Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar

Modern şehirlerde kamuya açık alanların, havalimanları, alışveriş merkezleri, metro-tren istasyonları, hastaneler, adalet sarayları vb. yapıların olmazsa olmazı olarak kabul edilen yürüyen merdiven ve yürüyen bantların; zamanında ve doğru şekilde periyodik muayenelerinin yapılması yasal bir zorunluluk olmakla birlikte, kullanıcı emniyeti ve ekipmanın kullanım ömrünü uzatma açısından da vazgeçilemez bir tedbir teşkil etmektedir.

25.04.2013 tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanları’nın kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yürüyen merdiven ve yürüyen bantların yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Bu kontrollerin zamanında ve yetkili kişilerce yapılmasından yürüyen merdiven veya bantın bulunduğu yapının sahibi veya onun yetkilendirdiği tesis işleticisi sorumludur.

Bu yönetmeliğin yasal dayanaklarından biri olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, periyodik kontrollerin yapılmaması durumunda idari para cezası öngörmektedir. Bununla birlikte yönetmeliğin öngördüğü kontrollerin yapılmaması ve ekipmanda meydana gelebilecek bir kaza sonucunda bina sahibi veya işletici açısından konunun hukuki mecrada tamamen farklı bir boyuta evrilmesi muhtemeldir.

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş. olarak yürüyen merdiven veya bantın bulunduğu yapının sahiplerine/İşleticilerine  Periyodik Kontrol Konusunda destek sunmaktayız.

A-Tipi Muayene kuruluşu olarak akreditasyon kapsamımızda bulunan yürüyen merdiven ve bant periyodik kontrollerini alanında tecrübeli ve uluslararası deneyime sahip personelimizle yerine getirmekteyiz.

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) çerçevesinde CE belgelendirilmesi gerçekleştirilen yürüyen merdiven ve bantların montaj, test ve periyodik kontrolleri EN 115 standartına göre yapılmaktadır.

İşletmenizde bulunun yürüyen merdiven ve bant periyodik kontrollerinde SZUTEST’i tercih etmeniz hem ekipmanı kullananların güven hisseni arttıracak hem de işletmenize artı değer katacaktır.