beyanına güvenmek kabul edilebilirken, IECEx için Bölge 0, 1, 2 arasında ayrım yapmıyoruz. IECEx kapsamındaki tüm ekipmanlar, IECEx sertifika numarasını taşımak ve IECEx web sitesinde yayınlanan bir IECEx Sertifikasına sahip olmak için bağımsız olarak test edilmeli ve onaylanmalıdır.
 • ATEX için hedeflenen yetki alanı Avrupa Birliği’dir. Ancak AB dışında da gönüllülük esasına göre kullanılmaktadır.

 

 • ATEX, Ek II’de listelenen EHSR’ye uyumu gerektirir ve standartlara uyumu “EHSR gerekliliklerine uyduğu varsayılan” olarak kullanır. Yani standartlara sıkı uyum ATEX’in bir gerekliliği değildir. Ancak çoğu üretici, EHSR’lere uygunluğu göstermek için standartları kendi yöntemleri olarak kullanmaktadır.

 

 • ATEX hizmetleri sunan kuruluşlar “Onaylanmış Kuruluşlar” (ExNB) olarak bilinir. Bu kuruluşlar, kendi ülkelerindeki resmi kuruluş tarafından yetkilendirilir ve ülkedeki resmi kuruluş AB Komisyonu’na bir bildirim yapar.

 

 • Bir ExNB tarafından verilen sertifika “AB Tip İnceleme Sertifikası” olarak adlandırılır ve bir Uygunluk Sertifikası değildir.

 

 • AB Direktiflerinde olduğu gibi ATEX’in değerlendirme ve test/sertifikasyon süreci riske dayalıdır, yani önceki bölge 2 veya Ex n gibi daha düşük riskli alanlar için ATEX, bir ExNB’nin katılımı olmadan tam üretici beyanına izin verir. IECEx söz konusu olduğunda; hedeflenen yetki alanı tüm dünya, tüm ülkelerdir. Bu nedenle IECEx, IEC Uluslararası Standartlarına tam uyumun gerekli olduğu gerçek bir uluslararası sertifikasyon programıdır.

 

 • IECEx Sertifikasyon Kuruluşları (ExCB) ve IECEx Test Laboratuvarları (ExTL), bir sertifikasyon kuruluşunun veya Test Laboratuvarının kendi ülkesinde yetkilendirilmek yerine, tek bir Uluslararası IECEx Yönetim Komitesi tarafından yönetilen ve onaylanan tek bir uluslararası sürece göre değerlendirilir ve yetkilendirilir. Her ExTL ve ExCB, IECEx’ten uzman bir değerlendirici ekibi tarafından ziyaret edilir ve değerlendirilir.

 

 • IECEx, günlük meseleleri ele almak üzere Programın İcra Kurulu Başkanı Fonksiyonu ile atanan IECEx İcra Sekreteri ile birlikte IECEx İcra ve Yönetim Komitesine raporlama yapan bir Teknik Sekreterlik işletmektedir.

 

 • ExCB’ler, ürünün kullanım bölgesinden bağımsız olarak numunelerin standarda göre tamamen test edilmesini gerektiren IECEx Uygunluk Sertifikaları düzenler.

 

 • IECEx Sertifikalarının tümü IECEx web sitesinde tam görüntüleme için herkese açıktır. Bu, tüm IECEx onaylı ExCB’ler tarafından verilen sertifikaların bulunduğu tek bir merkezi çevrimiçi konum sağlar. Gerçekte, IECEx sertifikası web sitesinde görünmüyorsa, o zaman düzenlenmemiştir diyebiliriz.

 

 • IECEx, Ex ekipman ve hizmetlerin kullanımını düzenlerken düzenleyiciler tarafından kullanılmak üzere “dünyanın en iyi uygulaması ve önerilen modeli” olarak Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak onaylanan tek sertifikasyon programıdır. Anlaşılması gereken nokta, ATEX’in, kapsayıcı gereklilik olarak AB mevzuatının mevcut olduğu AB içinde kurulmuş ve etkin bir şekilde çalışıyor olmasıdır.

IECEx küresel olarak birçok ulusal ve bölgesel yetki alanında faaliyet gösterdiğinden, IECEx sertifikalarına olan güvenin ve bütünlüğün korunmasını sağlamak için ExTL’lerin, ExCB’lerin kabulünü ve sertifikasyon sürecini düzenleyen IECEx kurallarının kapsamlı olması gerekir.

Dolayısıyla, mevzuat açısından bakıldığında, AB’de Ex ürünleri satmak için gereken tek şey ATEX olsa da, müşteriler IECEx’i de talep etmektedir.

SZUTEST ExCB Kapsamı:

IEC 60079-0: Bölüm 0: Ekipman – Genel gereksinimler

IEC 60079-1: Bölüm 1: Alev geçirmez muhafazalar ile ekipman koruması ‘d’

IEC 60079-2: Bölüm 2: Basınçlı muhafazalarla ekipman koruması ‘p’

IEC 60079-6: Bölüm 6: Yağa daldırma ile ekipman koruması ‘o’

IEC 60079-7: Bölüm 7: Artırılmış güvenlik ile ekipman koruması ‘e’

IEC 60079-11: Bölüm 11: Kendinden güvenlik ile ekipman koruması ‘i’

IEC 60079-15: Bölüm 15: Koruma türüne göre ekipman koruması ‘n’

IEC 60079-18: Bölüm 18: Kapsülleme ile ekipman koruması “m”

IEC 60079-26: Bölüm 26: Ekipman koruma seviyesi (EPL) Ga olan ekipman

IEC 60079-28: Bölüm 28: Optik radyasyon kullanan ekipman ve iletim sistemlerinin korunması

IEC 60079-31: Bölüm 31: Muhafaza ile ekipman toz tutuşma koruması ‘t’

IEC/TS 60079-46: Baskı 1 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 46: Ekipman montajları

ISO 80079-36: Bölüm 36: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman – Temel yöntem ve gereklilikler

ISO 80079-37: Bölüm 37: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman – Elektrikli olmayan koruma türü yapısal güvenlik “c”, ateşleme kaynağının kontrolü “b”, sıvıya daldırma “k”

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş.’nin (TR) IECEx Yönetim Komitesi, ExMC tarafından IECEx Sistemi içerisinde, IECEx Şeması Kuralları IECEx 02 uyarınca Türkiye’de ilk kez Onaylanmış Sertifikasyon Kuruluşu olarak kabul edildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz.

https://www.iecex.com/information/excbs/httpwww-iecex-comdirectorybodiesbodies1-aspid5/

Detaylı bilgi ve başvuru için uzmanlarımızla hemen iletişime geçin!