Hayalimiz

Ana faaliyet alanlarımızda, tüm dünyada kaliteli, güvenilir, hızla ve tutkuyla hizmet verebilen, bu sayede en çok tercih edilen uluslararası muayene, gözetim, test ve belgelendirme kuruluşlarından bir tanesi olmak.

Bu yönüyle, Türkiye’ de lider ve takip edilen pozisyonunu sürekli büyümesiyle anlamlı kılmak.

Amacımız

Ülkemizin ve şirketimizin en değerli varlığı genç, çalışkan, tutkulu, iyi yetişmiş insan kaynağıdır.

Bu zengin kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

Bu hizmetlerimizi de sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

Stratejimiz

Objektif gerçeklikle kararlar alan, sorumluluklarının bilincinde, dinamik bir yönetim anlayışı. Akılcı, üretken, özgüveni yüksek, kendine ve işine saygılı çalışanlar.

Çalışanları bütünleşen, güven iklimi var olan ve yetki devrine yatkın bir organizasyon.

Müşteri odaklı olup, mümkün olan en kısa zamanda müşterilerinin taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dikkate alıp değerlendiren bir hizmet anlayışı.

Hakkımızda

Şirketimiz, Türkiye’ nin Avrupa Birliğine tam üyelik için müzakerelere başladığı 2005 yılında Istanbul’ da kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Müzakere sürecinde ilk açılan fasıllardan olan Malların Serbest Dolaşımı başlıklı AT müktesebatı kuruluşumuzun varlık nedeni ve halen ana faaliyet konusunu olmuştur.

Bu başlıkla, üye ülkeler tarafından Topluluk iç pazarına sunulan sanayi ürünleri ile belirli kurallar çerçevesinde Topluluğa ithal edilen üçüncü ülke sanayi ürünlerinin herhangi bir teknik engelle karşılaşmadan Topluluk dâhilinde serbest dolaşıma girmesi hedeflenmektedir. Bu hedefin sağlanabilmesi için, Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Uygulamasına ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının faaliyetlerine büyük ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı bugüne kadar elinden gelenin en iyisiyle gidermeye çalışan şirketimiz Çek Cumhuriyeti’ nin 15 Direktifte Onaylanmış Kuruluşu olan Strojirensky Zkusebni Ustav s.p.‘ nin tam ve tek yetkili temsilcisi olarak faaliyete geçmiştir.

2007 yılından itibaren kendi akreditasyon ve notifikasyonlarına sahip olmaya başlayan kuruluşumuz şu anda;

TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre A Tipi Muayene Kuruluşu, TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre Ürün Belgelendirme Kuruluşu ve TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK tarafından, TS EN ISO/IEC 17021 standardına göre Sistem Belgelendirme Kuruluşu olarak Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK ve International Accreditation Services-IAS tarafından akredite edilmiştir. SZUTEST Laboratuvarları Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK ve International Accreditation Services-IAS tarafından akredite edilmiştir. (TÜRKAK Akreditasyon kapsamlarına https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search ve IAS Akreditasyon kapsamlarına https://www.iasonline.org/search-accredited-organizations-2/ adresinden erişilebilmektedir.)

SZUTEST; Avrupa Komisyonu CE işareti uygunluk değerlendirme hizmetleri gerçekleştirmek üzere 2195 kimlik numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. SZUTEST’ in Onaylanmış Kuruluş yetki kapsamına Avrupa Birliği resmi internet sitesi http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/  adresinden erişilebilmektedir.

SZUTEST; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu,  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından Yetkilendirilmiş İş Hijyeni ve Ölçüm Test ve Analiz Yapan Laboratuvar, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansör Periyodik Kontrolleri A Tipi Muayene Kuruluşu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Uluslarası Gözetim Şirketi olarak yetkilendirilmiştir.

Kurulduğu ilk günden itibaren, Türk sanayicisinin yanında olup üreticilerimizin tüm sertifikasyon , test ve gözetim hizmeti ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak, ülkemizin önde gelen kuruluşlarının tercih ettiği belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olmayı başarmıştır.

Vizyonu doğrultusunda, şirketimiz ilk günden itibaren ülkemiz dışında da varolmaya çalışmış ve halen dünya pazarlarında çok başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Szutest uygunluk değerlendirme faaliyetlerini talep edildiği taktirde tüm dünya ülkelerinde gerçekleştirebilmektedir.

 

 

 • – Malta Conformity Assessment  Holding Ltd.

 

 • – ÇEV-TEST Ölçüm Laboratuvarı Ticaret Limited Şirketi

Taahhüdümüz

Gizlilik ve Tarafsızlık

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş. olarak başvurusu alınmış tüm firmalara/kişilere coğrafi konumuna, büyüklüğüne ve üye olduğu dernek ya da teşekküllere bakılmaksızın her koşulda eşit ve tarafsız olarak muamele edilerek, uygunluk değerlendirme mekanizmalarının tamamında, komite ve çalışanlarımızın gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmaları yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde hizmetlerini gereği en önceliğidir.

Bunu sağlayabilmek için SZUTEST, olası çıkar çatışmalarını analiz etmiş gerekli önlemleri almıştır.

Akreditasyon standartlarının ve ilgili zorunlu dokümanların şartlarına uygun olarak karar mekanizmasında yer alan kişilerin uygunluk değerlendirme sürecinde görev alan kişilerden farklı kişiler olmasını uyguladığı prosedürler ile sağlamıştır. SZUTEST üst yönetimi uygunluk değerlendirme karar sürecinde olumlu veya olumsuz her hangi bir etkide bulunmayacağını, tarafsızlığını etkileyecek bir durum tespit ettiğinde uygunluk değerlendirme sürecine son vereceğini ve hizmet verdiği kuruluşların itibarını zedeleyebilecek her türlü davranıştan sakınacağını taahhüt eder.

Ayrıca SZUTEST, yetkili, şeffaf, tarafsız, bağımsız ve yansız bir tavırla tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli kaynakları sağlamaktadır. Atandığımız yönetmelikler, akredite olduğumuz standartlar, bu yönetmeliklerin ve standartların ilgili ekleri ve uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirdiğimiz tüm alanlar ile ilgili bütün mecburi görevlerimiz için tam sorumluluk aldığımızı ve almakta olduğumuzu taahhüt ederiz.

SZUTEST uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve değerlendirmelerinin bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmez. Uygunluğunu değerlendirdikleri ürünlerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, ticari amaçlı satın alıcısı, sahibi, ticari amaçlı kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin sahibi, yetkili temsilcisi ve ortağı değildir. Ayrıca uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünler ile rekabet durumunda bulunan diğer ürünler (rakip marka ya da üretici gibi) ile doğrudan ilgili değildir.

SZUTEST Tarihçesi

SZUTEST Tarihçesi

2005
Şubat 2005

 • SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kurulmuş ve Çek Cumhuriyeti’ nin 15 Direktifte Onaylanmış Kuruluşu olan Strojirensky Zkusebni Ustav s.p.‘ nin tam ve tek yetkili temsilcisi olarak faaliyete geçmiştir.
2008
Mayıs 2008

TS EN ISO/IEC 17021-1:2015

 • TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre Sistem Belgelendirme Kuruluşu olarak Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
2009
Nisan 2009

2009

 • TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına göre A Tipi Muayene Kuruluşu olarak Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK tarafından akredite –edilmiştir.
 • 05.10.2009 tarihinde Asansör Yönetmeliği’nde,
 • 24.11.2009 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nde European Commission tarafından yetkilendirilmiştir.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansör Periyodik Kontrolleri A Tipi Muayene Kuruluşu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Uluslarası Gözetim Şirketi olarak yetkilendirilmiştir.
2010
Nisan 2010

 • 12.04.2010 tarihinde Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik,
 • 08.06.2010 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nde, 28.04.2010 Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliği’nde,
 • 27.01.2010 Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde,
 • 20.04.2010 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’nde European Commission tarafından yetkilendirilmiştir.
2013
Nisan 2013

Otomatik taslak

 • TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına göre Ürün Belgelendirme Kuruluşu olarak Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
2014
Nisan 2014

Otomatik taslak

 • TS EN ISO / IEC 17024:2012 standardına göre Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
 • 2014 yılı içerisinde Türkiye İzmir ilinde irtibat ofisimiz hizmet vermeye başlamıştır.
 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.
2015
Nisan 2015

Otomatik taslak

 • 2015 yılı içerisinde Türkiye Uşak ilinde irtibat ofisimiz hizmet vermeye başlamıştır. Aynı yıl içerisinde SZU Korea İletişim Ofisi olarak atanmıştır.
2016
Nisan 2016

Otomatik taslak

 • 2005 yılından bu yana SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi olarak faaliyetlerine devam eden SZUTEST; SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. olarak unvanını tescil ettirmiştir.
 • Kasım 2016 yılında SZUTEST LTD. Bulgaria kurulmuştur.
 • 09.05.2016 TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre Sistem Belgelendirme Kuruluşu olarak International Accreditation Service-IAS tarafından da akredite edilmiştir.
 • ISO/IEC 17025 Deney Laboratuvarı olarak Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme
 • Enstitüsü Başkanlığı tarafından Yetkilendirilmiş İş Hijyeni ve Ölçüm Test ve Analiz Yapan Laboratuvardır.
2017
Nisan 2017

Otomatik taslak

 • 2017 yılı içerisinde Türkiye Ankara ilinde irtibat ofisimiz hizmet vermeye başlamıştır.
 • Ekim 2017 yılında Mısır ve Endonezya’da, Aralık 2017’ de Tayvan’da Sistem Belgelendirme faaliyetlerinde IAS Akreditasyonu ile temsilciliğimiz hizmet vermeye başlamıştır.
2018
Nisan 2018

Otomatik taslak

 • 11.02.2018 tarihinde Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’nde European Commission tarafından yetkilendirilmiştir.
 • Mart 2018 yılında SZUTEST LTD. Bulgaria Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır.
 • 21.12.2018 tarihinde Biyomedikal alanında ISO/IEC 17025 Deney Laboratuvarı olarak International Accreditation Service-IAS tarafından da akredite edilmiştir.
 • Aynı yıl içerisinde İran iletişim ofisi olarak atanmıştır.
 • Ocak 2018 yılında Pakistan’da Sistem Belgelendirme faaliyetlerinde IAS Akreditasyonu ile temsilciliğimiz hizmet vermeye başlamıştır.
2019
Şubat 2019

Otomatik taslak

 • Şubat 2019 yılında Almanya, Aralık 2019’ da Malta iletişim ofisimiz hizmet vermeye başlamıştır.
 • Temmuz 2019 yılında Suudi Arabistan’da Sistem Belgelendirme faaliyetlerinde IAS Akreditasyonu ile temsilciliğimiz hizmet vermeye başlamıştır.
2020
Nisan 2020

Otomatik taslak

 • 30.04.2020 tarihinde Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmeliği’nde,
 • 16.01.2020 tarihinde Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmeliği’nde European Commission tarafından yetkilendirilmiştir.
 • SZUTEST Helal Belgelendirme alanında Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiştir.
 • Kasım 2020 yılında Nijerya’da Sistem Belgelendirme faaliyetlerinde IAS Akreditasyonu ile temsilciliğimiz hizmet vermeye başlamıştır.
2021
Nisan 2021

Otomatik taslak

 • 2021 yılında Türkiye Kastamonu ilinde irtibat ofisimiz hizmet vermeye başlamıştır.