ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları İçin Yönetim Sistemleri

iso-18788-nedirISO 18788 nedir?

ISO 18788, güvenlik operasyonlarını yürütecek ya da taahhüt edecek kuruluşlar için gereksinimleri belirleyen ve tedarik eden bir standarttır. Bunun yanı sıra, kuruluşlara Güvenlik Operasyonları Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, yönetilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için bir taslak oluşturmaktadır.  Standart, müşteri güvenliği ve insan haklarına olan saygıyı taahhüt ederken güvenlik hizmetlerinin sürekli geliştirilmesine alan sağlamaktadır. Bu standart, yasalar ve mevzuatlar ile uyum göstermekte, insan haklarına saygı duymakta, müşterilerin ve paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi karşılamak adına profesyonel güvenlik operasyonları kurmaktadır.

Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemleri sizin için NEDEN ÖNEMLİDİR?

ISO 18788’ in önemi, kuruluşun uygun yasal ve düzenleyici rehberleri tespit edebilme becerisine dayanmaktadır ve iş fonksiyonları ile tedarik zincirini de desteklemektedir. Bu standart, güvenlik operasyonlarını yürüten veya taahhüt eden herhangi bir kuruluş için uygulanabilir durumdadır. ISO 18788 belgelendirmesi, kuruluşun etkin yönetim kontrollerini uyguladığından emin olurken, aynı zamanda kuruluşun güvenlik operasyonları yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve geliştirmeniz için yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, standart; kuruluşların uygulanabilir kanunlar ve insan hakları gereksinimlerini gözetirken müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacağını, kuruluşların ve müşterilerin itibarını koruyacak niteliksel hizmetleri sürekli olarak sunacağını taahhüt ettiğini göstermektedir. SZUTEST’ in bu konudaki belgelendirme ve eğitim hizmetlerine dâhil olarak; müşterilerinize Özel Güvenlik Hizmetlerinin kurulması, uygulanması ve yönetilmesi adına destek verebilmek için gerekli uzmanlığa sahip olacaksınız.

ISO 18788 Güvenlik Operasyonları Yönetim Sisteminin Faydalarıbenefits

SZUTEST’ in ISO 18788 kapsamında belgelendirmiş olduğu kurumları, aşağıdaki yetkinlik ve becerilere sahip olacaklardır:

  • Güvenilirlik sağlamak ve etkin kurumsal yönetim oluşturabilmek
  • Güvenilirliği güçlendirmek ve itibarı korumak
  • Güvenlik kuruluşlarının kalite ve profesyonelliğini taahhüt etmek
  • Sürdürülebilir müşteri gelişimini sağlamak ve bu kapsamda sistem kurmak
  • Müşterilere, hükümetlere ve topluluklara güven sağlamak
  • Operasyonel başarının potansiyelini arttırmak