Helal Belgelendirme Nedir?

Helal belgesi; gıda, kozmetik ve ilaç başta olmak üzere birçok sektörün ürünlerinin ve hizmetlerinin İslam hükümlerini, sağlık, hijyen, temizlik unsurlarını barındırdığını doğrulayan bir belgelendirmedir.

Son yıllarda tüm dünyada helal ürün ve hizmetlere olan talebin ciddi oranda artması “Helal Belgesinin” İslami kuralların yanı sıra yüksek düzeyde hijyen ve güvenliğini kapsayan bir belgelendirme olmasının katkısı büyüktür.

 

 

Helal belgelendirme sadece gıdayı değil, hizmet, enerji, ulaşım ve kozmetik gibi diğer alanları da ilgilendirirken hem hizmet hem de ürün üretiminde güvenilirlik standardı, İslam dininin sahip olduğu inanç ve değerlerine her aşamada saygılı olmayı içermektedir. Örneğin; kırmızı etin sadece hijyenik olması yeterli sayılmayıp, Kosher’de olduğu gibi helal sayılabilmesi için de bazı ilave şartlar ileri sürülebilmektedir. Aynı şekilde üretim ve tüketimde helal arayışı sadece gıda ile sınırlı değildir. Helal belgelendirme, gıda dışında (non-food) değişik hizmet alanlarını, yenilenebilir enerji, turizm hizmetleri, tarımsal işlemler ve ulaşım gibi birçok alanı kapsamaktadır.

SZUTEST, Helal Belgelendirme alanında Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiştir. Bununla beraber SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) tarafından oluşturulmuş OIC / SMIIC 1: 2019 helal gıda için genel gereklilikler standardı göz önünde bulundurularak Helal Belgelendirme hizmetini vermekte ve bu standart gereksinimleri dahilinde ilgili kuruluşların uygunluk ve yeterliliklerini ölçmektedir.

Akreditasyon ve Helal Belgesi

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin  güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. Tanımından da anlaşılacağı gibi helal belgelendirmede akreditasyon ürün ve hizmetlerinizi  hem  güvenilir  hem de global ölçekte geçerli hizmet sunabilmeyi sağlar.

Helal belgelendirme için bu bilgilere ek olarak, akredite helal belgesinin İslam İş Birliği Teşkilatına üye olan 57 ülkede tanınırlığı olacaktır.

1 Ocak 2024 yılı itibariyle yürürlüğe giren “Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik” uyarınca iç piyasaya arz edilecek ürünlerin “helal işareti, helal markası, helal damgası veya herhangi bir helal ibaresi taşıması durumunda bu yöndeki uygunluğun HAK tarafından akredite edilmiş (yetki verilmiş) kuruluşlarca belgelendirilmesi 04 Haziran 2023 tarihinden başlamak üzere zorunluluk haline gelmiştir.

Helal Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Helal belgesi hem tüketiciye hem de üreticiye birçok fayda sağlamaktadır.

Helal belgesi, tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilinçli bir seçim yapma olanağını sağlarken, sürekli bir denetim mekanizması ile tüketicilerin satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilmelerini sağlar.

Helal belgesi ihracatta rekabet avantajı sağlar. Gıda sektörü içerisinde yer alan “helal gıda” son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgesi alan firmalar, ürünlerini küresel “helal gıda” pazarına arz imkânı bularak, rekabet gücünü arttırırlar. Helal belgelendirme sürecinin sonucu olan “helal gıda” sertifikası sayesinde ürünün ve üreticinin küresel ölçekte tanınması ve tanıtılması çok daha kolay hale gelmektedir. Helal belgesinin  HAK akreditasyonuna sahip bir belgelendirme kuruluşundan alınması SMIIC üye ülkelerinin tamamında ürününü ‘’Helal’’ olarak ihracatını ve satışını gerçekleştirmesine olanak sağlar. Ayrıca HAK (Helal Akreditasyon Kurumu) akreditasyonlu helal belgesine sahip üreticiler ulusal ve uluslararası pazarda rakiplerinin önüne geçerler.

Helal belgesi, “helal gıda” ürününün sadece helal yasası gerekliliklerinin uygulandığının değil, aynı zamanda ürünün/hizmetin üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı şekilde uygulandığının işaretidir. Ayrıca “Helal Sertifikası” almak isteyen kuruluşlar için;

-(KOSGEB) “İşletme Geliştirme Destek Programı

– Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde, destek programları da mevcuttur.

Kimler Helal Belgesi Alabilir?

Helal belgelendirme günümüzde daha çok et ve et ürünleri başlıca olmak üzere gıda kökenli üreticilere yönelik hazırlanan bir standart olarak algılanıyor olsa bile gıda, kozmetik, turizm gibi hayatımıza temas eden ve günlük tüketim veya hizmet rutinimize etki eden tüm alanlarda üretim ve hizmet sunan kuruluşlar için alınabilir ve uygulanabilir bir belgelendirme standardıdır. Uygulama ve hizmetlerinin yanısıra, SMIIC kuruluşunun oluşturmuş olduğu OIC / SMIIC 1: 2019 standardı genel şartlarını karşılayan tüm kuruluşlar denetime tabii olup bu belgelendirmeye hak kazanabilirler.

Helal Sertifikası Nasıl Alınır?

Helal belgesi almak isteyen kuruluşlar öncelikle ilgili OIC/SMIIC standart gerekliliklerini uyguluyor ve üretim/hizmet süreçlerini İslami kurallara uygun olarak ilerletiyor olmalıdırlar.

Helal sertifikasyon süreci ile ilgili adımlara değinecek olursak:

  1. Başvuru değerlendirme
  2. Denetim gerçekleştirme (belgelendirme denetimleri 2 aşamalı olarak gerçekleşmektedir.)
  3. Sertifikasyon süreci olarak üç ana başlıkta değerlendirilmektedir.

 

Başvuru Değerlendirme Aşaması

Bu aşamada kuruluştan talep edilen başvuru formu ile   firma  bilgileri detaylı olarak değerlendirilir. (Ürünlerin içeriklerinin, katkı maddelerinin, tedarikçilerin kontrolü sağlanır, alkol veya helal olmayan bir içerik araştırması gerçekleşir.) Değerlendirme sonucu uygun olan kuruluşa, “Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi” hazırlanır.

Denetim Gerçekleştirme Aşaması

Kuruluş bilgileri doğrultusunda planlanan zamanda diliminde 2 aşamalı denetim gerçekleşir.

Denetim ekibinde Helal Denetçisi ile beraber İslami Konular Uzmanı da yer almaktadır. Kuruluşun sahasında   OIC/SMIIC standardına uygun helal ürün/hizmet üretme kabiliyeti denetlenmektedir.

Sertifikasyon Süreci

Denetimi başarı ile tamamlamış kuruluş dosyası arasında İslami Konular Uzmanında da yer aldığı “Sertifikasyon Komitesine” ulaştırılır. Komite İslami gereklilikler, gıda güvenliği gereklilikleri gibi süreçlerin detaylı şekilde değerlendirildiğine ve varsa uygunsuzlukların doğru kapatıldığına karar verdiğinde, 3 yıllık geçerliliği olan  ve her yıl gözetim denetimine tabii tutulan “HELAL SERTİFİKASI” basımı gerçekleşir.

SZUTEST, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından 2020 yılında helal belgelendirme alanında akredite edilmiş ilk firmalar arasındadır. Helal belgelendirme başvurularınız alanında uzman personellerimiz tarafından hassasiyetle değerlendirilmektedir.

Helal Belgelendirme başvurularınız ve sorularınız için hemen bize ulaşın!