ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kayıplarını ve enerji maliyetlerini minimize etmenin en etkin yolu enerjiyi verimli kullanmaktır. Enerjiyi verimli kullanmak için en iyi yol ise enerjiyi etkin bir şekilde yönetebilecek bir sistem oluşturmaktır. ISO 50001 standardı, kuruluşlara sürekli olarak politika üretme (amaçların değerlendirilmesi dâhil), eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden geçirme ve duruma göre politika ve amaçları güncelleme döngüsünden geçmesini sağlamak için sistematik araçlar sunan oldukça kapsamlı bir standarttır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi , Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri oluşturması ve bu doğrultuda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir.

Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasından ciddi anlamda yararlar sağlayabilir

ISO 50001 standardının doğrudan yararları:

 • Enerji maliyeti tasarrufları
 • Günlük işlemlerde maliyetsiz ve düşük maliyetli enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesi
 • Daha az sera gazı emisyonu
 • Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme
 • Daha az karbon ayak izi
 • İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması
 • Personel arasında daha fazla enerji farkındalığı ve daha fazla katılım
 • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi
 • Bilinçli karar alma süreçleri
 • Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik

Dolaylı yararları:

 • Olumlu tanıtım
 • İyileşmiş kurumsal imaj
 • İyileşmiş işletme verimliliği
 • İyileşmiş bakım uygulamaları
 • İyileşmiş güvenlik ve sağlık

İyi kurgulanmış bir Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) ile, kuruluşunuzda hemen hemen hiç yatırım yapmadan enerji maliyetlerinizde %10 tasarruf sağlayabilirsiniz. SZUTEST, ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminde akredite hizmet verebilen ilk yerli belgelendirme kuruluşudur. SZUTEST tarafından EnMS sisteminin ruhuna uygun etkin denetimlerle hemen hemen hiç yatırım yapmadan kuruluşunuzda %10’luk enerji tasarrufunu gerçekleştirebilirsiniz.

Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak en geç 2023 yılına kadar belgelendirecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.”

İşletmelerin Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) desteklerinden yararlanabilmeleri için belgelendirmeye esas olan yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunmaları gerekmektedir.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Belgelendirme süreçlerini başlatabilmek adına öncelikli olarak ISO 50001 standardına göre bir enerji yönetim sistemi kuruyor ve uyguluyor olmalıdır.

ISO 50001 sistemi uygulanmaya başlanıp belli bir süre geçtikten sonra ISO 50001 Alanında belge vermeye yetkili AKREDİTE bir belgelendirme kuruluşuna başvuruda bulunmalıdır.

Başvuru değerlendirme ve sözleşme aşamalarından sonra ISO 50001 Belgelendirme Aşamasına geçilir. Bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilir;

Öncelikle Aşama 1 denetimi planlanır, ilgili denetimde ISO 50001 enerji yönetim sistemi ile ilgili dokümanlar kontrol edilerek, gözden geçirme gerçekleştirilir. Tespit edilmiş ise Düzeltici faaliyetlerinizin kapatmaları gerçekleştikten sonra ISO 50001 Aşama 2 denetimine geçilir.

Kuruluşunuzda uygulamış olduğunuz IS0 50001 sistemi doküman ve kayıtların objektif bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, ISO 50001 denetiminin başarı ile tamamlamanız koşulu ile belgelendirme gerçekleştirilir.

Unutmayın ki İyi kurgulanmış bir Enerji Yönetim Sistemi ile, kuruluşunuzda hemen hemen hiç yatırım yapmadan enerji maliyetlerinizde %10 tasarruf sağlayabilirsiniz.