İlk Yardım Eğitimi

Szutest İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak Sağlık Bakanlığı onayı ilk yardım eğitimi ve ilk yardım eğitici eğitimlerimiz devam ediyor.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde kazalar sonucu yaralıların %90’ından fazlasının olay yerinde herhangi bir müdahale yapılmadan hastaneye ulaştırıldığı sonucu ortaya çıkmıştır ve ölümlerin %10’u ilk 5 dakika içinde meydana gelmektedir. Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilk yardım ile hayat kurtarmak ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek elimizde.

İlk yardım, olay yerine sağlık ekipleri gelinceye kadar, hayatı kurtarmak ve durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile eldeki imkanlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardım eğitimi yapılan yasal düzenlemelerle zorunlu eğitimler kapsamına alınmış olup sadece Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası bulunan kişiler tarafından yapılabilir.

Mevzuata göre her iş yerinde tehlike sınıfına uygun olarak ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir. Bu oran;

 • Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 20 kişide bir,
 • Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 15 kişide bir,
 • Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 10 kişide birdir.

ilk-yardim-egitimiSertifikalı ilk yardım eğitimleri 1 grupta en az 5 en fazla 20 kişi olacak şekilde düzenlenebilir. Eğitim süresi 2 gün (16 saat) olup hem uygulamalı hem teorik konular anlatılmaktadır. Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenmiş sınav merkezlerinde teorik ve pratik sınava tabii tutulurlar. Sınavlar için geçme notu 85 ve üzeridir. Sınavdan başarılı olan katılımcılar 3 yıl geçerli ilk yardımcı sertifikası ve kimliği sahibi olurlar. Belge geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmasından itibaren katılımcılar 1 gün (8 saat) süren güncelleme ilkyardım eğitimine katılıp belge sürelerini 3 yıl daha uzatabilirler.

İlk yardım eğitim içeriği

 • Genel ilkyardım bilgileri
 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilkyardım
 • Yaralanmalarda ilkyardım
 • Yanık, Sıcak çarpması ve Donuklarda ilkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda ilkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında ilkyardım
 • Zehirlenmelerde ilkyardım
 • Hayvan ısırmalarında ilkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • Boğulmalarda ilkyardım
 • Hasta / yaralıyı taşıma teknikleri

Szutest İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak eğitimlerimiz;

 •  SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ (16 SAAT)
 •  SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ (8 SAAT)
 • ÇOCUKLAR İÇİN İLK YARDIM EĞİTİMİ(8 SAAT)
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA EĞİTİMİ (2 SAAT)

Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır. Mevzuata göre, iş yerlerinde ilk yardımcı olmalıdır. Bu oran;

 • Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her yirmi kişide bir,
 • Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on beş kişide bir,
 • Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on kişide birdir.

Yine mevzuatlara göre, ilk yardım eğitimi sadece Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir ilk yardım eğitim merkezinden alınmak koşuluyla kabul edilmektedir.

Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi‘nde 2 günlük teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi verilir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ‘İLK YARDIMCI SERTİFİKASI’ düzenlenir. Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir.

A.    SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ (16 SAAT)
B.    SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ (8 SAAT)
C.    ÇOCUKLAR İÇİN İLK YARDIM EĞİTİMİ(8 SAAT)
D.    OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR KULLANMA EĞİTİMİ (2 SAAT)
E.    TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA EĞİTİMİ (2 SAAT)
F.     AFETLERDE İLKYARDIM UYGULAMA EĞİTİMİ (4 SAAT)

Sağlık Bakanlığı’nın 2002 ve 2004 yıllarında yayınlamış olduğu İlk Yardım Yönetmeliği’nde belirttiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan kurumların düzenlediği ve eğitim programı sonunda eğitimci sertifikası alan katılımcıların ilkyardım eğitmeni olmaya hak kazandığı eğitim programıdır. Szutest İlk Yardım Eğitim Merkezi, Eğitimci Eğitimini de kapsamına dahil etmiştir. İlkyardım eğitimcisi olmak isteyenler beş günlük (40 saat) eğitime katılır. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “ilkyardım Eğitmeni Sertifikası” düzenlenir.

Kimler ilkyardım eğitmeni olabilir?

1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA GÖRE İLKYARDIM EĞİTMENİ OLACAKLAR

ACİL TIP TEKNİKERİ (PARAMEDİK )
ACİL TIP TEKNİSYENİ(PARAMEDİK)
ADLİ TIB TEKNİKERİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ
AMELİYATHANE TEKNİKERİ
ANEZTEZİ TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ
BİYOLOG
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ
ÇEVRE SAĞLIĞI VE TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
DİŞ ANESTEZİ
DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ
DİŞ TABİBİ UZMAN DİŞ TABİBİ
DİYALİZ TEKNİKERİ
DİYETÇİ
DİYETİSYEN
EBE
EBE YARDIMCISI
ECZACI
ECZANE TEKNİKERİ
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ
FİZİK TEDAVİ VE LABORATUVAR
FİZYOTERAPİ TEKNİKERİ
FİZYOTERAPİST
HAYVAN SAĞLIĞI
HAYVAN SAĞLIĞI MEMURU VE BENZERİ SAĞLIK PERSONELİ
HEMŞİRE
HEMŞİRE YARDIMCI
HEMŞİRE YARDIMCISI
İŞ VE UĞRAŞ TEKNİKERİ ( ERGOTERAPİ TEKNİKERİ )
İŞ VE UĞRAŞ TERAPİSTİ ( ERGOTERAPİST)
KLİNİK PİSKOLOG
MAMOGRAFİ TEKNİKERİ
ODYOLOG
ODYOLOMETRİ TEKNİKERİ
OPTİSYEN
PERFÜSYONİST TEKNİKERİ
PİSKOLOG
PODOLOG
RADYOTERAPİ TEKNİKERİ
RÖNTGEN TEKNİSYENLERİ VE YARDIMCILARI
SAĞLIK BAKIM TEKNİKERİ
SAĞLIK EĞİTİMCİSİ/TIBBİ TEKNOLOG
SAĞLIK FİZİKÇİSİ
SAĞLIK İDARECESİ
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK MUHENDİSİ
SAĞLIK SAVAŞ MEMURU
SOSYAL ÇALIŞMACI/SOSYAL HİZMETLERİ UZMANI
SOSYAL HİZMETLER MUTEHASSISI
TABİB UZMAN TABİB
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ/ TEKNİKERİ
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ
TIBBİ LABORATUVAR VE PATOLOJİ TEKNİKERİ
TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ
TIBBİ SEKRETER
VETERİNER HEKİM
YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ/EVDE HASTA BAKIM TEKNİKERİ

Bu eğitime katılmanın faydaları nelerdir?

Sağlık çalışanları olarak çok yoğun bir çalışma programına sahip olup, ailenize ve sosyal hayatınıza yeterince zaman ayıramıyor olabilirsiniz. İlk Yardım Eğitmeni olarak daha bilinçli bireyler yetiştirmek, sağlığın önemini herkese aşılamak sizlerin elinde. Üstelik bunu yaparken yoğun çalışma saatlerine hiç gerek kalmayacak. Yoğun çalışma saatlerim yok ama ek gelire ihtiyacım var diyorsanız bu sertifikayı almak için geç kalmayın. Bu sertifikaya sahip olduğunuzda; İlk Yardım Eğitim Merkezleri’nde eğitmen ya da mesul müdür olarak, sürücü kurslarında eğitmen olarak çalışabilirsiniz.

SZUTEST > İlk Yardım Eğitimi