Hayalimiz

Ana faaliyet alanlarımızda, tüm dünyada kaliteli, güvenilir, hızla ve tutkuyla hizmet verebilen, bu sayede en çok tercih edilen uluslararası muayene, gözetim, test ve belgelendirme kuruluşlarından bir tanesi olmak.

Bu yönüyle, Türkiye’ de lider ve takip edilen pozisyonunu sürekli büyümesiyle anlamlı kılmak.

Amacımız

Ülkemizin ve şirketimizin en değerli varlığı genç, çalışkan, tutkulu, iyi yetişmiş insan kaynağıdır.

Bu zengin kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

Bu hizmetlerimizi de sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

Stratejimiz

Objektif gerçeklikle kararlar alan, sorumluluklarının bilincinde, dinamik bir yönetim anlayışı.Akılcı, üretken, özgüveni yüksek, kendine ve işine saygılı çalışanlar.

Çalışanları bütünleşen, güven iklimi var olan ve yetki devrine yatkın bir organizasyon.

Müşteri odaklı olup, mümkün olan en kısa zamanda müşterilerinin taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dikkate alıp değerlendiren bir hizmet anlayışı.

Tarihçe

Hakkımızda

Şirketimiz, Türkiye’ nin Avrupa Birliğine tam üyelik için müzakerelere başladığı 2005 yılında Istanbul’ da kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Müzakere sürecinde ilk açılan fasıllardan olan Malların Serbest Dolaşımı başlıklı AT müktesebatı kuruluşumuzun varlık nedeni ve halen ana faaliyet konusunu olmuştur.

Bu başlıkla, üye ülkeler tarafından Topluluk iç pazarına sunulan sanayi ürünleri ile belirli kurallar çerçevesinde Topluluğa ithal edilen üçüncü ülke sanayi ürünlerinin herhangi bir teknik engelle karşılaşmadan Topluluk dâhilinde serbest dolaşıma girmesi hedeflenmektedir. Bu hedefin sağlanabilmesi için, Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Uygulamasına ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının faaliyetlerine büyük ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı bugüne kadar elinden gelenin en iyisiyle gidermeye çalışan şirketimiz Çek Cumhuriyeti’ nin 15 Direktifte Onaylanmış Kuruluşu olan Strojirensky Zkusebni Ustav s.p.‘ nin tam ve tek yetkili temsilcisi olarak faaliyete geçmiştir.

2007 yılından itibaren kendi akreditasyon ve notifikasyonlarına sahip olmaya başlayan kuruluşumuz şu anda EN 17020, EN 17021 ve EN 17065 standartlarında TURKAK tarafından akredite edilmiş ve 8 AT Yönetmeliğinde, ilgili bakanlıklar tarafından (T.C. Sanayi Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C çevre ve Şehircilik Bakanlığı ) 2195 nolu Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır.

Kurulduğu ilk günden itibaren, Türk sanayicisinin yanında olup üreticilerimizin tüm sertifikasyon , test ve gözetim hizmeti ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak, ülkemizin önde gelen kuruluşlarının tercih ettiği belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olmayı başarmıştır.

Vizyonu doğrultusunda, şirketimiz ilk günden itibaren ülkemiz dışında da varolmaya çalışmış ve halen dünya pazarlarında çok başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Szutest uygunluk değerlendirme faaliyetlerini talep edildiği taktirde tüm dünya ülkelerinde gerçekleştirebilmektedir.

Taahhüdümüz

Gizlilik ve Tarafsızlık

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ olarak başvurusu alınmış tüm firmalara/kişilere coğrafi konumuna, büyüklüğüne ve üye olduğu dernek ya da teşekküllere bakılmaksızın her koşulda eşit ve tarafsız olarak muamele edilerek, uygunluk değerlendirme mekanizmalarının tamamında, komite ve çalışanlarımızın gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmaları yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde hizmetlerini gereği en önceliğidir.

Bunu sağlayabilmek için SZUTEST, olası çıkar çatışmalarını analiz etmiş gerekli önlemleri almıştır.

Akreditasyon standartlarının ve ilgili zorunlu dokümanların şartlarına uygun olarak karar mekanizmasında yer alan kişilerin uygunluk değerlendirme sürecinde görev alan kişilerden farklı kişiler olmasını uyguladığı prosedürler ile sağlamıştır. SZUTEST üst yönetimi uygunluk değerlendirme karar sürecinde olumlu veya olumsuz her hangi bir etkide bulunmayacağını, tarafsızlığını etkileyecek bir durum tespit ettiğinde uygunluk değerlendirme sürecine son vereceğini ve hizmet verdiği kuruluşların itibarını zedeleyebilecek her türlü davranıştan sakınacağını taahhüt eder.

Ayrıca SZUTEST, yetkili, şeffaf, tarafsız, bağımsız ve yansız bir tavırla tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli kaynakları sağlamaktadır. Atandığımız yönetmelikler, akredite olduğumuz standartlar, bu yönetmeliklerin ve standartların ilgili ekleri ve uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirdiğimiz tüm alanlar ile ilgili bütün mecburi görevlerimiz için tam sorumluluk aldığımızı ve almakta olduğumuzu taahhüt ederiz.

SZUTEST uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve değerlendirmelerinin bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmez. Uygunluğunu değerlendirdikleri ürünlerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, ticari amaçlı satın alıcısı, sahibi, ticari amaçlı kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin sahibi, yetkili temsilcisi ve ortağı değildir. Ayrıca uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünler ile rekabet durumunda bulunan diğer ürünler (rakip marka ya da üretici gibi) ile doğrudan ilgili değildir.

×

Certificate Inquiry

It will be enough to write the first three letters of your company’s name and certificate number in the space beside it in order to inquire the certificate you have obtained from Szutest.

 

You can check the certificate in the scope of Szutest Personnel Certificaiton accreditiaon (EN ISO 17024) by entering the first 3 letters of the name displayed on the certificate and the certificate number.

×

×

Sertifika Sorgulama

Szutest’ten almış olduğunuz sertifikanızı sorgulamak için küçük harfler ile firma isminizin ilk üç harfini ve yanındaki alana da sertifika numaranızı yazmanız yeterlidir.

 

Szutest’ten almış olduğunuz EN ISO 17024 Personel Belgelendirme akreditasyonu kapsamındaki belgenizi isminizin ilk 3 harfini ve sertifika numaranızı girerek sorgulayabilirsiniz.

×

×

×

Запрос сертификата

Достаточно написать первые три буквы имени вашей компании и номер сертификата, чтобы узнать сертификат, который вы получили от Szutest.

 

Вы можете проверить сертификат в рамках лицензии Szutest Аккредитация персонала (EN ISO 17024), введя первые 3 буквы имени, отображаемого в сертификате и номер сертификата.

×

×

Заявка за Сертификат

Ще бъде достатъчно да напишете първите три букви от името на Вашата компания и номер на сертификат в в празното място до него, за да заявите за сертификата, който сте получили от Szutest.

 

Можете да проверите сертификата в обхвата на акредитацията за сертификация на персонала на Szutest (EN ISO 17024) като въведете първите три букви на името отразено на сертификата и номера на сертификата.

×

×

×

×


×
×


×


×

Sertifika Sorgulama

Szutest’ten almış olduğunuz sertifikanızı sorgulamak için aşağıda bulunan SERTİFİKA SORGULAMA butonuna tıklayın.

 

Szutest’ten almış olduğunuz EN ISO 17024 Personel Belgelendirme akreditasyonu kapsamındaki belgenizi sorgulamak için aşağıda bulunan PERSONEL BELGE SORGULAMA butonuna tıklayın.

×
[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
[contact-form-7 404 "Not Found"]
×