SASO Sertifikasyonu

Suudi Arabistan Standart, Metroloji ve Kalite Organizasyonu SALEEM adlı yeni Ürün Güvenliği Düzenlemesini yürütmektedir. bu zorunlu belgelendirme, Suudi pazarına giren ürünlerin bireye, topluma ve çevreye zarar vermemesi için, ürün güvenliği gereklerinin uygulanmasını amaçlıyor. SALEEM programı, ürünün ve yüklemenin uygunluğunu SABER adı verilen online platform üzerinden yürütüyor.

SABER sertifikası (Eski tanımı ile SASO sertifikası) Suudi Arabistan’a yapılacak olan ihracat işlemleri için zorunlu olarak alınması gereken SASO (Standard Organization of Saudi Arabia) tarafından istenilen bir belgedir.

Suudi Arabistan’a yapılacak bütün ihracatlar için bu uygunluk değerlendirmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme sonrasında ihraç edilecek ürünlerin Suudi Arabistan Standartlarına uygunluğu belgelenir ile doğrulanması halinde elektronik olarak sertifikası oluşturulur ve ihracat işlemleri aynı doğrultuda devam eder. SASO Belgesi her ihracat için ayrı ayrı olarak alınması gereken bir belgedir.

SASO bu belgeler ile ülkeye giren ürünlerin yerel standartlardaki gereklilikleri karşıladığını doğrulamaktadır.

SASO belgelendirme sürecinin amacı;

  • Halk sağlığının korunması
  • Tüketici Güvenliğini sağlamak
  • Dini ve Ahlaki değerlerin korunması
  • Çevre koruma
  • Aldatıcı veya Standart dışı ürünlerin ülkeye girişini engellemektir.

Gönderilerin gümrükten çekilmesini sağlamak ve ürünlerin ilgili Suudi teknik yönetmeliklerine ve ulusal, bölgesel veya uluslararası standartlara uygunluğunu teyit etmek için SASO sertifikasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Aynı zamanda Suudi Arabistan 2030 vizyonu kapsamından Çevresel etki minimuma indirilmeyi amaçlar. Bu sebep ile ülke gereklilikleri arasında plastik kullanımının kısıtlanması ve elektrikli ürünlerde SASO’nun geliştirmiş olduğu enerji etiketleri de kullanılmaktadır.

SABER Sistemi Nedir?

SABER sistemi, Suudi Arabistan Standardizasyon Kurumu SASO tarafından (Standard Organization of Saudi Arabia) yürürlüğe alınmış bir ithalat ihracat işlemlerini elektronik ortama adapte edilerek hızlandırılmayı amaçlayan online kayıt ve takip sistemidir.

Saber Sistemi başvuruları yalnızca www.saber.sa web sitesi üzerinden yapılabilmekte ve sertifika süreçler yine bu web sitesi üzerinden takibini amaçlamaktadır.

SASO Sertifikasyonunun Aşamaları Nelerdir?

Ürün belgelendirme aşağıdaki şekilde 3 aşamalı olarak sürdürülebilmektedir.

1-Yeni Ürün Kaydı açılması

İthalatçı, ürünün ayrıntılarını SABER’e girer.

SABER sistemi, ürünün HS koduna veya ürün kategorisine göre düzenlenip düzenlenmediğini doğrular.

2-Ürün Uygunluk belgesi (Ürün Sertifikası)

Test raporları, kalite sertifikaları, risk değerlendirme raporları, muayene raporu vb. uygunluk belgeleri, ürün görselleri, dizayn bilgileri sisteme kaydı yapıldıktan sonra SZUTEST tarafından dokümanların doğruluğu ve yeterliliği değerlendirilerek yapılmaktadır.

İlgili standartlara uygunluğu doğrulandıktan sonra SASO Onaylı SZUTEST SABER sistemi üzerinden sertifika oluşturmaktadır.

3-Sevkiyat Sertifikası

Her sevkiyat için bir Sevkiyat Belgesi (Shipment Certificate) gereklidir. Düzenlemeye tabi ürünlerin sevkiyatları için Sevkiyat Sertifikalarının düzenlenmesi SZUTEST tarafından SABER aracılığıyla yapılır.

saso SABER