Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliligiEnerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Enerji verimliliğini, bir işin kalitesi ve niteliğinden feragat etmeden, örneğin binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinden, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, daha az enerji harcanarak yapılması olarak tanımlayabiliriz.

O halde verimlilik, enerjinin üretimi, iletimi, dönüşümü ve kullanımı süreçlerinde kayıpların azaltılması anlamına gelmektedir. Kullanımı sürecinde işe dönüştürülemeyen işin bir başka deyişle atık enerjinin geri kazanım olanaklarının değerlendirilmesi önemli ve başta değerlendirilmesi gereken tasarruf odakları arasındadır. Bunlara ilaveten yenilenebilir ve doğal kaynakların etkin kullanılması da fosil kaynaklara dayalı enerji tüketiminin azalmasına olanak sağlayacağından doğal kaynakların kullanımında verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayacaktır.

Enerji verimliligiBir binanın opak dış cephesinde ısıl yalıtımın yapılması veya bulunduğu iklim bölgesi, konum ve bina şekli v.s dikkate alınarak doğru camlama yapılması ile ısıtma ve soğutma yükünün azaltılmasına olanak sağlanacak ve enerji kullanımında verimlilik artışı sağlanacaktır. Bunu binada enerji dönüşümünün gerçekleştiği; HVAC, pompaj sistemi, elektrik tesisatı, aydınlatma otomasyon gibi her türden sistemde düşünebiliriz.  İşletme elektrik iç tesisatında oluşan enerji kayıplarına kaynaklık eden yük dağılımı, kontrol şekli ve güç kalitesi sorunlarının izale edilmesi ile enerji kullanımında verimlilik sağlanması yanında güç kalitesinin yol açtığı duruşlar, arızalar, hatalı üretim gibi sorunların da ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Sanayide ise yardımcı ekipmanlar ile üretim proseslerinde; örneğin bir kağıt fabrikasının kurutma prosesine daha kaliteli buhar sağlanması, kondensin geri kazanımı, basıncın doğru ayarlanması, yalıtımın etkin yapılması gibi daha bir çok yol ile gerçekleştirilebilir.

Mevcut bina ve sanayi tesislerinde olduğu kadar yeni kurulacak bina ve tesislerde Enerji verimli dizaynın göz önünde bulundurulması enerji tüketimlerini dolayısı ile enerji maliyetlerini azaltacaktır.

Enerji verimliligi

Enerjinin daha verimli kullanılması ile;

  • Enerji maliyetlerinin azaltılması
  • Enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması,
  • Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açan karbon emisyonları ile diğer çevresel etkilerin azaltımı sağlanacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konutlarda %46 ticari binalarda ise % 20’lik enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. Bu durum enerjisinin  ortalama 4 te 3 ünü ithal eden ülkemiz için çok önemlidir.

Türkiye’nin 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde, 2023 yılına kadar GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedefi yer almaktadır.

 

ELEKTRIK (KWH) TEP
DOGALGAZ (M3) TEP
LPG (TON) TEP
LPG (M3) TEP
TAS KOMURU (TON) TEP
KOK KOMURU (TON) TEP
ODUN (TON) TEP
BENZİN (TON) TEP
MOTORIN (TON) TEP
FUEL OIL NO:4 (TON) TEP
FUEL OIL NO:5 (TON) TEP
FUEL OIL NO:6 (TON) TEP
HİDROLİK (TON) TEP
         
    TOPLAM TEP

SZUTEST > Enerji Verimliliği