Asansörlerde CE Belgesi

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, asansörlerin biz kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmelerini teminen yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamlarını kapsamaktadır. CE belgesi nasıl alınır? CE işareti nasıl iliştirilir? TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarının gereklilikleri nelerdir?

Elisha Graves OTIS ilk güvenli asansörü 1953’ te satışa çıkardı. İlk satıştan yaklaşık bir yıl sonra,  1854 New York Yeni Dünya Fuarında ( New World’s Fair , New York ), üzerinde durduğu platformu tutan tek halatı kalabalığın şaşkın baklışları arasında kesti. Bir baltayla kendisini tutan halattan kurtulan platform sadece birkaç satimetre düşerek durdu. Bu inanılmaz gösteriden sonra, OTIS’ in siparişleri her yıl katlanarak arttı.
Asansörlerin uygarlığımızın geldiği noktada önemli bir payı vardır. Asansörler olmasaydı şehirlerimizde, çoğumuzun barındığı yüksek yapılar, gökdelenler inşa edilemezdi, birçok sanayi kolu gelişemezdi.  Asansörler bizlere modern binalarda gittikçe artan düzeyde konforlu ve güvenli erişim sağlamaktadır, ve bu güvenilirliğin sağlandığından emin olmak için artık bir baltaya ihtiyacımız yok.

Günümüzde   asansörlerin biz kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmelerini teminen Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve  asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamlarını kapsamaktadır.

Asansör Yönetmeliğinin iki  temel amacı vardır;  asansörlerin ve güvenlik aksamlarının, yüksek sağlık ve güvenlik koşullarını sağladıkları sürece serbest dolaşımda kalabilmelerine müsade etmektir. Bu yönetmelik asansör montajı yapan firmalara ve güvenlik aksamı üreticilerine tercih edebilecekleri modül adı verilen çeşitli uygunluk değerlendirme prosedürleri sunmaktadır. Bu yönüylede asansör yönetmeliği, Global ve Yeni Yaklaşım Uygunluk değerlendirme yöntemlerine iyi bir örnek teşkil etmektedir.
Asansör, binalarda ve inşaatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemde 15°’ den fazla açı oluşturan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve;

insanların,

insanların ve yüklerin

kabine girilebiliyorsa, yani bir kişi zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise, sadece yüklerin taşınmasına yönelik tertibatı

ifade etmektedir.

Güvenlik  aksamı için yönetmelikte geçen açık bir tarif  aslında yoktur. Asansörü oluşturan komponentlerin çoğu bir şekilde asansörün güvenli çalışması ile alakalıdır. Ancak güvenlik aksamı olarak adlandırdığımız komponentler asansörün güvenli çalışmasından çok emniyet fonksiyonlarını yerine getirmek amacıyla kullanılan teçhizattır. Yönetmeliğin Ek IV’ ün de bu komponentler listelenmiştir.

Görünür bir şekilde iliştirilen CE İşareti, asansörün veya güvenlik aksamının, bu yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını ve geçerli bir uygunluk değerlendirme prosedürünün uygulanıldığını belirtir. Sözü edilen gerekliliklerin karşılandığını varsayabilmemizin en iyi yolu Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlmak  zorunda olan harmonize standartlar kullanmaktır.  Asansörler için oluşturulan standartların çoğu CEN Teknik Komite 10 tarafından oluşturulur. CEN  TC 10 özel bir numaralandırma sistemi geliştirerek asansör standart  ailesini EN 81 ile başlayacak şekilde tasarlamıştır.

Szutest deneyimli kadrosuyla Asansör Ana Kartı, Kapı Köprüleme Kartları, Asansör Kurtaran Elektronik Kartları ve bunun gibi Asansörün çalışmasına yardımcı olan elektronik komponentlerin belgelendirmesini…

Szutest; deneyimli kadrosuyla Asansör Ana Kartı, Kapı Köprüleme Kartları, Asansör Kurtaran Elektronik Kartları ve bunun gibi Asansörün çalışmasına yardımcı olan elektronik komponentlerin belgelendirmesini EN 81-1/2 A3, TS EN 81-20 ve 50 kapsamında başta EK H, EK F.6, EK F.8, madde 9 ve madde 14’ün uygulanabilir hükümleri olmak üzere bütün 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği temel gerekliliklerine göre değerlendirme yaparak sizlere Tip İnceleme Sertifikası sağlamaktadır. Elektromanyetik testler dahil olmak üzere bütün asansör elektronik kartları belgelendirme ihtiyaçlarınız için lütfen bize ulaşınız.

Asansör kumanda panolarınız EN 81-1/2 A3, TS EN 81-20 ve 50 kapsamında özellikle istemsiz kabin hareketi ve kat bölgesinde seviyeleme gereklilikleri başta olmak üzere yapılış, ekipmanların uygunluğu, izolasyon direnci kontrolü gibi test ve muayeneye tabi tutularak panolarınız için EN 81-1/2 A3, TS EN 81-20 ve 50 standardına uygunluğunu gösteren “Uygunluk Belgesi” düzenlenmektedir.

Güvenlik aksamlarının uygunluğunun değerlendirmesi

Güvenlik aksamları için ugunluk değerlendirme yöntemleri dizayn ve üretim olarak iki aşamadan meydana gelmektedir.

Model güvenlik aksamı Onaylanmış Kuruluş tarafından AB Tip İncemesine  tabi tutulmalıdır. (Ek IV-A , modül B)

Model güvenlik aksamı eğer AB Tip İncelemesine tabi tutulmuş ise, üretici aksamların gerçekten onaylanan tipe uygun üretildiğini sağlamak ve emin olmak için aşağıdaki yöntemlerden birine başvurmalıdır.

  • Onaylanmış Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen rastgele kontrollerle tipe uygunluk. (Ek IX Modül C2)
  • Güvenlik aksamının testleri ve son muayenesi için Onaylanmış Kuruluş tarafından onaylanan bir kalite sistemi işletmesi (Ek VI Modül E)

Hangi Uygunluk değerlendirme yöntemi seçilirse seçilsin üretici CE İşaretini her aksama iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir   (Ek-2A)

Asansörlerin uygunluğunun değerlendirmesi

Güvenlik aksamlarında olduğu gibi asansörlerde de uygunluk değerlendirme yöntemleri dizayn ve üretim olmak üzere iki aşamada değerlendirilir.

Model asansör Onaylanmış Kuruluş tarafından AB Tip İncemesine  tabi tutulmalıdır. (Ek IV-B , modül B)
Model asansörün uyunluğu asansör montaj firması tarafından incelenmeli ve üreticinin işlettiği tam kalite güvence sistemi Onaylanmış Kuruluş tarafından onaylanmalıdır (Ek XI Modül H1)
Asansörün dizaynı Onaylanmış Kuruluş tarafından birim doğrulamasına tabi tutulur (EK VIII, MODÜL G)

Tasarımda tam kalite güvence sistemi uygulandığında ve asansörün tasarımı ilgili harmonize standarda tamamen uymuyorsa Onaylanmış Kuruluş tarafından tasarım muayenesine tabi tutulur ve yönetmeliğin hükümlerine uygunluk neticesinde ‘ AT Tasarım İnceme Belgesi ‘ verilir.

Montajı yapılan asansörün,  bir önceki aşamada tasarımı denetlenmiş  asansöre uygunluğunun kontrolü için, asansör montaj firması aşağıdaki alternatif yöntemlerden birini seçer,

  • Montajı yapılan asansörün Onaylanmış Kuruluş tarafından son (Modül F)
  • Asansörün testlerinin ve son muayenesinin montajcı tarafından, Onaylanmış Kuruluşun onayladığı bir ürün kalite güvence sistemi altında yapması   (EK X, MODÜL E)
  • Asansörün testlerinin ve son muayenesinin asansör montaj firması tarafından, Onaylanmış Kuruluşun onayladığı bir üretim kalite güvence sistemi altında yapması   (EK XI, MODÜL D)
  • Asansörün testlerinin ve son muayenesinin asansör montaj firması tarafından, Onaylanmış Kuruluşun onayladığı tasarım aşamasınıda içeren bir tam kalite güvence sistemi altında yapması   (EK XI, MODÜL H1).

Onaylanmış Kuruluş tarafından birim doğrulamasına tabi tutulan asansörlerin hem tasarım hem de montaj aşamalarını kapsar (EK VIII, MODÜL G) .

Hangi Uygunluk değerlendirme yöntemi seçilirse seçilsin asansör montaj firması CE İşaretini her asansöre iliştirmeli ve AB uygunluk beyanı düzenlemelidir   (Ek-2B)

Sonuç olarak, CE İşareti, asansörlerde okunaklı ve silinmez bir şekilde kabine asansör montaj firmasının bilgilerinin, seri numarasının, montaj yılının ve tip bilgisinin bulunduğu plakaya iliştirilir.