Denetçilik Eğitimleri

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Amacı

Günümüzde işletmelerin tüketici beklentilerine ve standartlara uygun ürün veya hizmet verebilecek düzeyde olduklarını kanıtlamaları stratejik bir önem kazanmaktadır. Kalite Yönetim Sisteminin kurulumu  şirketlerde,  müşteri beklentilerindeki değişime ayak uydurabilmeyi, yenilikçi olmayı ve iş verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Eğitiminin İşinize Faydası

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerinin tanımlanması, kalite bilincinin yerleşmesi sonucu rekabet avantajı sağlar, maliyetleri düşürür, iletişim imkanını arttırır, yasalara uyulmasını sağlar, riskleri minimize eder, iş verimliliği için geri besleme sağlar, çalışma motivasyonunu arttırır.

Eğitime Kimler Katılmalı?

KYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 9001 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler, kuruluşlarında ISO 9001:2015 gerekliliklerini esas alan KYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler eğitime katılabilir.

Eğitim İçeriği

 • Kalite Yönetim Sisteminin Anahtar İlkeleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Terimleri, Tanımları ve Kurallarını Anlamak
 • Risk Analizi
 • ISO 9001 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • Proses Etkileşimi Workshopları
 • Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara “SZUTEST ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Katılım Sertifikası’’ verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

Eğitimden önce herhangi bir ön bilgi gerekli değildir, fakat  eğitime katılmadan önce standardın okunması faydalı olacaktır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin Amacı

Etkin bir tetkik ve yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirmek, standarda dayalı süreçlerin uygulamasının kontrolü ve raporlamasının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bir tetkikin planlanması, hazırlanması, uygulanması, raporlanması ile takip faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin İşinize Faydası

Kalite bilincinin yerleşmesini sağlar. Bu eğitim tamamlandığında firma ya da tedarikçinin KYS’ni tetkik edebilme, tetkik bir bakış açısı kazanma, iç tetkikin yürütülmesi ve takip edilmesi, iç tetkik raporunun hazırlanması ve düzeltici faaliyetlerin önerilmesi konularında bilgi sahibi olunacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

KYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 9001 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler, kuruluşlarında ISO 9001:2015 gerekliliklerini esas alan KYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında KYS iç denetimlerini gerçekleştirenler, birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeri

 • Kalite Yönetim Sisteminin Anahtar İlkeleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Anlamak
 • Risk Analizi
 • ISO 9001 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • ISO 19011 Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Uygulamak
 • Denetim İlkeleri, Uygulamaları ve Türlerini Tanımak
 • Bir İç Denetim Faaliyetinin Tüm Aşamalarını Gerçekleştirmek
 • Denetim Prosesinde Hedef, Kapsam ve Kriterin Rolünü Anlamak
 • Denetim Ekibinin Seçilmesi, Denetim Planlama ve Açılış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Doküman Gözden Geçirmesi, Checklist Geliştirilmesi
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları
 • Denetim Sırasında Etkin İletişim
 • Saha Denetimlerini Gerçekleştirmek, Görüşme, Gözlem, Örnekleme ve Not Alma Yolu ile Objektif Kanıt Elde Etme
 • Denetim Sonuçlarını Hazırlamak
 • Kapanış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Geçerli, Gerçek ve Katma Değer Sağlamayı İçeren Denetimi Raporlamak ve Uygunsuzluk Raporları, Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğini İçeren Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Risk Analizi, Proses Etkileşimi Workshopları
 • Denetim Simülasyonu ve Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara “SZUTEST İç Denetçi” sertifikası verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 9001:2015 ve KYS ‘nin temel prensiplerini iyi biliyor olmalısınız. Eğer bilmiyorsanız, ISO 9001:2015 Gereklilikler eğitimine katılmanızı öneririz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitiminin Amacı

ISO 9001:2015 ve ISO 19011 standartlarına uygun olarak katılımcılara uluslararası alanda geçerliliği olan kriterlere göre denetim yapabilmeleri için gerekli yetkinlik, bilgi ve beceri sağlanacaktır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitiminin İşinize Faydası

Etkili bir denetim yapabilmek için, ISO 9001:2015 ve ISO 19011 “Yönetim Sistemi Denetim Kılavuzu” standartları çerçevesinde temel şartlar hakkında bilgi verir, ISO 9001:2015 kapsamında denetim gerçekleştirme becerisini kazandırmak üzere gerekli bilgi ve tecrübeyi verir, ISO 9001:2015 standardı ile ilgili en son değişiklikler bilgi verir ve uygulama sağlar, denetim sürecini tamamının ayrıntılarıyla öğrenilmesini sağlar, ilgili süreç kapsamında  planlama, yürütme, raporlama ve takip etme tecrübesini verir.

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

KYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 9001 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler, kuruluşlarında ISO 9001:2015 gerekliliklerini esas alan KYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında KYS iç denetimlerini gerçekleştirenler, RABQSA Sertifikalı bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler, birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler bu eğitine katılmalıdırlar.

Eğitim İçeriği

 • Kalite Yönetim Sisteminin Anahtar İlkeleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Anlamak
 • Risk Analizi
 • ISO 9001 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • ISO 19011 Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Uygulamak
 • Denetim İlkeleri, Uygulamaları ve Türlerini Tanımak
 • Bir İç Denetim Faaliyetinin Tüm Aşamalarını Gerçekleştirmek
 • Denetim Prosesinde Hedef, Kapsam ve Kriterin Rolünü Anlamak
 • Denetim Ekibinin Seçilmesi, Denetim Planlama ve Açılış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Doküman Gözden Geçirmesi, Checklist Geliştirilmesi
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları
 • Denetim Sırasında Etkin İletişim, Saha Denetimlerini Gerçekleştirmek
 • Görüşme, Gözlem, Örnekleme ve Not Alma Yolu ile Objektif Kanıt Elde Etme
 • Denetim Sonuçlarını Hazırlamak, Kapanış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Geçerli, Gerçek ve Katma Değer Sağlamayı İçeren Denetimi Raporlamak ve Uygunsuzluk Raporları, Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğini İçeren Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Risk Analizi, Proses Etkileşimi Workshop
 • Denetim Simülasyonu, Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara “RABQSA veya IRCA Onaylı ISO 9001:2015 KYS Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

Katılımcıların önceden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme/Temel Eğitimi ya da Standart Geçiş Eğitimi almış olmaları beklenir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitiminin Amacı

ISO 14001 işletmelerin çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Eğitim ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem şartlarını tanımlayan standart maddeleri hakkında tüm katılımcıların bilgilendirilmesi, standardın tüm maddeleriyle ilgili katılımcıların farkındalıklarının artırılması amaçlamaktadır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitiminin İşinize Faydası

Firmanın çevre bilincinin yerleşmesini sağlar, rekabet avantajı sağlar, potansiyel çevre etkilerinin minimize edilmesini sağlar, iş verimliliği için geri besleme sağlar. ÇYS ‘y, geliştirmek veya uygulamak için gereken kaynakları atayabilmeyi sağlar.

Eğitime Kimler Katılmalı?

ÇYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 14001 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler, kuruluşlarında ISO 14001:2004 gerekliliklerini esas alan ÇYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında ÇYS iç denetimlerini gerçekleştirenler, birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler, bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler bu eğitime katılmalıdır.

Eğitim İçeriği

 • Çevre Yönetim Sisteminin Anahtar İlkeleri
 • Çevre Yönetim Sistemi Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Anlamak
 • Çevresel Boyut ve Etki Analizi
 • ISO 14001 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • Etki Boyut Analizi Workshop

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara ‘’SZUTEST onaylı Katılım Sertifikası” verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

Herhangi bir ön gereklilik bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşlarında bir ÇYS yürüten katılımcıların sistem hakkında bilgi sahibi olması önerilir. 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin Amacı

Eğitim katılımcıları ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı ve iç denetim konularında bilgilendirmeyi, kuruluş içi Çevre Yönetim Sistem Denetimi uygulamalarının oluşturulması, denetimlerin planlanması  ve uygulanması için gerekli bilgilerin aktarılmasını amaçlar. Bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirerek kuruluş içi Çevre Sistem denetçisi yetiştirilmesini sağlar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin İşinize Faydası

Çevre bilincinin yerleşmesini sağlar. Bu eğitim tamamlandığında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi denetim faaliyetlerinin hazırlığı, yürütülmesi, takip edilmesi, iç tetkik raporunun hazırlanması ve düzeltici faaliyetlerin önerilmesi konularında bilgi sahibi olunacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı?

ÇYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 14001 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler, kuruluşlarında ISO 14001:2004 gerekliliklerini esas alan ÇYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında ÇYS iç denetimlerini gerçekleştirenler, birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler, bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Eğitim İçeriği

 • Çevre Yönetim Sisteminin Anahtar İlkeleri
 • Çevre Yönetim Sistemi Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Anlamak
 • Çevresel Boyut ve Etki Analizi
 • ISO 14001 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • ISO 19011 Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Uygulamak, Denetim İlkeleri, Uygulamaları ve Türlerini Tanımak
 • Bir İç Denetim Faaliyetinin Tüm Aşamalarını Gerçekleştirmek
 • Denetim Prosesinde Hedef, Kapsam ve Kriterin Rolünü Anlamak
 • Denetim Ekibinin Seçilmesi, Denetim Planlama ve Açılış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Doküman Gözden Geçirmesi, Checklist Geliştirilmesi
 • İç Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları
 • Denetim Sırasında Etkin İletişim, Saha Denetimlerini Gerçekleştirmek
 • Görüşme, Gözlem, Örnekleme ve Not Alma Yolu ile Objektif Kanıt Elde Etme
 • Denetim Sonuçlarını Hazırlamak, Kapanış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Geçerli, Gerçek ve Katma Değer Sağlamayı İçeren Denetimi Raporlamak ve Uygunsuzluk Raporları, Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğini İçeren Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Etki Boyut Analizi Workshop
 • Denetim Simülasyonu, Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara ‘’SZUTEST onaylı İç Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 14001:2015 ve ÇYS standardının prensiplerini biliyor olmalısınız. Eğer bilmiyorsanız, ISO 14001:2015 Bilgilendirme Eğitimine katılmanızı öneririz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitiminin Amacı

Eğitim, ISO 14001:2015 ve ISO 19011 şartlarına uygun olarak etkin Çevre Yönetim Sistemi denetimleri yapılması ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitiminin İşinize Faydası

ISO 14001 işletmelerin çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu eğitim ile ÇYS tetkiki için gerekli olan planlama, gerçekleştirme, takip etme ve raporlama faaliyetleri konusunda bilgi ve beceriye sahip olunacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı?

ÇYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 14001 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler, kuruluşlarında ISO 14001:2015 gerekliliklerini esas alan ÇYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında ÇYS iç denetimlerini gerçekleştirenler, RABQSA veya IRCA Sertifikalı bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler, birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler, bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler bu eğitime katılmalıdır.

Eğitim İçeriği

 • Çevre Yönetim Sisteminin Anahtar İlkeleri, Çevre Yönetim Sistemi Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Anlamak
 • Çevresel Boyut ve Etki Analizi
 • ISO 14001 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • ISO 19011 Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Uygulamak
 • Denetim İlkeleri, Uygulamaları ve Türlerini Tanımak
 • Bir İç Denetim Faaliyetinin Tüm Aşamalarını Gerçekleştirmek
 • Denetim Prosesinde Hedef, Kapsam ve Kriterin Rolünü Anlamak
 • Denetim Ekibinin Seçilmesi, Denetim Planlama ve Açılış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Doküman Gözden Geçirmesi, Checklist Geliştirilmesi
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları
 • Denetim Sırasında Etkin İletişim, Saha Denetimlerini Gerçekleştirmek
 • Görüşme, Gözlem, Örnekleme ve Not Alma Yolu ile Objektif Kanıt Elde Etme
 • Denetim Sonuçlarını Hazırlamak, Kapanış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Geçerli, Gerçek ve Katma Değer Sağlamayı İçeren Denetimi Raporlamak ve Uygunsuzluk Raporları, Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğini İçeren Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Etki Boyut Analizi Workshop
 • Denetim Simülasyonu ve Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara tüm dünyada geçerliliği olan “RABQSA veya IRCA Onaylı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 14001:2015 ve ÇYS standardının prensiplerini biliyor olmalısınız. Eğer bilmiyorsanız, ISO 14001:2015 Bilgilendirme Eğitimine katılmanızı öneririz.

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitiminin Amacı

Eğitim, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin tanıtımı ve bu sistemin kuruluş çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarılmasını sağlar. Aynı zamanda katılımcıların standart şartları konusunda bilgi sahibi olunmasını, sürekli iyileştirme ve risk tabanlı proses bazında düşünmesini sağlar.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitiminin İşinize Faydası

Eğitim ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı konusunda gerekli temel prensipler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar ve sistemi uygulayarak gıda güvenliğinin geliştirir. Ölüm, hastalık gibi gıda güvenliği vakaları ile geri çağırmaları azaltır.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 22000 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu mesleklerde çalışmayı planlayan öğrenciler, kuruluşlarında ISO 22000:2005 gerekliliklerini esas alan GGYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler, bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler bu eğitime katılmalıdır.

Eğitimin İçeriği

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Anahtar İlkeleri
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Anlamak
 • ISO 22000 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • HACCP, ÖGP, OÖGP Workshop ve Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara “SZUTEST ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

Herhangi bir ön gereklilik bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşlarında bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yürüten katılımcıların sistem hakkında bilgi sahibi olması önerilir. 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin Amacı

Eğitim katılımcılara ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında  proseslere tetkikçi gözüyle bakabilmeyi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni iyileştirme yetkinliğini kazanmayı sağlar. Bu eğitim tamamlandığında ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetim faaliyetlerinin hazırlığı, yürütülmesi, takip edilmesi, iç tetkik raporunun hazırlanması ve düzeltici faaliyetlerin önerilmesi konularında bilgi sahibi olunacaktır.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin İşinize Faydası

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve denetlenmesi yoluyla gıda güvenliğini geliştirir ve tüketicinin güvenini arttırır.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 22000 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu mesleklerde çalışmayı planlayan öğrenciler, kuruluşlarında ISO 22000:2005 gerekliliklerini esas alan GGYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında FSMS iç denetimlerini gerçekleştirenler, birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler, bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler bu eğitime katılmalıdır.

Eğitim İçeriği

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Anahtar İlkeleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Anlamak
 • ISO 22000 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • ISO 19011 Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Uygulamak
 • Denetim İlkeleri, Uygulamaları ve Türlerini Tanımak, Bir İç Denetim Faaliyetinin Tüm Aşamalarını Gerçekleştirmek
 • Denetim Prosesinde Hedef, Kapsam ve Kriterin Rolünü Anlamak
 • Denetim Ekibinin Seçilmesi, Denetim Planlama ve Açılış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Doküman Gözden Geçirmesi, Checklist Geliştirilmesi
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları
 • Denetim Sırasında Etkin İletişim, Saha Denetimlerini Gerçekleştirmek
 • Görüşme, Gözlem, Örnekleme ve Not Alma Yolu ile Objektif Kanıt Elde Etme
 • Denetim Sonuçlarını Hazırlamak, Kapanış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Geçerli, Gerçek ve Katma Değer Sağlamayı İçeren Denetimi Raporlamak ve Uygunsuzluk Raporları, Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğini İçeren Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • HACCP Workshop ve Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara “SZUTEST ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının prensiplerini biliyor olmalısınız. Eğer bilmiyorsanız,  ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimine katılmanızı öneririz.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitiminin Amacı

Eğitim, ISO 22000:2018 ve ISO 19011 şartlarına uygun olarak etkin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetimleri yapılması ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri sağlar.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitiminin İşinize Faydası

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi işletmelerin denetlenmesi yoluyla gıda güvenliğini geliştirir ve tüketicinin güvenini arttırır. Bu eğitim ile gıda güvenliği denetimi için gerekli olan planlama, gerçekleştirme, takip etme ve raporlama faaliyetleri konusunda bilgi ve beceriye sahip olunacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 22000 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu mesleklerde çalışmayı planlayan öğrenciler, kuruluşlarında ISO 22000:2005 gerekliliklerini esas alan GGYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında FSMS iç denetimlerini gerçekleştirenler, RABQSA veya IRCA Sertifikalı bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler, birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler, bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler bu eğitime katılmalıdır.

Eğitim İçeriği

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Anahtar İlkeleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Anlamak
 • ISO 22000 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • ISO 19011 Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Uygulamak
 • Denetim İlkeleri, Uygulamaları ve Türlerini Tanımak
 • Bir İç Denetim Faaliyetinin Tüm Aşamalarını Gerçekleştirmek,
 • Denetim Prosesinde Hedef, Kapsam ve Kriterin Rolünü Anlamak
 • Denetim Ekibinin Seçilmesi, Denetim Planlama ve Açılış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Doküman Gözden Geçirmesi, Checklist geliştirilmesi
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları
 • Denetim Sırasında Etkin İletişim, Saha Denetimlerini Gerçekleştirmek
 • Görüşme, Gözlem, Örnekleme ve Not Alma Yolu ile Objektif Kanıt Elde Etme
 • Denetim Sonuçlarını Hazırlamak, Kapanış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Geçerli, Gerçek ve Katma Değer Sağlamayı İçeren Denetimi Raporlamak ve Uygunsuzluk Raporları, Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğini İçeren Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • HACCP, ÖGP, OÖGP Workshopları ve Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara “RABQSA veya IRCA Onaylı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının prensiplerini biliyor olmalısınız. Eğer bilmiyorsanız,  ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimine katılmanızı öneririz.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimleri

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitiminin Amacı

ISO 45001:2018 işletmelerde çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaları içermektedir.  Eğitim ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını tanımlayan standart maddeleri hakkında tüm katılımcıların bilgilendirilmesi, standardın tüm maddeleriyle ilgili katılımcıların farkındalıklarının arttırılması amaçlamaktadır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitiminin İşinize Faydası

Eğitim ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı konusunda gerekli temel prensipler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar ve İşyerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilme imkânı sağlar.

Eğitime Kimler Katılmalı?

ISO 45001 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 45001 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler, kuruluşlarında ISO 45001  gerekliliklerini uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında ISO 45001 iç denetimlerini gerçekleştirenler, bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği uygunluktan sorumlu kişiler bu eğitime katılmalıdır.

Eğitim İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Anahtar İlkeleri
 • ISO 45001 Yönetim Sistemi Terimler, Tanım ve Kurallarını Anlamak
 • Tehlike ve Risk Analizi Değerlendirmesi
 • ISG Yönetim Sisteminin Bir parçası Olarak Yasal Uygunluk Yönetiminin Denetlemek
 • ISO 45001 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • Risk Analizi Workshop ve Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara tüm dünyada geçerliliği olan “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

Herhangi bir ön gereklilik bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşlarında bir ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yürüten katılımcıların sistem hakkında bilgi sahibi olması önerilir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin Amacı

Eğitim 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin benimsenmesini ve kuruluşun riskleri azaltarak, iş sağlığı güvenliği performansını arttırmasını sağlar. Etkin bir tetkik ve yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirmek, standarda dayalı süreçlerin uygulamasının kontrolü ve raporlamasının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bir tetkikin planlanması, hazırlanması, uygulanması, raporlanması ile takip faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin İşinize Faydası

Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin yerleşmesini sağlar. Sağlık ve güvenlik ile ilgili olası endişelerin azalmasına ve ilgili taraflarla pozitif iletişim kurulmasına yardımcı olur. Potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinin minimize edilmesini sağlar. Bu eğitim tamamlandığında 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin denetim faaliyetlerinin bütün süreçleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı?

ISO 45001 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 45001 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler, kuruluşlarında ISO 45001 gerekliliklerini esas alan ISO 45001  ‘i uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında ISO 45001  iç denetimlerini gerçekleştirenler, bir iç tetkikçi olmak isteyenler, birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler, bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği uygunluktan sorumlu kişiler bu eğitime katılmalıdır.

Eğitimin İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Anahtar İlkeleri
 • ISO 45001 Yönetim Sistemi Terimler, Tanım ve Kurallarını Anlamak
 • Tehlike ve Risk Analizi Değerlendirmesi
 • ISG Yönetim Sisteminin Bir Parçası Olarak Yasal Uygunluk Yönetiminin Denetlemek
 • ISO 45001 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • ISO 19011 Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Uygulamak
 • Denetim İlkeleri, Uygulamaları ve Türlerini Tanımak
 • Bir İç Denetim Faaliyetinin Tüm Aşamalarını Gerçekleştirmek
 • Denetim Prosesinde Hedef, Kapsam ve Kriterin Rolünü Anlamak, Denetim Ekibinin Seçilmesi, Denetim Planlama ve Açılış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Doküman Gözden Geçirmesi
 • Checklist Geliştirilmesi, Denetçi ve Baş Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları, Denetim Sırasında Etkin İletişim
 • Saha Denetimlerini Gerçekleştirmek, Görüşme, Gözlem, Örnekleme ve Not Alma Yolu ile Objektif Kanıt Elde Etme
 • Denetim Sonuçlarını Hazırlamak, Kapanış Toplantısı Gerçekleştirmek, Geçerli, Gerçek ve Katma Değer Sağlamayı İçeren Denetimi Raporlamak ve Uygunsuzluk Raporları, Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğini İçeren Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Risk Analizi Workshop, Denetim Simülasyonu ve Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara tüm dünyada geçerliliği olan “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin İç Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin standardının prensiplerini biliyor olmalısınız. Eğer bilmiyorsanız,  ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Bilgilendirme Eğitimine katılmanızı öneririz.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitiminin Amacı

Eğitim, ISO 45001:2018 ve ISO 19011 şartlarına uygun olarak etkin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denetimleri yapılması ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. İş Sağlığı ve Güvenliği YS denetimlerinin yetkin bir biçimde yapılabilmesine yönelik planlama, yürütme, raporlama ve takip etme tecrübesini kazandırır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitiminin İşinize Faydası

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin işletmelerin denetlenmesi yoluyla potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinin minimize edilmesini sağlar. Bu eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği denetimi için gerekli olan planlama, gerçekleştirme, takip etme ve raporlama faaliyetleri konusunda bilgi ve beceriye sahip olunacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı?

ISO 45001:2018 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 45001:2018 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler, kuruluşlarında ISO 45001:2018 gerekliliklerini esas alan ISO 45001:2018  ‘i uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında ISO 45001:2018  iç denetimlerini gerçekleştirenler, bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler, birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler, bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler bu eğitime katılmalıdır.

Eğitimin İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Anahtar İlkeleri
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Terimler, Tanım ve Kurallarını Anlamak
 • Tehlike ve Risk Analizi Değerlendirmesi
 • ISG Yönetim Sisteminin Bir Parçası Olarak Yasal Uygunluk Yönetiminin Denetlemek
 • ISO 45001:2018 Standart Gerekliliklerini Yorumlama
 • ISO 19011 Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Uygulamak, Denetim İlkeleri, Uygulamaları ve Türlerini Tanımak
 • Bir İç Denetim Faaliyetinin Tüm Aşamalarını Gerçekleştirmek, Denetim Prosesinde Hedef, Kapsam ve Kriterin Rolünü Anlamak
 • Denetim Ekibinin Seçilmesi, Denetim Planlama ve Açılış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Doküman Gözden Geçirmesi, Checklist Geliştirilmesi, Denetçi ve Baş Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları, Denetim Sırasında Etkin İletişim, Saha Denetimlerini Gerçekleştirmek
 • Görüşme, Gözlem, Örnekleme ve Not Alma Yolu ile Objektif  Kanıt Elde Etme
 • Denetim Sonuçlarını Hazırlamak, Kapanış Toplantısı Gerçekleştirmek
 • Geçerli, Gerçek ve Katma Değer Sağlamayı İçeren Denetimi Raporlamak ve Uygunsuzluk Raporları, Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğini İçeren Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Risk Analizi Workshop, Denetim Simülasyonu ve Sınav

Eğitimin Sonunda Alınacak Olan Belge

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara tüm dünyada geçerliliği olan “RABQSA veya IRCA Onaylı ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Sertifikası” verilecektir.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının prensiplerini biliyor olmalısınız. Eğer bilmiyorsanız,  ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimine katılmanızı öneririz.