Yangından Korunma Sistemleri Periyodik Kontrolü

Yangından korunma sistemleri, binalarda ve endüstriyel tesislerde yangın risklerini minimize etmek ve yangın anında etkin müdahale etmek amacıyla kurulan hayati sistemlerdir. Bu sistemlerin güvenli ve etkin çalışabilmesi için periyodik kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Periyodik kontrol; yangın söndürme sistemlerinin, algılama ve uyarı sistemlerinin belirli aralıklarla incelenmesi ve projeleri ile uygunluğunun kontrollerini içerir. 

Yangından korunma sistemlerinin periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince zorunludur. Bu kontrollerin yapılması sadece yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. 

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangın dolapları, yağmurlama sistemleri, yangın pompa istasyonları, hidrantlar, yangın söndürme tüpleri, gazlı söndürme sistemleri, su deposu sistemleri ve bir tesisin yangınla mücadelede kullandığı ekipmanlarının tamamı yangından korunma sistemleridir. Tüm sistemin her zaman yangına hazır olduğunu yönetmelik ve standartlara göre test edilerek, doğrulanır ve her yıl tekrarlanarak raporlanır. Yangın Tesisatı periyodik kontrolleri TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 ve NFPA standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yangın tesisatı, tesisat basıncı testi, tesisat proje kontrolü, algılama sistem kontrolü, dedektör ve sinyal sistemin kontrolü şeklinde yapılmaktadır. Yangından korunma sistemlerinizin güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için periyodik kontrollerinizi ihmal etmeyin!

Detaylı bilgi ve başvuru için hemen bizimle iletişime geçin!