SICAK SU KAZANLARINDA CE Belgesi

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliğinin ( 92/42/AT ) amacı nominal çıkış gücü 4 kW’tan az 400 kW’tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında verimliliği arttırmak ve çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamaktır.

Katı yakıtlı ve değişik yakıtlar yakabilen kazanlar, ani sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar, temizlik amaçlı sıcak su ısıtıcıları bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Bu yönetmeliğe göre kazan üreticilerimiz nominal güçte 70 °C ortalama kazan suyu sıcaklığında ve %30 kısmi yükte, kazan tipine bağlı olarak değişen ortalama kazan suyu sıcaklığında verim şartlarına uymak zorundadır.

Bu verim şartları, Avrupa Komisyonu’nun çatı yönetmeliği olan 2009/125/EC Eco-Design Regülasyonu ve kazanların verim kurallarını tayin eden Space and combination heaters: 813/2013 and 811/2013 (ENER Lot 1) kapsamında değerlendirilmelidir.

Ayrıca, 70 kW çıkış gücüne kadar olan ortam ısıtıcıları ve kombine ısıtıcılar Enerji Etiketi taşıma zorunluluğuna sahiptir.

Eco-Design ( Eko-Tasarım ) Yönetmelikleri’nde tarif edilen verim ve emisyon ( CO, NOx) hesaplamalarına ilişkin formüller irdelendiğinde, çelik gövdeli sıcak su kazanlarının belirtilen verimleri ve emisyonları yakalaması mümkün olmadığından teknolojik gelişmeler sıcak su üreten kazan ve kombi gibi ürünlerin “Yoğuşmalı” olarak tasarımlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu MODÜL B – AB TİP İNCELEMESİ’ne göre kazanın verimliliğinin tip testleri ve   C, D ya da E modüllerine göre onaylı tipe uygunluk beyanına göre belgelendirilir.

92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirmesine tabi tutulan ürünler aynı zamanda 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında da değerlendirilmeli ve genel güvenlik kuralları üreticinin seçeceği bir Onaylanmış Kuruluş tarafından sonuçlandırılmalıdır.

92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik kapsamındaki bazı ürünler ;

  • Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanları
  • Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kombiler
  • Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanları
  • Sıvı Yakıtlı Kombiler