SASO Sertifikası (SABER Sertifikası)

SASO sertifikası yeni adıyla SABER Sertifikası, Suudi Arabistan’a yapılacak ihracat işlemleri için zorunlu olarak alınması gereken ve SASO tarafından istenilen bir belgedir. Suudi Arabistan’a yapılacak tüm ihracatlar için bu uygunluk değerlendirmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme sonrasında, ihraç edilecek ürünlerin Suudi Arabistan Standartlarına uygunluğu belgelenir ve doğrulanması halinde elektronik olarak sertifikası oluşturulur. İhracat işlemleri aynı doğrultuda devam eder. SASO belgesi, her ihracat için ayrı ayrı alınması gereken bir belgedir.

Suudi Arabistan Standart, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO), SALEEM adlı yeni Ürün Güvenliği Düzenlemesini yürütmektedir. Bu zorunlu belgelendirme, Suudi pazarına giren ürünlerin bireye, topluma ve çevreye zarar vermemesi için ürün güvenliği gereklerinin uygulanmasını amaçlar. SALEEM programı, ürünün ve yüklemenin uygunluğunu SABER adlı online platform üzerinden gerçekleştirmektedir.

SASO Sertifikasyonunun Aşamaları

SASO Sertifikasyon sürecinde ürün belgelendirme aşağıdaki şekilde 3 aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

  1. Yeni Ürün Kaydı Açılması

İthalatçı, ürünün ayrıntılarını SABER’e girer. SABER sistemi, ürünün HS koduna veya ürün kategorisine göre düzenlenip düzenlenmediğini doğrular.

  1. Ürün Uygunluk Belgesi (Ürün Sertifikası)

Test raporları, kalite sertifikaları, risk değerlendirme raporları, muayene raporu gibi uygunluk belgeleri, ürün görselleri ve dizayn bilgileri sisteme kaydedildikten sonra onaylanmış bir kuruluş tarafından dokümanların doğruluğu ve yeterliliği değerlendirilir. İlgili standartlara uygunluğu doğrulandıktan sonra SABER sistemi üzerinden sertifika oluşturur.

  1. Sevkiyat Sertifikası

Her sevkiyat için bir Sevkiyat Belgesi (Shipment Certificate) gereklidir. Düzenlemeye tabi ürünlerin sevkiyatları için Sevkiyat Sertifikalarının düzenlenmesi, onaylanmış kuruluşlar tarafından SABER aracılığıyla yapılır.

Yukarıda sıraladığımız süreçler, Suudi Arabistan pazarına giren ürünlerin güvenli, kaliteli ve standartlara uygun olmasını sağlar, ithalat ve ihracat işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

 

 

SASO Belgelendirme Sürecinin Amacı

SASO Belgelendirme, ülkeye giren ürünlerin yerel standartlardaki gereklilikleri karşıladığını doğrulamaktadır. SASO belgelendirme süreci; halk sağlığını korumak, tüketici güvenliğini sağlamak, dini ve ahlaki değerleri korumak, çevreyi korumak, aldatıcı ya da standart dışı ürünlerin ülkeye girişini engellemek gibi önemli amaçları vardır.

SABER Sistemi Nedir?

SABER sistemi, Suudi Arabistan Standardizasyon Kurumu SASO tarafından yürürlüğe alınmış bir ithalat ve ihracat işlemlerini elektronik ortama adapte ederek hızlandırmayı amaçlayan online kayıt ve takip sistemidir. Bu sistem, başvuruların ve sertifika süreçlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Tüm başvurular yalnızca [www.saber.sa](http://www.saber.sa) web sitesi üzerinden yapılmakta ve sertifika süreçlerinin takibi yine bu web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Neden SASO Sertifikası Almalısınız?

SASO sertifikası, Suudi Arabistan pazarına giren ürünlerin güvenli, kaliteli ve standartlara uygun olmasını sağlar. Bu sertifika, ürünlerin yerel düzenlemelere ve yasallıklara uygun olduğunu gösterir ve gönderilerin gümrükten sorunsuz geçişini sağlar. Ayrıca, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu kapsamında çevresel etkiyi minimuma indirmek ve enerji verimliliğini artırmak için plastik kullanımının kısıtlanması ve elektrikli ürünlerde enerji etiketlerinin kullanılması gibi gereklilikler de bulunmaktadır.

Suudi Arabistan’a ihracat yaparken, ürünlerinizin SASO sertifikasyon sürecinden geçmesi hayati önem taşır. SALEEM programı ve SABER sistemi, ürün güvenliğini ve kalitesini garanti altına alırken, ihracat işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu süreçleri doğru bir şekilde takip ederek, Suudi pazarında başarılı olabilirsiniz.

SASO Sertifikası ile ilgili daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için uzmanlarımızla iletişime geçmekten çekinmeyin. Sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun ürünlerle Suudi Arabistan pazarında yerinizi alın!