İlk Yardım Eğitimi

Szutest İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak Sağlık Bakanlığı onayı ilk yardım eğitimlerimiz devam ediyor.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde kazalar sonucu yaralıların %90’ından fazlasının olay yerinde herhangi bir müdahale yapılmadan hastaneye ulaştırıldığı sonucu ortaya çıkmıştır ve ölümlerin %10’u ilk 5 dakika içinde meydana gelmektedir. Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilk yardım ile hayat kurtarmak ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek elimizde.

İlk yardım, olay yerine sağlık ekipleri gelinceye kadar, hayatı kurtarmak ve durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile eldeki imkanlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardım eğitimi yapılan yasal düzenlemelerle zorunlu eğitimler kapsamına alınmış olup sadece Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası bulunan kişiler tarafından yapılabilir.

Mevzuata göre her iş yerinde tehlike sınıfına uygun olarak ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir. Bu oran;

 • Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 20 kişide bir,
 • Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 15 kişide bir,
 • Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 10 kişide birdir.

ilk-yardim-egitimiSertifikalı ilk yardım eğitimleri 1 grupta en az 5 en fazla 20 kişi olacak şekilde düzenlenebilir. Eğitim süresi 2 gün (16 saat) olup hem uygulamalı hem teorik konular anlatılmaktadır. Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenmiş sınav merkezlerinde teorik ve pratik sınava tabii tutulurlar. Sınavlar için geçme notu 85 ve üzeridir. Sınavdan başarılı olan katılımcılar 3 yıl geçerli ilk yardımcı sertifikası ve kimliği sahibi olurlar. Belge geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmasından itibaren katılımcılar 1 gün (8 saat) süren güncelleme ilkyardım eğitimine katılıp belge sürelerini 3 yıl daha uzatabilirler.

İlk yardım eğitim içeriği

 • Genel ilkyardım bilgileri
 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilkyardım
 • Yaralanmalarda ilkyardım
 • Yanık, Sıcak çarpması ve Donuklarda ilkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda ilkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında ilkyardım
 • Zehirlenmelerde ilkyardım
 • Hayvan ısırmalarında ilkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • Boğulmalarda ilkyardım
 • Hasta / yaralıyı taşıma teknikleri

Szutest İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak eğitimlerimiz;

 •  SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ (16 SAAT)
 •  SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ (8 SAAT)
 • ÇOCUKLAR İÇİN İLK YARDIM EĞİTİMİ(8 SAAT)
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA EĞİTİMİ (2 SAAT)

İlkyardım deneme sınavı

İlkyardım deneme sınavı 2

Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır. Mevzuata göre, iş yerlerinde ilk yardımcı olmalıdır. Bu oran;

 • Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her yirmi kişide bir,
 • Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on beş kişide bir,
 • Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on kişide birdir.

Yine mevzuatlara göre, ilk yardım eğitimi sadece Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir ilk yardım eğitim merkezinden alınmak koşuluyla kabul edilmektedir.

Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi‘nde 2 günlük teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi verilir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ‘İLK YARDIMCI SERTİFİKASI’ düzenlenir. Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir.

A.    SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ (16 SAAT)
B.    SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ (8 SAAT)
C.    ÇOCUKLAR İÇİN İLK YARDIM EĞİTİMİ(8 SAAT)
D.    OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR KULLANMA EĞİTİMİ (2 SAAT)
E.    TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA EĞİTİMİ (2 SAAT)
F.     AFETLERDE İLKYARDIM UYGULAMA EĞİTİMİ (4 SAAT)