SICAK SU KAZANLARINDE CE Belgesi

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik gereklerine Dair Yönetmeliğinin ( 92/42/AT ) amacı , nominal çıkış gücü 4 kW’tan az 400 kW’tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında verimliliği arttırmak ve çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamaktır.

Katı yakıtlı ve değişik yakıtlar yakabilen kazanlar, ani sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar, temizlik amaçlı sıcak su ısıtıcaları bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Bu yönetmeliğe göre kazan üreticilerimiz nominal güçte 70 °C ortalama kazan suyu sıcaklığında ve %30 kısmi yükte, kazan tipine bağlı olarak değişen ortalama kazan suyu sıcaklığında verim şartlarına uymak zorundadır.

Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu B modülüne göre kazanın verimliliğinin tip incelemesi ve   C, D ya da E modüllerine göre onaylı tipe uygunluk beyanına göre belgelendirilir. Gaz yakıtları yakan kazanların verimliliklerinin uygunluğunun değerlendirilmesinde  Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte (90/396/AT) belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri kullanılır.

  • Üreticinin isim ve adresi,
  • Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa da yapılmadığını belirten yazılı bir beyanname,
  • Teknik dosya.
  • Genel bir tip tanımlaması,
  • Tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, parça gruplarının ve devrelerin şemaları v.s.,
  • Çizimlerin, şemaların ve kazanın çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar,
  • Uygulanan standartların listesi, bu standartların uygulanmadığı durumlarda temel gerekleri karşılamak üzere benimsenen çözümlerin açıklamaları
  • Tasarım hesaplamalarının ve muayenelerin sonuçları,
  • Test raporları.