Boru Hatlarının Periyodik Kontrolü

Boru hatları, gaz, petrol, su ve diğer sıvıların uzun mesafeler boyunca taşınmasında kullanılan kritik altyapı bileşenleridir. Boru hatlarının güvenli ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılması zorunludur. Periyodik kontroller, boru hatlarının fiziksel ve operasyonel durumlarını değerlendirir ve olası arızaların veya sızıntıların önüne geçer. Boru hatlarının periyodik kontrolü hidrostatik test esasına göre yapılır ancak, içindeki malzemenin su ile testi sakıncalı ise tahribatsız muayene yöntemleri uygulanabilir.

Endüstriyel tesislerin sürekli üretim halinde olması nedeniyle boru hatlarının testlerini gerçekleştirmek oldukça zor hatta imkansızdır. Bu nedenle boru hatlarının periyodik kontrolleri planlı duruşlar zamanına denk getirilmesi ile mümkündür.

Boru hatlarının periyodik kontrollerinin düzenli ve zamanında yapılması önemlidir. Düzenli yapılan periyodik kontroller ile boru hatlarının güvenli bir şekilde çalışmasını temin ederek çevreye ve insanlara yönelik riskleri minimize eder, boru hatlarının maksimum verimlilikte çalışmasını sağlar ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uygunluk sağlamış olursunuz. 

Boru hatlarının periyodik kontrollerinin ilk aşaması; boru hatlarının yüzeysel durumu kontrol edilir. Aşınma, paslanma ve fiziksel hasarlar tespit edilir. Diğer aşamalar ise;

  • Ultrasonik testlerle, boru duvar kalınlığının ölçülür ve iç yapısı kontrol edilir.
  • Basınç testleri ile boru hattının belirli bir basınç altında dayanıklılığının test edilir.
  • Sızdırmazlık testleri ile boru hatlarının herhangi bir noktadan sızıntı yapıp yapmadığı kontrol edilir.
  • Katodik koruma kontrolleri ile korozyona karşı koruma sistemlerinin etkinliği değerlendirilir.
  • Son aşamada ise tespit edilen eksiklikler ve gerçekleştirilen işlemler detaylı bir rapor halinde sunulur.

Sabit boru tesisatları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği yılda asgari 1 (bir) kez yapılmalıdır. 

SZUTEST, boru hatlarının periyodik kontrollerinde uzmanlaşmış kadrosu ve son teknoloji ekipmanları ile hizmet vermektedir. İşletmenizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, güvenliğinizi ve verimliliğinizi artırmayı hedefliyoruz. 

Boru hatlarınızın güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için periyodik kontrollerinizi ihmal etmeyin. Profesyonel hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için hemen bize ulaşın!