ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

iso 9001Tüm dünyada en çok uygulanan ISO 9001 standardı 2015 yılında revize edilmiştir.2015 versiyonuna geçiş için son tarih 14.09.2018 dir.

Standartın yeni versiyonu ile birlikte ISO ANNEXSL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek seviye Standart yapısı oluşmuştur. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

Versiyonun en belirgin özelliği RİSK TABANLI yaklaşımdır. Riskin Kalite Yönetim Sisteminin tek bir bileşeni olarak ele alınması yerine sistematik bir yaklaşımla uygulanmasıdır. Kalite Yönetim Sisteminde uygulanacak risk tabanlı yaklaşım ile Sistemin reaktif halden proaktif  hale gelmesi, Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi, Önleyici faaliyetler yerini risk tabanlı yaklaşımın alması hedeflenmiştir.

ISO 9001:2015 versiyonundaki önemli değişikliklerden bir diğeri ise  İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARI dır. Yeni versiyon paydaş (ilgili taraflar) tanımlama ve onların beklentilerini kavramaya kadar bir bağlam analizini de gerektirmektedir. Ürün ve hizmet sağlama yeterliliğini, yasal şartlara uyumunu göstermek ve müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmiştir.

ISO 9001‘e Kuruluşlar Neden İhtiyaç Duyar, Avantajları Nelerdir?

ISO 9001 kuruluşların ölçeklerine, hizmet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler için uygulanabilen bir standarttır. Standartın temel prensiplerine bakıldığında neden ihtiyaç duyulduğunun da cevabını aslında alıyor olacağız.

Liderlik, Müşteri Odaklılık, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı, Kanıta dayalı  karar verme  gibi temel prensipler tüm kuruluşların süreçlerini iyileştirmesine, karlılığı arttırmasına, müşteri memnuniyetini arttırmasına sebep olacak adımlardır. Kalite Yönetim prensiplerinin özünü anlayıp, uyguladığımız takdir de bahsettiğimiz faydalar beraberinde geliyor olacaktır.

Kuruluşunuzda katma değer sağlayan, süreçlerinizi analiz edip tarafsız bir şekilde gerçekleştirdiğimiz denetim, belgelendirme hizmetlerimiz ve deneyimli kadromuz ile ISO 9001:2015 geçişinizde yanınızdayız.

Sık Sorulan Sorular;

Eylül 2015 tarihi itibari ile standardın yeni versiyonu olan ISO 9001:2015 yürürlüğe girmiştir.

Mevcut belgelerin ISO 9001:2015 versiyonuna geçişi için 2018 yılına kadar sürecek bir süreç öngörülmüştür. 2015 versiyonu ile ilgili akreditasyon zinciri tamamlandığında belgelerin geçişleri de başlayacaktır.

Akreditasyon zinciri tamamlanana kadar belgelendirme kuruluşları ISO 9001:2008 versiyonu ile belge vermeye devam edeceklerdir. Akreditasyon zinciri tamamlandıktan sonra ISO 9001:2015 versiyonuna göre belge verilmeye başlanacaktır.

ISO 9001:2015 standardını edinmelisiniz. Ardından Kalite Yönetim Sisteminizi yeni standarda uygun hale getirmek için gerekli revizyonlarınızı yapmalısınız / yeni standarda göre Kalite Yönetim Sisteminizi kurmalı ve uygulamalısınız.

ISO 9001 standardı Eylül 2015 tarihinden itibaren revize edilmiştir. En geç 2018 yılı içerisinde belgenizi kullanmaya devam etmek istiyorsanız 2015 versiyonuna geçiş sürecini tamamlamış olmalısınız.

Standartların bir ömrü vardır ve yeni gelişen durumlara karşı güncellenmeleri gerekmektedir. ISO 9001 standardı da 1994, 2000, 2008 yıllarında olduğu gibi 2015 yılında da güncellenerek ISO 9001:2015 olarak yayınlanmıştır. Kalite Yönetim Sistemini belgelendirmek isteyen kuruluşlar ya da mevcut belgesini yenilemek isteyen kuruluşlar en geç 2018 yılı içerisinde ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş sürecini tamamlamış olmalıdırlar.

ISO 9001:2008 standardı 8 temel maddeden oluşmakta idi, ISO 9001:2015 standardı ise 10 temel maddeden oluşmaktadır. Yüksek Düzey Yapısı olarak adlandırılan ve tüm yönetim sistem standartlarının temel alt yapısını oluşturulan yapıya uygun olarak hazırlanmıştır. Risk Değerlendirme temeline oturan bir yaklaşım getirilmiştir. Yeni standart ile birlikte iş sürekliliğin sağlanması hedeflenmiştir. Gelecekte yayınlanacak standartlarla uyumun daha rahat sağlanabilmesi için Annex SL’e yer verilmiştir. Tedarikçilerle ilişkiler yerine “Paydaş Yaklaşımı” getirilmiştir. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Eğitim Departmanımızın düzenleyeceği ISO 9001:2015 Eğitimlerine katılabilirsiniz.

SZUTEST bünyesinde bulundurduğu uzman Kalite Yönetim Sistemi denetçileri ile sistemlerinizin denetimlerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Geçiş süresi boyunca mail, bülten, internet sitesi, broşürler, genel katılıma açık eğitimler, online eğitimler vb. şekillerde ISO 9001:2015 versiyonu ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam edecektir. Sizler konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen genel katılıma açık eğitimlerimize ya da online eğitimlerimize katılarak ISO 9001:2015 versiyonu hakkında güncel ve doğru bilgilere kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

 • Standardın ISO 9001:2015 versiyonunu edinmeleri.
 • Uyguladıkları kalite yönetim sistemini, standardın yeni versiyonuna göre revize etmeleri
 • Yapacakları revizyonlar ile ilgili değişiklikleri tanımlamalı,
 • Bu tanımlamalara göre yeni dokümantasyon yapılarını oluşturmaları,
 • Oluşturdukları yeni sisteme göre uygulamalarını güncellemeleri
 • Kalite Yönetim Sistemlerini standardın yeni versiyonuna uygun halde uygulanmaya başladıktan sonra Belgelendirme Kuruluşundan denetim için randevu almaları.
 1. KAPSAM
 2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR
 3. TERİMLER TARİFLER
 4. KURULUŞ BAĞLAMI
  4.a Organizasyon ve yapısını anlama
  4.b İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması
  4.c Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
  4.d Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri
 5. LİDERLİK
  5.a Liderlik ve taahhüt
  5.b Kalite Politikası
  5.c Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
 6. PLANLAMA
  6.a Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
  6.b Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
  6.c Değişikliklerin Planlaması
 7. DESTEK
  7.a Kaynaklar
  7.b Yeterlilikler
  7.c Farkındalık
  7.d İletişim
  7.e Dokümante Edilmiş Bilgi
 8. OPERASYON
  8.a Operasyonel planlama ve kontrol
  8.b Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
  8.c Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve  Geliştirilmesi
  8.d Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
  8.e Üretim ve hizmetin sağlanması
  8.f Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
  8.g Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü
 9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
  9.a İç denetim
  9.b Yönetim Gözden Geçirilmesi
 10. İYİLEŞTİRME
  10.a Genel
  10.b Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler