ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Tüm dünyada en çok uygulanan  standartlardan biri olan ISO 14001  standardı 2015 yılında revize edilmiştir.2015 versiyonuna geçiş için son tarih Eylül 2018 dir.

ISO 14001 Standardı, tüm yönetim sistemlerine ortak bir çerçeve getiren yeni yüksek seviye yapısı Annex SL’e dayandırılmıştır. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

Yeni standart yapısının yerleşmesi ile kuruluşlar çevre yönetim sistemlerini temel iş prosesleri ile birleştirmeyi ve üst yönetimin daha etkin rol oynamasına katkı sağlanmış olacaktır.

Çevre Yönetim Sisteminin Genel tanım ve amacına bakacak olursak;

Çevre boyutlarını yönetmek,  uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

İle risk ve fırsatları ifade etmek için kullanılan yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen

çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu standard, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler.

ISO 14001‘e kuruluşlar neden ihtiyaç duyar, avantajları nelerdir?

Çevre yönetim sistemi;, çevresel amaç ve hedefleri tanımlama ve çevre yönetim sistemi gereksinimlerini karşılamak için yeterli ve uygun, politika ve prosedürlerin oluşturulması, sürekli çevresel performans elde etmeyi sağlayan bir araçtır.

 • Kuruluşun yasal şartlara uyumunun arttırılmasını sağlar.
 • Kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltır.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımına fayda sağlar ve bu sayede maliyetin azalmasına yardımcı olur.
 • Kuruluşun itibarının artmasına fayda sağlar
 • Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesine katkı sağlar
 • Çevresel performansın artmasına katkı sağlar

Sık Sorulan Sorular;

Eylül 2015 tarihi itibari ile standardın yeni versiyonu olan ISO 14001:2015 yürürlüğe girmiştir.

Mevcut belgelerin ISO 14001:2015 versiyonuna geçişi için 2018 yılına kadar sürecek bir süreç öngörülmüştür. 2015 versiyonu ile ilgili akreditasyon zinciri tamamlandığında belgelerin geçişleri de başlayacaktır.

Akreditasyon zinciri tamamlanana kadar belgelendirme kuruluşları ISO 14001:2005 versiyonu ile belge vermeye devam edeceklerdir. Akreditasyon zinciri tamamlandıktan sonra ISO 14001:2015 versiyonuna göre belge verilmeye başlanacaktır.

ISO 14001:2015 standardını edinmelisiniz. Ardından Çevre Yönetim Sisteminizi yeni standarda uygun hale getirmek için gerekli revizyonlarınızı yapmalısınız / yeni standarda göre Çevre Yönetim Sisteminizi kurmalı ve uygulamalısınız.

ISO 9001 standardı Eylül 2015 tarihinden itibaren revize edilmiştir. En geç 2018 yılı içerisinde belgenizi kullanmaya devam etmek istiyorsanız 2015 versiyonuna geçiş sürecini tamamlamış olmalısınız.

Standartların bir ömrü vardır ve yeni gelişen durumlara karşı güncellenmeleri gerekmektedir. ISO 14001 standardı da 1997, 2005 yıllarında olduğu gibi 2015 yılında da güncellenerek ISO 14001:2015 olarak yayınlanmıştır. Çevre Yönetim Sistemini belgelendirmek isteyen kuruluşlar ya da mevcut belgesini yenilemek isteyen kuruluşlar en geç 2018 yılı içerisinde ISO 14001:2015 versiyonuna geçiş sürecini tamamlamış olmalıdırlar.

ISO 14001:2005 standardı 8 temel maddeden oluşmakta idi, ISO 14001:2015 standardı ise 10 temel maddeden oluşmaktadır. Yüksek Düzey Yapısı olarak adlandırılan ve tüm yönetim sistem standartlarının temel alt yapısını oluşturulan yapıya uygun olarak hazırlanmıştır. Tedarikçi Zinciri içerisindeki çevre boyutlarına daha fazla önem verilmiştir. Ürün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca çevre etkileri değerlendirilmesi istenmektedir. Tehdit ve Fırsatları da içerecek şekilde bir Risk Değerlendirme çalışması yapılmalıdır. Gelecekte yayınlanacak standartlarla uyumun daha rahat sağlanabilmesi için Annex SL’e yer verilmiştir. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Eğitim Departmanımızın düzenleyeceği ISO 14001:2015 Eğitimlerine katılabilirsiniz.

SZUTEST bünyesinde bulundurduğu uzman Çevre Yönetim Sistemi denetçileri ile sistemlerinizin denetimlerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Geçiş süresi boyunca mail, bülten, internet sitesi, broşürler, genel katılıma açık eğitimler, online eğitimler vb. şekillerde ISO 14001:2015 versiyonu ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam edecektir. Sizler konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen genel katılıma açık eğitimlerimize ya da online eğitimlerimize katılarak ISO 14001:2015 versiyonu hakkında güncel ve doğru bilgilere kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

ISO 14001:2015 STANDARDI AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR.

 • 0.Giriş
  0.1.Arka Plan
  0.2.Çevre Yönetim Sisteminin Amacı
  0.3.Başarı faktörleri
  0.4.Planla-Uygulama-Kontrol Et-İyileştir Modeli
  0.5.Bu Uluslararası Standardın İçerik Yapısı
 • 1.Kapsam
 • 2.Atıf Yapılan Standartlar
 • 3.Terimler ve Tarifler
  3.1.Liderlikle İlişkili Terimler
  3.2.Planlama İle İlişkili Terimler
  3.3.Destek ve Operasyon ile İlişkili Terimler
  3.4.Performans Değerlendirme ve Gelişme ile İlişkili Terimler
 • 4.Kuruluşun Bağlamı
  4.1.Kuruluş ve Kuruluşun Bağlamını Anlama
  4.2.İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerini Anlama
  4.3.Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirleme
  4.4.Çevre Yönetim Sistemi
 • 5.Liderlik
  5.1.Liderlik ve Taahhüt
  5.2.Çevresel Politika
  5.3.Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
 • 6.Planlama
  6.1.Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
  6.1.1.Genel
  6.1.2.Çevresel Bakış
  6.1.3.Uyum Zorunluluğu
  6.1.4.Faaliyet Planlama
  6.2.Çevre Hedefleri ve Hedeflere Ulaşmak için Planlama
  6.2.1.Çevre Hedefleri
  6.2.2.Çevre Hedeflerine Ulaşmak için Planlama Faaliyeti
 • 7.Destek
  7.1.Kaynaklar
  7.2.Yetkinlik
  7.3.Farkındalık
  7.4.İletişim
  7.4.1.Genel
  7.4.2.İç İletişim
  7.4.3.Dış İletişim
  7.5.Dokümante Bilgi
  7.5.1.Genel
  7.5.2.Oluşturma ve Güncelleme
  7.5.3.Dokümante Bilginin Kontrolü
 • 8.Operasyon
  8.1.Operasyonel Planlama ve Kontrol
  8.2.Acil Duruma Hazırlık ve Tepki
 • 9.Performans Değerlendirme
  9.1.İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme
  9.1.1.Genel
  9.1.2.Uygunluğun Değerlendirilmesi
  9.2.İç Tetkik
  9.2.1.Genel
  9.2.2.İç Tetkik Programı
  9.3.Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • 10.İyileştirme
  10.1.Genel
  10.2.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
  10.3.Sürekli İyileştirme