ULUSLARARASI BELGELENDİRME

Rusya’nın lokomotifi olduğu, Avrasya Gümrük Birliği (EAC) ve Avrasya Ekonomik İşbirliği’nin kuruluş sebepleri, Avrasya bölgesindeki ülkeler arasında öncelikli olarak ekonomik, ardından siyasi ve toplumsal öğeleri de içeren bir değerler topluluğu oluşturmaktır. Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi mal ve hizmet ticaretinin serbest dolaşımını genel kurallar çerçevesinde sağlamak öncelikli hedeflerden olmuştur.

Bu doğrultuda Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan veya Kazakistan’ a ihracat yapmak isteyen üreticilerimiz sorun yaşamamak için yeni düzenlemeler ile ilgili bilgi sahibi olmalıdırlar.

Bu sertifika ürünlerin Rus yangın emniyeti standartlarına uygun olduğunu teyit etmekte olup bazı durumlarda GOST-R alınabilmesi için zorunludur. Bazı ürün grupları zorunlu yangın emniyeti onayına tabidir, örn.:

Halı, duvar kağıdı, yer kaplaması, kapı vb. yanıcı inşaat malzemeleri;

Yangın önleme ve veri aktarma kabloları sinyalizasyonu;

Malzemeler ve ısıya dayanıklı kaplama, yangın önleme kapıları;

Yangın söndürücüler;

220 V’luk elektrik akımı kabloları;

LPG veya CNG’yle çalışan ev aletleri;

Gaz brülörlerinin, ısı üreteçlerinin ve benzerlerinin yanmasıyla ilgili sınai ürünler.

SGR Hijyen Sertifikası ürünün insan sağlığına uygun olduğunu teyit eder. Bu belge Sağlık ve Sosyal Gelişim Bakanlığı tarafından, Gümrük Birliği (Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan – bu birliğin bölgesinin tamamında geçerlidir) sıhhi yönetmelikleri ve hijyen standartlarına uygun ürünlerin üretimi veya ithali için düzenlenmektedir.

Aşağıda, SGR Hijyen Sertifikası gerektiren ürünlerin bir listesi mevcuttur:

Maden suyu, şişelenmiş içme suyu, meşrubat, alkollü içecekler – düşük alkollü ve tonik içecekler dahil;

Bebek maması, hamile ve emziren kadın gıdası, diyet ürünleri, sporcu besinleri, biyolojik olarak aktif gıda katkıları, organik ürünler ve takviyeler de dahil olmak üzere özel gıdalar;

Gıda katkı maddeleri kompleksleri (bitki özleri, aromalar vb.);

Genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılarak üretilmiş ürünler;

Kozmetik, oral hijyen ürünleri;

Ev temizlik ürünleri;

Dezenfektanlar, fare imha kaynakları;

Potansiyel olarak tehlikeli kimyasal ve biyolojik ajanlar;

İçme suyu şebekesinde kullanıma yönelik suyun ıslahı amaçlı malzemeler, ekipmanlar, cihazlar ve diğer teknik ürünler;

Gıdalarla temasa yönelik ürünler (çatal-bıçak, sofra takımları, üretim ekipmanları hariç);

Çocuklar ve yetişkinler için kişisel temizlik ürünleri, çocuk giyecekleri ve besleme-bakımda kullanılan ürünler.

Rusya Federasyonunda tanı ve tedavi amaçlı bütün tıbbi cihazlar Sağlık ve Sosyal Gelişim Gözetim Federal Hizmetinin merkezi departmanında (Roszdravnadzor) tescil edilmiş olmalıdır ve bu işlemin sonucunda bir tescil sertifikası tanzim edilmektedir.

Rusya’da tıbbi cihazlar Avrupa’dakine çok benzer şekilde sınıflandırılmaktadır: sınıf 1 (düşük risk), sınıf 2a (orta risk), sınıf 2b (artmış risk), sınıf 3 (yüksek risk).

Rusya Federasyonu bölgesinde tıbbi uygulamalar için tasarlanan ve tek tek ya da birbirleriyle kombinasyon halinde cihazları, aletleri, gereçleri, aparatları, kitleri, kompleksleri, yazılım içeren sistemleri, ekipmanları, aksesuarları, sargı bezlerini ve dikişleri, dental malzemeleri, reajan setlerini, referans malzemelerini ve standart numuneleri, kalibratörleri, analizör sarf malzemelerini, polimerik, lastik veya başka malzeme ürünlerini ve tıbbi amaçlarla uygulanan yazılımları içeren bütün tıbbi ürünler için tescil zorunludur. Tescilin geçerliliği tıbbi cihaz türüne bağlıdır ve 5 ila 10 yıllık veya süresiz olabilmektedir.