ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Daha kaliteli yaşam standartlarına ulaşmak, enerji türlerini daha verimli kullanmak için bir takım eğitim dizisinden geçmek gerekir. Gerek konutlarda gerekse de endüstriyel alanlarda “kaliteyi” elde edebilmek ve daha az enerji ile daha fazla üretim ve yaşam kalitesi elde edebilmek için sunulan enerji verimliliği eğitimi ile “az tüketim, fazla üretim” tekniklerini öğrenerek yaşam alanlarında ve iş alanlarında enerji kayıplarının önüne geçilebilir, yapılan enerji tüketimi israfının önüne geçilebilir.

Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşmesine yol açmadan, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması, daha az enerji ile aynı faydanın sağlanmasıdır.

Enerji Verimliliği nedir?

Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebinin azaltılması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür. Yaşamın her alanında dikkat edilmesi gereken enerji verimliliği ile hem ülke ekonomisine katkıda bulunulur, hem kişisel bütçenin korunması planlanır hem de çevreye daha duyarlı bireylerin yetişmesi sağlanmış olur. Bu nedenle eğitimlerin kesinlikle alınması gerektiğine ve alınan eğitimlerden edinilen edinimlerin uygulanması gerekmektedir. Günümüz dünyasının her alanında enerji ihtiyacı fazlasıyla görülmektedir ve bu ihtiyaçlar maalesef fazlasıyla tüketildiği için hem ülkede enerji açığı meydana gelmekte hem de kişisel bütçelerden kurumsal bütçelere ve buradan devlet bütçesine büyük zararlar yansımaktadır. Enerji verimliliği eğitimi sayesinde ise bu tip zararlar ortadan kaldırılmaktadır.

SZUTEST Enerji Verimliliği ve Danışmanlığı Hizmetleri

  • Enerji Yöneticiliği Danışmanlık Hizmetleri,
  • Binalarda Enerji Verimliliği İçin Etüt hizmetleri ve Verimlilik Artırıcı Proje Hazırlama,
  • Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği İçin Etüt hizmetleri ve Verimlilik Artırıcı Proje Hazırlama,
  • Ölçüm hizmetleri,
  • Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme,
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirmeleri

Tüm yaşam alanlarında enerji verimliliğini kontrol altında tutabilmek için alınması gereken eğitimleri doğru yerden almanız durumunda, eğitim sonrası enerjiyi doğru kullanma, az enerji ile çok üretim yapma tekniklerini öğreneceksiniz. İletişim numaramızdan ulaşarak detaylar hakkında bilgi edinebilir, kayıt işlemleri için başvuruda bulunabilirsiniz.

SZUTEST > Enerji Verimliliği