ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi  kuruluşlara, çalışanlarına ve diğer insanlara güvenli ve sağlıklı çalışma alanları sağlaması yönünde yardımcı olurken ölümleri, iş kaynaklı yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi  ve iş sağlığı ve güvenliği (OH & S) performansının sürekli gelişimine fırsat sağlanmasını amaçlamaktadır

Dünyada (ILO verileri referansına göre ) Her 15 saniyede 160 işçi, iş kazası geçirmektedir, hergün 7600 den fazla kişi iş kaynaklı faaliyetler sonucu ölmektedir.ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı ile çalışma ortamındaki risklerin azaltılması ve daha sağlıklı , güvenli çalışma şartlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Kuruluşunuzda uygulayacağınız etkin bir ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi  ile ;

  • İSG risklerini ve fırsatlarını değerlendirmek için kriterleri geliştirmenize destek ,
  • İSG politikası ve hedefleri oluşturulması ve organizasyonun stratejik yönüne uyum,
  • Yasal şartlara uyuma destek,
  • İş kazalarını  en aza indigemenize Olanak sağlamış olacaksınız.

ISO 45001, ISO / PC 283 İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, proje komitesi tarafından geliştirilmiştir. MART 2018 Tarihinde yayınlanmış, Geçiş için 3 yıl öngörülmüştür.

  • OHSAS 18001 Standardında dört ana başlık bulunurken , ISO 45001 standardında 10 ana başlık mevcuttur.
  • Yeni, YSY (Yüksek Seviye Yapı-HLS) ile ISO 45001’de; Organizasyon Bağlamı, Liderlik ve Belgelendirilmiş Bilgi gibi yeni kavramlar yer almaktadır.
  • ISO 45001 alt işverenler, tedarikçiler ve yükleniciler ile ilgili maddeler içermektedir.
  • ISO 45001, risk yönetimi ve sürekli gelişim konularına daha çok odaklanmıştır.