EN ISO 13849-1 ‘e Göre Performans Seviyesi (SİSTEMA ANALİZİ) Doğrulaması

Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün (ISO) EN ISO 13849-1 güvenlik standardı, makinelerde yeterli güvenilirliğe sahip güvenlik sistemleri oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlayan evrensel bir standarttır. Makine üreticileri ve kullanıcıları için EN ISO 13849-1, güvenli operasyonlar için bir kılavuzdur. SZUTEST olarak, makine güvenliği adına bu kılavuzu en yüksek derece kullanıp üreticilerimize faydalı olmaya çalışmaktayız.

EN ISO 13849-1 Aşamaları Nelerdir?

  • Emniyet Fonksiyonları Gereksinimlerinin Belirlenmesi
  • Gerekli Performans Seviyesinin (PL) Belirlenmesi
  • Emniyet Fonksiyonlarının Tasarımı ve Teknik Uygulaması
  • Performans Seviyesinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Doğrulama
  • Onaylama

ISO 13849-1:2015, yazılım tasarımı da dahil olmak üzere, kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçalarının [Safety‐related parts of controls systems (SRP/CS)] tasarımı ve entegrasyonu için ilkelere ilişkin güvenlik gereksinimleri ve rehberlik sağlar. SRP/CS’nin bu parçaları için, güvenlik işlevlerini yerine getirmek için gereken performans seviyesini içeren özellikleri belirtir. Her tür makine için kullanılan teknoloji ve enerji türü (elektrik, hidrolik, pnömatik, mekanik, vb.) ne olursa olsun, yüksek talep ve sürekli mod için SRP/CS için geçerlidir.

Aslında ISO 13849-1, bir performans seviyesi (PL) bulmak için bileşenlerin ve devrelerin zaman içindeki arıza ve tehlike olasılığını belirlemek için istatistiksel bir analiz kullanır. Kullanma talimatı daha sonra uygun güvenlik cihazlarının uygulandığından emin olmak için risk değerlendirmelerinde kullanılabilir.

PL=a ile PL=e aralığında derecelendirilen bu performans seviyelerinin tespiti EN ISO 13849-1 ve EN ISO 13849-2 standartları kapsamında SISTEMA yazılımı ile yapılmaktadır ve makinaların kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili olan kısımlarının analizi raporlanmaktadır.

Fonksiyonel emniyet, bir sistem emniyetinin, emniyetle ilgili kontrol sisteminin doğru çalışmasına bağlı olan bölümünü tanımlar. Emniyet genellikle EN ISO 12100’e uygun olarak kabul edilen diğer risk azaltma önlemlerine de bağlıdır.

Yaralanmanın şiddeti (S)

S1 = Hafif (normalde geri dönüşlü) yaralanma

S2 = Ölüm dahil ciddi (normalde geri döndürülemez) yaralanma

 

Sıklık ve/veya bir tehlikeye maruz kalma (F)

F1 = Nadiren daha az sıklıkta ve/veya maruz kalma süresi kısa

F2 = Sık ila sürekli ve/veya maruz kalma süresi uzun

 

Tehlikeden kaçınma veya zararı sınırlama olasılığı (P)

P1 = Belirli koşullar altında mümkün

P2 = Neredeyse mümkün

ISO 13849’daki güvenilirlik MTTFd değişkeni tarafından verilir. Bu, tehlikeli başarısızlığa kadar geçen ortalama süre anlamına gelir. Sabit bir arıza oranı varsayıldığında MTTFd = 1/λD, burada λD tehlikeli arıza oranıdır.

MTTFd ÖlçüsüHer kanal için MTTFd aralığı
Düşük3 yıldan 10 yıla kadar
Orta10 yıldan 30 yıla kadar
Yüksek30 yıldan 100 yıla kadar

(MTTFd bu tabloya göre ölçülür)