GAZ YAKAN CİHAZLAR (2016/426/AB)

Gaz Yakan Cihazlar Regülasyonu 2016/426/AB (GAR) AB Üyesi Ülkelerde gaz yakan cihazlar için uygulanan yasal çerçeveden meydana gelmektedir. Gaz yakan cihazların ve donanımların, AB pazarında emniyetli ve güvenilir şekilde dolaşmasını amaçlamaktadır.

GAR, 31 Mart 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış ve geçiş süreci 21 Nisan 2018 tarihi itibarı ile AB ülkelerinde zorunlu hüküm haline gelmiştir.

GAR yani yeni yönetmelik, AB pazarında piyasaya sürülecek bir cihaz ya da donanımda olması gereken temel gereklilikleri içermektedir. Bu gerekliliklerin nasıl yerine getirileceğini belirtmemektedir. Dolayısıyla uygulanacak teknik çözümler konusunda üreticilere esneklik tanımaktadır. Pazara erişimi kolaylaştırmak amacıyla, AB Resmi Gazetesinde referans numaraları yayınlanmış olan Uyumlulaştırılmış Standartlar yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluk konusunda bilgi vermektedir. Uyumlulaştırmış standartların uygulanması gönüllülük ilkesine dayalıdır. Standardizasyon işleri CEN tarafından koordine edilmektedir.

Bu yönetmelik 1 bar basınç ve 15C şartlarında gaz fazında olan yakıtla normal sıcaklıkta çalışan gaz yakan cihazlar, düzenleyici ve kontrol donanımları ve alt donanımlar da dâhil olmak üzere bazı donanımlar için geçerlidir. Yönetmelik bu şartlar altında çalışan ve bu nedenle yönetmelik kapsamında olup satılan tüm gazlı cihazların ve donanımların CE işareti taşıması zorunludur. Ancak endüstriyel tesislerde endüstriyel amaçla kullanılan ürünler de dâhil olmak üzere yönetmelik konusunda birtakım istisnalar bulunmaktadır. Yönetmelik gazı 1 bar basınç altında 15 santigrat Derecede gaz fazında olan bir yakıt olarak tanımlamaktadır, bu nedenle doğal gaz ve LPG kullanan cihazlar diğerlerinden ayrılmıştır. İkinci el ürünler satıldığında, bunların sadece yönetmeliğin temel gerekliliklerine uyması gerekmektedir. Yeni ürünlerin üreticilerinin tip testi ile kontrol edilen koruma koşullarını yerine getirmesi, bir teknik dosya oluşturması, ürünü CE logosu ile işaretlemesi gerekmektedir.

Bu yönetmelik Avrupa Komisyonu tarafından yetki verilen bağımsız bir onaylanmış kuruluş tarafından tip testi yapılmasını ve üreticinin seçebileceği bir denetim Modülü ile onaylanmasını gerektirmektedir.
Ayrıca, yeni Gaz Yakan Cihazlar Regülasyonu 2016/426/AB, elektriksel komponent (malzeme) içeren ve manyetik alan yaratabilecek komponent içeren ürünler için LVD ve EMC Yönetmeliklerine göre uygunluk rapor ve sertifikalarını şart koşmaktadır.

GAR, kapsama dâhil olan ancak kapsamdaki ürünleri ayrıca listelemeyen ürün kategorileri ortaya koymaktadır. Ancak, belirli bir ürünün Yönetmelik kapsamında olup olmadığının belirlenmesini kolaylaştırmak açısından, ilgili tüm taraflarca gösterim amaçlı bir liste hazırlanmıştır. Listeye ait bir notta kullanılan bazı kelimelerin anlamları açıklanmaktadır. Ayrıca, belirli ürün kategorilerinin bazı özel unsurları ayrıca verilen Rehber dokümanlarda açıklanmaktadır.
GAR ile gelen yenilikler aşağıdaki gibidir;

1- Üreticiler, teknik dosyalarını hazırlarken ürün ile ilgili yeni yönetmeliğin temel gerekleri gereği ürünün risk analizini yapmak zorundadır.
2- Eski yönetmelikte yer alan MODÜL B süresiz olarak sahip olunabilirken artık yeni yönetmelikte MODÜL B – Tip incelemesi sertifikasının geçerliliği 10 yıl ile sınırlandırılmıştır.
3- Yeni GAR Yönetmeliği’nde AT Tipe Uygunluk Beyanı MODÜL C2 adını almıştır.
4- Yeni GAR Yönetmeliği’nde donanımlara da “CE” işareti iliştirilme zorunlu hale gelmiştir.
5- Yeni GAR Yönetmeliği’nde 105C maksimum çalışma sıcaklığı limiti kaldırılmıştır.
6- Üreticiler haricinde distribütör ve perakendecilere de “CE” işareti ile ilgili sorumluluklar yüklenmiştir.
7- Bacalı-bacasız tüm cihazlar için CO – Karbon monoksit limitleri zorunlu hale gelmiştir.
8- Yeni GAR Yönetmeliği ile uygulanabilir cihazlar için Alev Denetleme Tertibatı zorunlu hale gelmiştir.
9- Elektriksel komponent ve besleme içeren gazlı cihazlar için LVD ve EMC uygunluk raporlarının üretici tarafından hazır bulundurulması zorunludur.

 • Yoğuşmalı Kombiler
 • Yoğuşmalı Gaz Yakıtlı Duvar Tipi ve Yer Tipi Sıcak Su Kazanları ( Merkezi Isıtma Sistemlerinde kullanılan )
 • Şofbenler
 • Ev Tipi ( Domestik ) Gazlı Ocaklar, Fırınlar, Tam boy Fırınlar,
 • Gaz Yakıtlı Profesyonel Mutfak Ekipmanları ( Kuzine, Yer Ocağı, Pleyt Izgara, Benmari, konveksiyonel fırınlar, pasta-börek fırınları, kaynatma tencereleri, devrilir tavalar, Lavataşlı Izgaralar, döner ocakları vb)
 • Dedantörler
 • Emniyet ventilli Gaz Muslukları ve vanaları ( EN 331 kapsamındaki Küresel Vanalar hariç )
 • Gaz yakıtlı ısıtma ve pişirme cihazlarını kumanda ve kontrol tertibatları,
 • Kamp Ocakları,
 • Gaz yakıtlı mangallar, barbeküler

Vb gaz yakıtlı (Endüstriyel Amaca hizmet vermeyen) ürünler bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.

 • AT TİP İNCELEMESİ – MODÜL B:Tip testlerini içerir. 17025 Akredite Rapora dayandırılmalıdır.
 • AT TİPE UYGUNLUK BEYANI – MODÜL C2: Üretim yerinde gerçekleştirilen Muayene tabanlı denetim modülüdür.
 • ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ – MODÜL D: Üretim yerinde gerçekleştirilen, Kalite Yönetim Sistemi tabanlı denetim modülüdür.
 • ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ – MODÜL E: Sadece montaj aşamasını içeren bir üretim için Kalite Yönetim Sistemi tabanlı denetim modülüdür.
 • AT DOĞRULAMASI – MODÜL F: İstatistiki temelli her bir cihaza uygulanması gereken denetim modülüdür.
 • AT BİRİM DOĞRULAMASI – MODÜL G: Tek bir adet ürün için uygulanan ve tüm gerekli deneylerin gerçekleştirilmesi gereken belgelendirme modülüdür.