ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA CE Belgesi

Günümüzde ise üreticilerimiz ürettikleri elektrikli cihazların insan, doğa ve hayvan sağlığının korunarak, güvenilir şekilde piyasaya sunulması için “Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2014/35/EU)” gerekliliklerine uymak zorundadırlar.

Henüz elektrikle ilgili hiçbir bilginin var olmadığı yıllarda, insanlar sadece elektik balığının çarpma etkisinden haberdarlardı. MÖ 2750 yılından kalan Eski Mısır yazılarında bu balığa “Nilin Gökgürültüsü” (Ing.”Thunderer of the Nile”) şeklinde değinilmekte ve diğer balıkların “koruyucusu” olarak tasvir edilmektedir.

Günümüzde ise üreticilerimiz ürettikleri elektrikli cihazların insan, doğa ve hayvan sağlığının korunarak, güvenilir şekilde piyasaya sunulması için ” Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2014/35/EU ) gerekliliklerine uymak zorundadırlar.

Bu yönetmelik; alternatif akım için 50 volt- 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt – 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar. Diğer AB yönetmeliklerinde olduğu gibi bu yönetmelik kapsamına giren ürünlerde bu yönetmeliğin Ek’ inde yer alan temel emniyet gereklerini karşılamak bir Teknik Dosya hazırlamak zorundadırlar. Teknik dosya, elektrikli teçhizatın bu yönetmelik gereklerine göre takdir ve tayin edilmiş uygunluğa imkan verebilmelidir.

Bu tür değerlendirmelerle ilgili olarak teknik dosyada elektrikli teçhizatın tasarımı, imalatı ve çalışmasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

  • Elektrikli teçhizatın genel tanımlaması.
  • Kavramsal tasarım ve imalat resimleri ile aksam şeması, kısmi montajlar, devre şemaları, vs.
  • Elektrikli teçhizatın çalışması, sözü geçen imalat resimleri ve şemaların anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar.
  • Cihaza tamamen veya kısmen uygulanan standartların listesi, standartların uygulanmadığı durumlarda bu yönetmeliğin emniyet hükümlerini sağlamak üzere uygulanan yöntemlerin tanımları.
  • Yapılan tasarım hesapları, muayeneler vs.nin sonuçları.
  • Deney raporları.
  • İmalatçı veya yetkili temsilcisi, teknik dosya ile birlikte CE uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir.
  • İmalatçı, imal edilen elektrikli teçhizatın bu Ekin 2 numaralı paragrafında bahsedilen teknik dosyaya ve bu yönetmelikteki hükümlere uygunluğunu sağlayacak gerekli bütün tedbirleri alır.