Helal Belgelendirme

Szutest Helal Belgelendirme alanında Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiştir.

SMIIC (İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü) tarafından oluşturulmuş OIC / SMIIC 1: 2019 Helal gıda için genel gereklilikler standardı göz önünde bulundurularak Helal belgelendirme hizmetini gerçekleştirmekte ve bu standart gereksinimleri dahilinde ilgili kuruluşların yeterlilik ve uygunluklarını ölçmektedir.

Din, insanların ve toplumların tercihlerinde etkili olan en önemli faktörlerden biridir. Tüketici davranışlarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar, tüketici tercihlerinin dini hassasiyetleriyle bağlantılı olarak değiştiğini göstermiştir. Müslüman tüketiciler İslami kurallar çerçevesinde helal, kaliteli ve sağlıklı ürünler talep etmektedirler.

SZUTEST Halal Logo

İslamiyet’te yiyecek-içecekler helallik kavramının önemli öğelerindendir. İslamiyet’e göre Müslümanlar için yapılmasına müsaade edilenler için “helal” ve yapılması yasak olanlar için ise “haram” ifadesi kullanılmaktadır.

Helal gıdalarla ilgili olarak İslami açıdan önemli olan bazı hususlar söz konusudur, bunlar;

  • Helal ürünler için İslami standartların gerektirdiği kalite özellikleri, tüketici ihtiyaçları ve tercihleriyle uyumlu olmalıdır.
  • Tüketiciler helal ve haram kavramları arasındaki farklılıkları tam olarak bilmelidirler.
  • Helal gıda pazarında tüketicilerin farklı talepleri için farklı stratejiler geliştirilmelidir.
  • İslami kurallar çerçevesinde, farklı kültürel tercihlere uygun olarak tanıtıcı kampanyalar düzenlenmelidir.
  • İşletmeler ürün farklılaştırmaya yönelik oluşturdukları helal gıda pazarında aldatmaya yönelik fiyat politikası uygulamamalıdırlar.

Tüm bu hususlar İslamiyet’te helal kavramının yalnızca gıda boyutuyla değil aynı zamanda bu gıdaların pazarlama, fiyatlandırma ve tanıtım boyutundaki helal/haram kavramıyla da yakından ilgilendiğinin göstergesidir

Helal Belgelendirme Nedir

Geçerli, ehil ve tarafsız bir kurumun söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla (OIC / SMIIC 1 )uygunluk içerisinde üretimin yapıldığının doğrulanmasını ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Helal gereksinimleri ile birlikte hijyen, ISO ve HACCP kurallarına uygun olması da gereken şartlar arasındadır. Helal  belgelendirme ,  dini bakımdan hassas tüketici için kabul edilebilir, güvenilir ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gerekli koşuldur.

Helal gıda sertifikasyonu üreticiler ve tüketiciler için farklı yararlar sağlayan bir uygulamadır. Bu yararları üç başlık altında toplamak mümkündür.

Tüketici Güveni: Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilinçli bir seçim yapma olanağını sağlar. Aynı zamanda helal gıda sertifikasının sağladığı sürekli bir denetim mekanizması ile tüketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilirler.

İhracat ve Rekabet: Gıda sektörü içerisinde yer alan “helal gıda” son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgesi alan firmalar, ürünlerini küresel “helal gıda” pazarına arz imkânı bulabilecek ve rekabet gücünü arttırabilecektir. Helal belgelendirme sürecinin sonucu olan “helal gıda” sertifikası sayesinde ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınması ve tanıtılması çok daha kolay hale gelmektedir.  Hak akreditasyonuna sahip bir helal belgesine sahip olunması durumunda SMIIC üye ülkelerinin tamamında ürününü ‘’Helal’’ olarak ihracatını ve satışını gerçekleştirebilecek ve SZUTEST’ ten almış olduğu akredite helal sertifikası ile diğer ülkelerde Helal ürün ürettiğine dair tanınırlığ sahip olduğunu kanıtlayacaktır. Bu, hak akreditasyonlu helal belgesine sahip üreticiye hem yerel hem de uluslararası rakiplerinin önüne geçmesini sağlarken, helal gıda tüketimi yapmayı gözeten tüketim toplumuna karşı prestij ve güveni beraberinde getirecektir.

Kalite: Sertifika “helal gıda” gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerinin uygulandığının değil, aynı zamanda ürünün/hizmetin üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı şekilde uygulandığının işaretidir.

Helal Belgelendirme Alanları

Belgelendirme veya sertifikalanma sadece gıdayı değil, hizmet, enerji, ulaşım ve kozmetik gibi diğer alanları da ilgilendirmektedir. Ürün ve hizmet üretiminde güvenilirlik standardı, İslam inanç ve değerlerine her aşamada saygılı olmayı içerir. Mesela kırmızı etin sadece hijyenik olması yeterli sayılmayıp, Kosher’de olduğu gibi helal sayılabilmesi için de bazı ilave şartlar ileri sürülebilmektedir. Aynı şekilde üretim ve tüketimde helal arayışı sadece gıda ile sınırlı değildir. Helal belgelendirme, gıda dışında (non-food) değişik hizmet alanlarını, yenilenebilir enerji, turizm hizmetleri, tarımsal işlemler ve ulaşım gibi birçok alanı kapsamaktadır. Özellikle turizm sektöründe otellerin müşteri talepleri ve uluslararası rekabet sebebiyle helal hizmet belgesi alma başvurularının arttığı gözlemlenmektedir.

Kimler Helal Belgesi Alabilir?

Helal Belgelendirme günümüzde daha çok et ve et ürünleri başlıca olmak üzere gıda kökenli üreticilere yönelik hazırlanan bir standart olarak algılanıyor olsa bile gıda, kozmetik, turizm gibi hayatımıza temas eden ve günlük tüketim veya hizmet rutinimize etki eden tüm alanlarda üretim ve hizmet sunan kuruluşlar için alınabilir ve uygulanabilir bir belgelendirme standardıdır. Uygulama ve hizmetlerinin yanısıre, SMIIC kuruluşunun oluşturmuş olduğu OIC / SMIIC 1: 2019 standardı genel şartlarını karşılayan tüm kuruluşlar denetime tabii olup bu belgelendirmeye hak kazanabilirler.

Helal Gıda Belgelendirmesinin Faydaları

Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri tüketicilerin dini inanç ve kimlikleridir. Tüketicilerin dini inançları bazı gıdaların, bu dini benimseyenler tarafından tüketilmesini yasaklar. İslam dini de koymuş olduğu kurallar ile bazı gıdaların tüketimini yasaklamaktadır. Bundan dolayı Müslümanların dini kimliklerini korumaları ve dini yönden helal olan gıdaları temin edip haram gıdalardan kaçınabilmeleri için gösterdikleri çabaların bir sonucu olarak helal gıda sertifikalandırması ortaya çıkmıştır. Müslüman tüketicilerin helal gıdaları tercih etmelerini kolaylaştıran en kolay yol helal sertifikalı mamullerdir. Sertifika ve logo bilgilendirmek ve mamullerin helal olduğuna ikna etmek için önemli bir yoldur. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin helal gıda sertifikalı mamulleri nasıl algıladıkları satın alma karar sürecinde ki riskleri nasıl tanımladıkları ve helal gıda sertifikalı mamullerin tüketici güvenini tesis etmedeki konum ve etkilerini incelemektir. Bu amaçla 796 müşteri üzerinde yapılan araştırma sonucunda %87 oranında her tüketicinin bu koşulu göz önüne aldığı ortaya çıkmıştır.

SZUTEST olarak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)  tarafından gerçekleştirdiğimiz Helal belgelendirme denetimi sonucunda ,  SMIIC (İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü) tarafından oluşturulmuş OIC / SMIIC 1: 2019 Helal gıda için genel gereklilikler standardı göz önünde bulundurularak Helal belgelendirme hizmetini gerçekleştirmekte ve bu standart gereksinimleri dahilinde ilgili kuruluşların yeterlilik ve uygunluklarını ölçmekteyiz.

Belgelendirme Başvurularınız alanında uzman personellerimiz tarafında hassasiyetle değerlendirilmedir.

Helal Belgelendirme  Başvurularınız ve Sorularınız için bize ulaşın;