ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Yaşamımızı sürdürebilmemiz adına gerekli olan temel ihtiyacımız şüphesiz ki gıdadır. En temel ihtiyacımız olan gıdayı güvenli tüketmek ise kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

ISO 22000 Gıda zincirinde yer alan kuruluşların, gıdanın tüketim anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına almak için gerekli şartları kapsayan bir yönetim sistemi standardıdır.

Uluslararası Standart Örgütü tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı Gıda Güvenliği yönetim sistemi olarak yayınlanan ilk uluslararası standarttır.

ISO 22000 Standardının temel yaklaşımlarından en önemlisi HACCP tir. (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları)  Gıda zincirinde oluşması muhtemel tehlikelerin tespit edilerek önlenebilmesi, kabul edilebilir sınırlara indirilebilmesi, yada ortadan kaldırılabilmesi amacıyla kontrol uygulanılabilen bir noktadır.

ISO 22000 Standardının Önemi ve Uygulama alanları nelerdir?

Yaşam standartlarının değişmesi tüketim alışkanlıklarımızı da etkilemiştir. Değişen tüketim alışkanlıklarımız beraberinde sağlıklı beslenmeyi doğurmuştur.

Bu noktada ISO 22000 Standardı günümüzde daha da önem kazanmıştır. Gıda zincirinde oluşması muhtemel tehlikelerin önlenmesi Güvenli gıdanın kapılarını açmıştır.

Peki ISO 22000 standardını kimler uygulayabilir ?

Direk gıda üreticileri dışında, Perakendeciler, gıda servis operatörleri hazır yemek firmaları,Toptancılar,Otel, Restorantlar kısaca gıda zincirine doğrudan veya dolaylı biçimde dahil olan tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilir:

ISO 22000 Standardının sağladığı faydalar nelerdir ?

Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerini karşılar,

Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar,

Gıda zehirlenmeleri riskini minimize eder,

Rekabeti güçlendirir,

Maliyetlerin azalmasını sağlar,

Potansiyel tehlikeleri önceden haberdar olunmasını sağlar,

Resmi denetimlerde tespit edilen sıkıntıların en aza indirilmesini sağlar,

ISO 22000’in diğer yönetim sistemi standartları ile entegrasyonu

ISO 22000 Diğer yönetim sistemlerinden bağımsız tek başına kurulup , uygulanabilen bir standart olmakla birlikte yapısal özellikler göz önüne alındığında ISO 9001 ve ISO 14001 standartları ile entegrasyonu uyumludur.