EN ISO 13855 Duruş Süresi Ölçümü

Makinenin duruş süresinin tespiti için, EN ISO 13855 kapsamındaki makinelerin hareket eden parçalarına erişimi önlemek ve İş Ekipmanı Kullanımı Direktifi gerekliliklerini karşılayan emniyet cihazlarının konum hesaplama ve doğrulama işlemlerini SZUTEST olarak; sizler için gerçekleştiriyoruz.

Yasal yükümlülüklerinize uymanıza daha fazla yardım etmek için iki destekleyici hizmet sunuyoruz:

  1. Makine Duruş Süresi Testi
  2. EN ISO 13855 standardına uygun olarak ESPE Cihazı Konum Hesaplaması ve Doğrulaması

Bu test, makine tasarımı, kurulumu, devreye alma süreci ve bakımı için kritik bir işlemdir. Özellikle bu testlerin yapılmasını zorunlu kılan İş Ekipmanı Kullanımı Yönetmeliği’nin ve Makine Emniyet Yönetmeliği’nin uygulandığı ülkemiz için önem taşımaktadır. Bu nedenle ESPE cihazları kullanıyorsanız bu cihazların fonksiyonelliğinin ve konumlandırmasının düzenli aralıklarla “yetkili” bir kişi tarafından resmi olarak test edilmesi ve uygunluğunun onaylaması gerekir. Buna, EN ISO 13855 kapsamında yer alan ışık bariyerleri, lazer tarayıcılar, tek ışınlı ışık sensörleri, basınç paspasları ve kilitler gibi emniyet cihazları dahildir.

Ülkemizde, bu standart kapsamındaki cihazları kullanan kullanıcıların büyük çoğunluğu bu gereklilikten haberdar değildirler. Son kullanıcılar ESPE cihazlarını resmi olarak test ettirmemekte ve sonuçlarını kayıt altına almamaktadırlar. Buna bağlı olarak çalışanlarını olası risklere maruz bırakmış olurlar.

En iyi uygulama olarak ESPE cihazları için şu test aralığı önerilir:

  • Tip 2 cihazlar: her 12 ayda bir
  • Tip 4 cihazlar: her 6 ayda bir

Değerlendirme şunları sağlar:

  • Makinedeki veya tertibattaki uygun bir cihazla ilgili her emniyet fonksiyonunun tanımlanması,
  • Makine veya tertibatın durdurma süresinin tanımlanan emniyet fonksiyonlarıyla karşılaştırmalı şekilde fiziksel olarak test edilmesi,
  • EN ISO 13855 kapsamında tehlike ile ilişkili olarak ışık bariyerleri, lazer tarayıcılar, tek ışınlı ışık sensörleri gibi cihazların konum hesaplaması.

EN ISO 13855 ‘E Göre Duruşu Süresi Ölçüm hizmeti ile ilgili daha detaylı bilgi ve başvuru için uzmanlarımızla hemen  iletişime geçin!