Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliligiEnerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Enerji verimliliğini, bir işin kalitesi ve niteliğinden feragat etmeden, örneğin binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinden, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, daha az enerji harcanarak yapılması olarak tanımlayabiliriz.

Verimlilik, enerjinin üretimi, iletimi ve dönüşümü süreçlerinde kayıpların azaltılması anlamına gelmektedir.

Enerji verimliligiBu amaç doğrultusunda öncelikli alınacak aksiyonlar şu şekildedir.

1. İşe dönüştürülemeyen enerjinin diğer bir değişle atık enerjinin geri kazanımı;

Fırın, sıcak su veya buhar kazanlarının baca gazı atık ısısından yararlanarak sıcak su elde edilmesi veya ortam havasını ısıtılması sağlanabilir.

2. Verimli ekipman kullanımı;
Mevcut düşük verimli motorun daha verimli motor ile değiştirilmesi ile elektrik tüketimi azaltılabilir.

3. Etkin kontrol sağlanması;
Sıklıkla devreye girip çıkan ve yüklenme durumu değişkenlik gösteren bir motorun (örneğin bir pompa motorunun) doğrudan yol alması yerine frekans konvertör ile sürülmesi. Otomasyon sistemine bağlı işletilen sistemlerin algoritmalarının etkin şekilde yazılması.

Yukarıda anılan konularda daha bir çok uygulama sayılabilir.

Bir binanın opak dış cephesinde ısıl yalıtımın yapılması veya bulunduğu iklim bölgesi, konum ve bina şekli v.s dikkate alınarak doğru camlama yapılması ile ısıtma ve soğutma yükünün azaltılmasına olanak sağlanacak ve enerji kullanımında verimlilik artışı sağlanacaktır. Bunu binada enerji dönüşümünün gerçekleştiği; HVAC, pompaj sistemi, elektrik tesisatı, aydınlatma otomasyon gibi her türden sistemde düşünebiliriz.  İşletme elektrik iç tesisatında oluşan enerji kayıplarına kaynaklık eden tesisat, yük dağılımı, kontrol şekli ve güç kalitesi sorunlarının izale edilmesi ile enerji kullanımında verimlilik sağlanması yanında güç kalitesinin yol açtığı duruşlar, arızalar, hatalı üretim gibi sorunların da ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Sanayide yardımcı ekipmanlar ile üretim proseslerinde; örneğin bir kağıt fabrikasının kurutma prosesine daha kaliteli buhar sağlanması, kondensin geri kazanımı, basıncın doğru ayarlanması, yalıtımın etkin yapılması gibi daha bir çok yol ile gerçekleştirilebilir.

Mevcut bina ve sanayi tesislerinde olduğu kadar yeni kurulacak bina ve sanayi tesislerinde Enerji verimli dizaynın göz önünde bulundurulması enerji tüketimlerini dolayısı ile enerji maliyetlerini azaltacaktır.

Bunlara ilaveten ihtiyaç duyulan enerjinin kojenerasyon sistemleri ile veya yenilenebilir ve doğal kaynaklara dayalı sistemler ile yerinde karşılanması da enerjinin işletmeler üzerindeki maliyetlerini azaltacağı gibi, küresel ölçekte büyük bir tehlike olarak kabul edilen iklim değişikliğine yol açan karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlanmış olacaktır.

Enerji verimliligiEnerjinin daha verimli kullanılması ile;

  • Enerji maliyetlerinin azaltılması
  • Enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması,
  • Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açan karbon emisyonları ile diğer çevresel etkilerin azaltımı sağlanacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konutlarda %46 ticari binalarda ise % 20’lik enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. Bu durum enerjisinin  ortalama 4 te 3 ünü ithal eden ülkemiz için çok önemlidir.

Türkiye’nin 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde, 2023 yılına kadar GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedefi yer almaktadır.

 


ELEKTRIK (KWH) TEP
DOGALGAZ (M3) TEP
LPG (TON) TEP
LPG (M3) TEP
TAS KOMURU (TON) TEP
KOK KOMURU (TON) TEP
ODUN (TON) TEP
BENZİN (TON) TEP
MOTORIN (TON) TEP
FUEL OIL NO:4 (TON) TEP
FUEL OIL NO:5 (TON) TEP
FUEL OIL NO:6 (TON) TEP
HİDROLİK (TON) TEP
     
  TOPLAM TEP