RAF SİSTEMLERİNİN PERİYODİK KONTROLÜ

Raf sistemleri, depolanma alanını artırmak için kurulan konstrüksiyon sistemleridir. Depolama ve lojistik sektörlerinde kritik bir rol oynar. Her raf kapasitesine göre işaretlenmiş olmalıdır. İşaretlenmiş kapasitelere göre yüklenerek test edilmelidir. Bu sistemlerin kontrol edilmesi; kolon ayaklarının düşey eksenden kaçıklığının kontrolü, statik analizlerin incelenmesi, statik analiz ve kurulum raporları ile karşılaştırılması, gözle kontrol ve ölçü kontrolüne dayanır. Güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için raf sistemlerinin düzenli periyodik kontrolleri büyük önem taşır.

Raf sistemlerinin periyodik kontrolleri, iş güvenliği ve verimlilik açısından hayati öneme sahiptir. Zaman ve kullanıma bağlı yorulma, raf konfigürasyonunda değişiklikler, çarpma kaynaklı hasarlar, kaynak kopması vb. durumlar raf kapasitesinin düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına sebep olur. Aşağıda bu kontrollerin önemini vurgulayan bazı nedenler sıraladık:

  • Periyodik kontroller, olası yapısal zayıflıkların veya hasarların erken tespit edilmesini sağlar. Bu sayede kazaların önüne geçilir ve çalışanlarınızın güvenliği sağlanır.
  • Hasarlı veya yanlış yerleştirilmiş raf sistemleri, depolama ve malzeme akışında aksamalara neden olabilir. Düzenli kontroller, operasyonların kesintisiz ve verimli bir şekilde devam etmesini sağlar.
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği raf sistemlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi zorunludur. Bu kontroller, yasal uyumluluğu sağlamanın yanı sıra olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur.

Raf Sistemlerinin Periyodik Kontrol Süreci

Raf sistemlerinin periyodik kontrolleri, belirli bir standart ve prosedür çerçevesinde gerçekleştirilir. Raf sistemleri TS EN 15635 Çelik Statik Saklama Sistemleri- Saklama Ekipmanlarının Uygulama ve Bakımı standardı ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki ana başlıklarda yapılır.

Gözle İnceleme: İlk adım, raf sistemlerinin genel durumunun gözle incelenmesidir. Bu aşamada, bariz hasarlar veya yanlış yerleştirmeler tespit edilir.

Detaylı Teknik İnceleme: Gözle yapılan incelemenin ardından, daha detaylı teknik kontroller gerçekleştirilir. Bu, raf sistemlerinin yük kapasitesi, bağlantı elemanları ve genel yapısal bütünlüğünün değerlendirilmesini içerir.

Raporlama ve Onarım Önerileri: Kontrollerin sonunda, mevcut durumla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Raporda, tespit edilen sorunlar ve önerilen onarım veya iyileştirme çalışmaları yer alır.

Düzenli İzleme: Periyodik kontroller, belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Bu, raf sistemlerinin her zaman en iyi durumda olmasını sağlar. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği yılda asgari 1 kez yapılmalıdır.

Raf sistemlerinin düzenli olarak periyodik kontrolleri yapıldığında, çalışanlarınızın güvenliğini sağlayarak iş kazalarını ve yaralanmaları önler. Depolama ve lojistik operasyonlarınızın kesintisiz ve verimli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur. Aynı zamanda erken tespit edilen sorunlar, büyük hasarların ve maliyetli onarımların da önüne geçmiş olursunuz.

SZUTEST olarak raf sistemlerinin periyodik kontrol ve muayenesini alanında uzman ve tecrübeli personel kadromuzla, mevzuat ve standartların gerekliliklerine göre gerçekleştirmekteyiz. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen bize ulaşın!