Gaz Yakan Cihazlarda CE Belgesi

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik 2009/142/EC (GAD) AB Üyesi Ülkelerde gaz yakan cihazlar için uygulanan yasal çerçeveden meydana gelmektedir. Gaz yakan cihazların ve donanımların, AB pazarında emniyetli ve güvenilir şekilde dolaşmasını amaçlamaktadır

GAD, AB pazarında piyasaya sürülecek bir cihaz ya da donanımda olması gereken temel gereklilikleri içermektedir. Bu gerekliliklerin nasıl yerine getirileceğini belirtmemektedir, dolayısıyla uygulanacak teknik çözümler konusunda üreticilere esneklik tanımaktadır. Pazara erişimi kolaylaştırmak amacıyla,  AB Resmi Gazetesinde referans numaraları yayınlanmış olan Uyumlulaştırılmış Standartlar yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluk konusunda bilgi vermektedir. Uyumlulaştırmış standartların uygulanması gönüllülük ilkesine dayalıdır. Standardizasyon işleri CEN tarafından koordine edilmektedir.

Bu yönetmelik 105 °C ye kadar olan normal sıcaklıkta çalışan gaz yakan cihazlar, düzenleyici ve kontrol donanımları ve alt donanımlar da dâhil olmak üzere bazı donanımlar için geçerlidir. Yönetmelik 1996 yılından itibaren zorunlu kılınmıştır, bu nedenle yönetmelik kapsamında olup satılan tüm gazlı cihazların CE işareti taşıması zorunludur. Ancak endüstriyel tesislerde endüstriyel amaçla kullanılan ürünler de dâhil olmak üzere yönetmelik konusunda bir takım istisnalar bulunmaktadır.  Yönetmelik gazı 1 bar basınç altında 15 santigrat Derecede gaz fazında olan bir yakıt olarak tanımlamaktadır, bu nedenle doğal gaz ve LPG kullanan cihazlar diğerlerinden ayrılmıştır. İkinci el ürünler satıldığında, bunların sadece yönetmeliğin temel gerekliliklerine uyması gerekmektedir.  Yeni ürünlerin üreticilerinin tip testi ile kontrol edilen koruma koşullarını yerine getirmesi, bir teknik dosya oluşturması, ürünü CE logosu ile işaretlemesi gerekmektedir.

Bu yönetmelik Avrupa Komisyonu tarafından yetki verilen bağımsız bir onaylanmış kuruluş tarafından tip testi yapılmasını ve üreticinin seçebileceği bir denetim Modülü ile onaylanmasını gerektirmektedir.

GAD, kapsama dâhil olan ancak kapsamdaki ürünleri ayrıca listelemeyen ürün kategorileri ortaya koymaktadır. Ancak, belirli bir ürünün Yönetmelik kapsamında olup olmadığının belirlenmesini kolaylaştırmak açısından, ilgili tüm taraflarca gösterim amaçlı bir liste hazırlanmıştır. Listeye ait bir notta kullanılan bazı kelimelerin anlamları açıklanmaktadır. Ayrıca, belirli ürün kategorilerinin bazı özel unsurları ayrıca verilen Rehber dökümanlarda açıklanmaktadır.

 • Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız ( Konvansiyonel) Kombiler
 • Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları ( Merkezi Isıtma Sistemlerinde kullanılan )
 • Şofbenler
 • Ev Tipi ( Domestik ) Gazlı Ocaklar, Fırınlar, Tam boy Fırınlar,
 • Gaz Yakıtlı Profesyonel Mutfak Ekipmanları ( Kuzine, Yer Ocağı, Pleyt Izgara, Benmari vb.)
 • Dedantörler
 • Gaz Muslukları ve vanaları ( EN 331 kapsamındaki Küresel Vanalar hariç )
 • Gaz yakıtlı ısıtma ve pişirme cihazlarını kumanda ve konrtrol tertibatları,
 • Kamp Ocakları,
 • Gaz yakıtlı mangallar, barbeküler

Vb gaz yakıtlı (Endüstriyel Amaca hizmet vermeyen ) ürünler bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.

 • AT TİP İNCELEMESİ – MODÜL B :Tip testlerini içerir.
 • AT TİPE UYGUNLUK BEYANI – MODÜL C : Üretim yerinde gerçekleştirilen Muayene tabanlı denetim modülüdür.
 • ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ – MODÜL D : Üretim yerinde gerçekleştirilen, Kalite Yönetim Sistemi tabanlı denetim modülüdür.
 • ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ – MODÜL E : Bitmiş ürün üzerinde gerçekleştirilen ve Kalite Yönetim Sistemi tabanlı denetim modülüdür.
 • AT DOĞRULAMASI – MODÜL F : İstatistiki temelli her bir cihaza uygulanması gereken denetim modülüdür.
 • AT BİRİM DOĞRULAMASI – MODÜL G : Ürün bazlı ve tüm gerekli deneylerin gerçekleştirilmesi gereken denetim modülüdür.

SZUTEST > CE Belgesi > Gaz Yakan Cihazlar