ISO 14001:2015 Revizyonu

ISO 14001:2005 Versiyonundan ISO 14001:2015 versiyonuna geçiş süreci.

Değerli müşterilerimiz;

2015 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 14001 standardının 2015 versiyonu için geçiş süreci en geç 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Bu sürecin işleyişi aşağıdaki şekilde olacaktır.

 • TÜRKAK’ın ISO 14001:2015 standardı ile ilgili kendi akreditasyon ve yetkilendirme sürecini tamamlaması.
 • Belgelendirme Kuruluşlarının TÜRKAK’tan ISO 14001:2015 versiyonu için akredite olmaları ya da mevcut akreditasyonlarını yenilemeleri
 • Belgelenen/belgelenecek kuruluşların uygulamakta oldukları Çevre Yönetim Sistemlerini ISO 14001:2015 versiyonuna göre revize ederek yeni standarda uygun hale getirmeleri
 • Belgelenen/belgelenecek kuruluşların denetimlerinin yapılması
 • Mevcut sertifikaların / yeni sertifikaların ISO 14001:2015 versiyonuna göre düzenlenmesi.

Bu sürecin işleyişi sırasında öncelikli olarak müşterilerimizin üzerine düşen sorumluluk;

 • Standardın ISO 14001:2015 versiyonunu edinmeleri.
 • Uyguladıkları çevre yönetim sistemini, standardın yeni versiyonuna göre revize etmeleri
 • Yapacakları revizyonlar ile ilgili değişiklikleri tanımlamalı,
 • Bu tanımlamalara göre yeni dokümantasyon yapılarını oluşturmaları,
 • Oluşturdukları yeni sisteme göre uygulamalarını güncellemeleri
 • Çevre Yönetim Sistemlerini standardın yeni versiyonuna uygun halde uygulanmaya başladıktan sonra Belgelendirme Kuruluşundan denetim için randevu almaları.

Sık Sorulan Sorular;

Eylül 2015 tarihi itibari ile standardın yeni versiyonu olan ISO 14001:2015 yürürlüğe girmiştir.

Mevcut belgelerin ISO 14001:2015 versiyonuna geçişi için 2018 yılına kadar sürecek bir süreç öngörülmüştür. 2015 versiyonu ile ilgili akreditasyon zinciri tamamlandığında belgelerin geçişleri de başlayacaktır.

Akreditasyon zinciri tamamlanana kadar belgelendirme kuruluşları ISO 14001:2005 versiyonu ile belge vermeye devam edeceklerdir. Akreditasyon zinciri tamamlandıktan sonra ISO 14001:2015 versiyonuna göre belge verilmeye başlanacaktır.

ISO 14001:2015 standardını edinmelisiniz. Ardından Çevre Yönetim Sisteminizi yeni standarda uygun hale getirmek için gerekli revizyonlarınızı yapmalısınız / yeni standarda göre Çevre Yönetim Sisteminizi kurmalı ve uygulamalısınız.

ISO 9001 standardı Eylül 2015 tarihinden itibaren revize edilmiştir. En geç 2018 yılı içerisinde belgenizi kullanmaya devam etmek istiyorsanız 2015 versiyonuna geçiş sürecini tamamlamış olmalısınız.

Standartların bir ömrü vardır ve yeni gelişen durumlara karşı güncellenmeleri gerekmektedir. ISO 14001 standardı da 1997, 2005 yıllarında olduğu gibi 2015 yılında da güncellenerek ISO 14001:2015 olarak yayınlanmıştır. Çevre Yönetim Sistemini belgelendirmek isteyen kuruluşlar ya da mevcut belgesini yenilemek isteyen kuruluşlar en geç 2018 yılı içerisinde ISO 14001:2015 versiyonuna geçiş sürecini tamamlamış olmalıdırlar.

ISO 14001:2005 standardı 8 temel maddeden oluşmakta idi, ISO 14001:2015 standardı ise 10 temel maddeden oluşmaktadır. Yüksek Düzey Yapısı olarak adlandırılan ve tüm yönetim sistem standartlarının temel alt yapısını oluşturulan yapıya uygun olarak hazırlanmıştır. Tedarikçi Zinciri içerisindeki çevre boyutlarına daha fazla önem verilmiştir. Ürün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca çevre etkileri değerlendirilmesi istenmektedir. Tehdit ve Fırsatları da içerecek şekilde bir Risk Değerlendirme çalışması yapılmalıdır. Gelecekte yayınlanacak standartlarla uyumun daha rahat sağlanabilmesi için Annex SL’e yer verilmiştir. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Eğitim Departmanımızın düzenleyeceği ISO 14001:2015 Eğitimlerine katılabilirsiniz.

SZUTEST bünyesinde bulundurduğu uzman Çevre Yönetim Sistemi denetçileri ile sistemlerinizin denetimlerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Geçiş süresi boyunca mail, bülten, internet sitesi, broşürler, genel katılıma açık eğitimler, online eğitimler vb. şekillerde ISO 14001:2015 versiyonu ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam edecektir. Sizler konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen genel katılıma açık eğitimlerimize ya da online eğitimlerimize katılarak ISO 14001:2015 versiyonu hakkında güncel ve doğru bilgilere kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

ISO 14001:2015 STANDARDI AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR.

0.Giriş
0.1.Arka Plan
0.2.Çevre Yönetim Sisteminin Amacı
0.3.Başarı faktörleri
0.4.Planla-Uygulama-Kontrol Et-İyileştir Modeli
0.5.Bu Uluslararası Standardın İçerik Yapısı

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar

3.Terimler ve Tarifler
3.1.Liderlikle İlişkili Terimler
3.2.Planlama İle İlişkili Terimler
3.3.Destek ve Operasyon ile İlişkili Terimler
3.4.Performans Değerlendirme ve Gelişme ile İlişkili Terimler

4.Kuruluşun Bağlamı
4.1.Kuruluş ve Kuruluşun Bağlamını Anlama
4.2.İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerini Anlama
4.3.Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirleme
4.4.Çevre Yönetim Sistemi

5.Liderlik
5.1.Liderlik ve Taahhüt
5.2.Çevresel Politika
5.3.Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6.Planlama
6.1.Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.1.1.Genel
6.1.2.Çevresel Bakış
6.1.3.Uyum Zorunluluğu
6.1.4.Faaliyet Planlama
6.2.Çevre Hedefleri ve Hedeflere Ulaşmak için Planlama
6.2.1.Çevre Hedefleri
6.2.2.Çevre Hedeflerine Ulaşmak için Planlama Faaliyeti

7.Destek
7.1.Kaynaklar
7.2.Yetkinlik
7.3.Farkındalık
7.4.İletişim
7.4.1.Genel
7.4.2.İç İletişim
7.4.3.Dış İletişim
7.5.Dokümante Bilgi
7.5.1.Genel
7.5.2.Oluşturma ve Güncelleme
7.5.3.Dokümante Bilginin Kontrolü

8.Operasyon
8.1.Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2.Acil Duruma Hazırlık ve Tepki

9.Performans Değerlendirme
9.1.İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme
9.1.1.Genel
9.1.2.Uygunluğun Değerlendirilmesi
9.2.İç Tetkik
9.2.1.Genel
9.2.2.İç Tetkik Programı
9.3.Yönetimin Gözden Geçirmesi

10.İyileştirme
10.1.Genel
10.2.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3.Sürekli İyileştirme

SZUTEST > ISO 14001:2015