EN ISO 3834 KAYNAKLI İMALAT BELGELENDİRME

Kaynak, tek parça olarak imal edilmesi mümkün olmayan yapıları ortaya koymak için pek çok sektörde kullanımı olan (tersanede gemi inşasında, basınçlı ekipmanlarda, çelik konstrüksiyonlarda, demir yolu araçlarında ve bileşenlerinde, yardımcı araçların ve taşıyıcı sistemlerin oluşturulmasında

kullanılan) özel bir imalat yöntemidir. Uluslararası anlamda dünyada en çok kabul gören ve  uygulanan standart olan ISO 9001’de de özel bir süreç olarak tanımlanmıştır.

EN ISO 3834 seri standartları da, bu özel sürecin işletilmesi için gerekli olan tüm Kalite şartlarını tanımlayan standartlardır.

Diğer tüm standartlarda olduğu gibi, EN ISO 3834’e göre bir ürünün kalitesi muayene ile değil, imalat sırasında sağlanmalıdır. İmalat ve servis koşullarında problemlerden arınmış ürünler için, tasarım aşamasında malzeme seçiminden, imalat sonrası muayenelere kadar kontrollerin sağlanması gerekir. Örneğin, kötü tasarım, atölye veya sahada uygulamada ciddi ve maliyeti yüksek problemler yaratabilir. Yanlış malzeme seçimi veya kaynak koşullarının olumsuzluğu kaynaklı birleştirmelerde çatlağa neden olabilir. Sağlam ve etkili üretimden emin olmak için yönetim, muhtemel problem kaynaklarını bilmeye ve uygun kalite prosedürlerini uygulamaya ihtiyaç duyar.

EN ISO 3834, farklı durumlar için uygulanabilen önlemleri belirler. Bu önlemler, aşağıdaki durumlarda

Sözleşme veya ihale hallerinde; kaynak kalite şartlarının şartnamesi olarak; İmalatçılar tarafından, kalite kaynak şartlarının tesisi ve sürdürülmesi için; Üçüncü taraf, müşteriler veya imalatçılar için kaynak kalite performansını değerlendiren kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

Güvenlik açısından kritik ürünlerin kapsam ve önemi, imalatın karmaşıklığı, üretilen ürünlerin kullanım aralığı, oluşabilecek metalürjik problemlerin kapsamı, kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi ürün performansını etkileyecek imalat kusurlarının kapsamı bakımından ayrıntılı, standart ve temel kalite şartları olmak üzere EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ve EN ISO 3834-4 şeklinde kalite seviyelerinde belgelenir.

EN ISO 3834 yalnız başına bir standart değil, 5 standarttan oluşan bir standartlar grubudur.

– EN ISO 3834-1: Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler,

– EN ISO 3834-2: Kapsamlı kalite şartları,

– EN ISO 3834-3: Standart kalite şartları,

– EN ISO 3834-4: Temel kalite şartları,

– EN ISO 3834-5: Kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar.