GÜRÜLTÜ EMİSYONU (2000/14/AT)

Açık Havada Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu  CE işaretleme direktifinin amacı, insan sağlığının korunması ve iç pazarın düzgün işleyişine katkı sağlamak için, çoğunlukla dış mekanda kullanım için tasarlanmış bir çok cihazın, gürültü standartları doğrultusunda gürültü ölçümlemeleri yaparak sınır değerler içinde kalmasını sağlamaktır. Kaynak ve güç jeneratörleri, çim biçme makinaları, kompresörler, ormancılık ve inşaat ekipmanları bu direktif kapsamına giren ürünlerdir.

Direktifin temel şartı, ürünlerdeki gürültü seviyesinin ölçülüp ürün üzerine direktif içindeki etiket biçiminde yapıştırılmalıdır. İşaretlenen gürültü değeri “Garanti Edilen Gürültü Seviyesi” olmalıdır. Sayı olarak fazla üretilen ürünlerin hiçbirinin bu değeri aşmaması gerekmektedir.

Açık Havada Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonuna ilişkin Üye Devletlerin yasalarının yaklaştırılmasına ilişkin 8 Mayıs 2000 tarihli ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2000/14 / EC sayılı direktif kapsamındaki tüm ürünlerin garanti edilen ses gücü seviyesine  sahip etiketleme şartına ek olarak, standartlarda belirtilen yöntemlere göre ölçüldüğünü gösteren teknik bir dosya, takip edilen prosedürlerin ve gürültü değerlerinin belirtildiği AT uygunluk beyanı, CE logosu ile ürünün işaretlenmiş olması gerekmektedir.