Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

Kişisel veriler; tanım olarak kimliği belirli veya belirlenebilir kişilere ait bilgilerin tamamı ve kişisel bilgilere verilen isimdir. Son yıllarda teknolojinin büyük bir hızla ilerlemesi, kötü amaçlı kişilerce kişisel bilgileri daha rahat ele geçirmelerine neden olmuştur, bu nedenle 07.04.2016 tarihinde, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu getirilmiştir. Bu kanunun amacı, kişisel verileri korumayı amaçlamaktadır. Şirketler, kurumlar ve kuruluşların bu yasaya uymaları zorunlu hale getirilerek yasaya uygun şekilde hareket etmeyen kurum ve kuruluşlar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.

kişisel verilerim korunması eğitimiKVK Eğitiminin Önemi

2016 yılında yürürlüğe girmesine rağmen henüz birçok şirket, KVK (Kişisel verilerin korunması) ile ilgili pek bilgiye sahip değiller. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi yasal mevzuata uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanmaktadır. Bu kanun, iş hayatında önemli değişikliklere zemin hazırlayan bir kanun oldu, öyle ki kişisel bilgileri, kişinin izni olmaksızın kullanmanın cezası arttı ve bu ceza sadece kişisel olarak da sınırlı kalmayıp şirketin genelini kapsamaktadır. Bu nedenle her şirketin yöneticilerinin KVK eğitimi (Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi) almaları veya bu iş ile ilgilenen birim personellerine aldırmaları gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na verilen kanun yürütme yetkisi sayesinde denetimler kişiler tarafından olmayıp devlet tarafından yapılmaktadır. Sıkı bir takip altında olan şirketlerde KVK ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını tespit edilmesi durumunda ciddi cezai işlemler uygulanmaktadır.

Henüz kanunun gereklilikleri tam olarak bilinmese de iş hayatını önemli değişiklikler yaratacağı ortadadır. Bu değişikliklere en hızlı şekilde adapte olmak ve kurumlarınızın minimum zararla bu geçiş sürecini tamamlaması için KVK eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır.

İlgili kanunu yürütme yetkisi Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna verilmiştir. Böylece devlet eliyle yapılacak denetimler sonucu, KVK ile ilgili gerekli önlemleri almayan işletmelere cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Eğitim sonrasında aşağıda yer alan başlıklara cevap bulmuş olacağız.

KURS İÇERİĞİ

 • KVKK ‘nın Amacı
 • KVKK’nın Kapsamı
 • Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri
 • Kişisel Veri İşlemeden Ne Anlaşılmalı?
 • Kişisel Veri İşleme Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?
 • Kişisel Verilerin Aktarılması
 • M2M, IOT, Bulut Bilişim Gibi Kanallarda Kişisel Veri İşlerken Nelere Dikkat Edilmeli?
 • İmha Yönetmeliği Neler Getirdi?
 • İlgili Kişilerden Gelen Talepler Nasıl Karşılanmalı?
 • KVK Uyumu İçin Alınması Gereken Temel Aksiyonlar

EĞİTİM HAKKINDA

 • Süre: 1 gün (6 saat 30 dakika)
 • Eğitim yeri: SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş.
 • Sertifika: Eğitim süresinin tamamına katılanlara “SZUTEST Onaylı Katılım Sertifikası” verilecektir.
 • Eğitim Ücreti: 500 TL / kişi

Kişisel verilerin korunması eğitimine katılanlar, hem şirket yönetiminde nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar hem de gerekli durumlarda nasıl hareket edileceği hakkında fikir sahibi olmaktadırlar. Bu sayede hem şirketin cezai işlemlere tabi olmaları engellenmekte hem de müşteri memnuniyetini sağlama açısından teorik bilgilere sahip olunup pratiğe dökmede kolaylıklara sahip olunmaktadır.

Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan siber saldırılar başta olmak üzere kişisel bilgilerden yola çıkarak meydana gelen dolandırıcılıklara bilinçli-bilinçsiz şekilde ortak olmak istemeyen şirket sahiplerinin, kişisel bilgileri korumakla mükellef olan personellerine kesinlikle KVK eğitimi aldırmaları gerekmektedir. Hem şirket sağlığı hem de müşteri güvenliğini sağlamak adına faydalı kurs içeriğine sahip olan kişisel verilerin korunması eğitimi ile şirketinizin kurumsal kimliğini daha üst seviyelere çıkartabilirsiniz. Eğitim hakkında detaylı bilgi ve katılım talebinde bulunmak için iletişim numaramızdan ulaşabilirsiniz.