Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliligiEnerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Enerji verimliliğini, bir işin kalitesi ve niteliğinden feragat etmeden, örneğin binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinden, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, daha az enerji harcanarak yapılması olarak tanımlayabiliriz.

Bu amaç doğrultusunda öncelikli alınacak aksiyonlar şu şekildedir.

  • İşe dönüştürülemeyen enerjinin diğer bir değişle atık enerjinin geri kazanımı;
  • Verimli ekipman kullanımı;
  • Enerjinin işe dönüşümünde etkin kontrol sağlanması;

Enerji verimliligi

Yukarıda anılan konulara ilişkin  bir çok uygulama sayılabilir.
Fırın, sıcak su veya buhar kazanlarının baca gazı atık ısısından yararlanarak sıcak su elde edilmesi veya ortam havasının ısıtılması sağlanabilir.
Mevcut düşük verimli motorun daha verimli motor ile değiştirilmesi ile elektrik tüketimi azaltılabilir. Sıklıkla devreye girip çıkan ve yüklenme durumu değişkenlik gösteren bir motora (örneğin bir pompa motorunun) doğrudan yol verilmesi yerine frekans konvertör ile sürülebilir.
Sistem veya ekipmanların değişen yüke göre değişen yüklenme oranında ve doğru set değerlerinde çalışacak şekilde   doğru algoritma ile çalışan otomasyon sistemi ile kontrol edilmesi binada konfor şartlarının sağlanmasına , üretimde ise proses güvenliğine olumlu etkisi olması yanında enerji israfının da önlenmesini sağlayacaktır.
Bir binanın opak dış cephesinde ısıl yalıtımın yapılması veya bulunduğu iklim bölgesi, konum ve bina şekli v.s dikkate alınarak doğru camlama yapılması ile ısıtma ve soğutma yükünün azaltılmasına olanak sağlanacak ve enerji kullanımında verimlilik artışı sağlanacaktır. Bunu binada enerji dönüşümünün gerçekleştiği; HVAC, pompaj sistemi, elektrik tesisatı, aydınlatma otomasyon gibi her türden sistemde düşünebiliriz. İşletme elektrik iç tesisatında oluşan enerji kayıplarına kaynaklık eden tesisat, yük dağılımı, kontrol şekli ve güç kalitesi sorunlarının izale edilmesi ile enerji kullanımında verimlilik sağlanması yanında güç kalitesinin yol açtığı duruşlar, arızalar, hatalı üretim gibi sorunların da ortadan kalkması sağlayacaktır.
Sanayide yardımcı ekipmanlar ile üretim proseslerinde; örneğin bir kağıt fabrikasının kurutma prosesine daha kaliteli buhar sağlanması, kondensin geri kazanımı, basıncın doğru ayarlanması, yalıtımın etkin yapılması gibi daha bir çok yol ile enerji kullanımında verimlilik artışı sağlanabilir.
Mevcut bina ve sanayi tesislerinde olduğu kadar yeni kurulacak bina ve sanayi tesislerinde Enerji verimli dizaynın göz önünde bulundurulması ile birim hizmet/ürün üretimi başına işletme maliyetlerinin azalması sağlanacaktır

Bunlara ilaveten ihtiyaç duyulan enerjinin kojenerasyon sistemleri ile veya yenilenebilir ve doğal kaynaklara dayalı sistemler ile yerinde karşılanması ile de enerjinin işletmeler üzerindeki maliyetlerinin azaltılması sağlanacağı gibi, küresel ölçekte büyük bir tehlike olarak kabul edilen iklim değişikliğine yol açan karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlanmış olacaktır.

Enerji verimliligi

Özetle enerjinin daha verimli kullanılması ile;

  • Enerji maliyetlerinin azaltılması
  • Enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması,
  • Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açan karbon emisyonları ile diğer çevresel etkilerin azaltımı sağlanacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sanayide % 30, konutlarda %46, ticari binalarda ise % 20’lik enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. Bu ölçüde bir tasarruf potansiyeli enerjisinin ortalama 4 te 3 ünü ithal eden ülkemiz için çok önemlidir.
Türkiye’nin 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde, 2023 yılına kadar GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedefi yer almaktadır.

 


ELEKTRIK (KWH) TEP
DOGALGAZ (M3) TEP
LPG (TON) TEP
LPG (M3) TEP
TAS KOMURU (TON) TEP
KOK KOMURU (TON) TEP
ODUN (TON) TEP
BENZİN (TON) TEP
MOTORIN (TON) TEP
FUEL OIL NO:4 (TON) TEP
FUEL OIL NO:5 (TON) TEP
FUEL OIL NO:6 (TON) TEP
HİDROLİK (TON) TEP
     
  TOPLAM TEP

REFERANSLARIMIZ