Makine Eğitimleri

MAKİNE TEKNİK DOSYA HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Teknik Dosya Hazırlama Eğitiminin amacı ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen şartlara uygunluğunu değerlendirmek ve ürün tasarımının, üretiminin ve işlevinin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu eğitimle teknik dosyanın nasıl hazırlanması gerektiğini neleri içerdiği hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

 • Firmanın Tanıtım Bilgileri
 • AT Uygunluk Deklarasyonu
 • Tüm Model Çeşitlerini Kapsayacak Şekilde Ürün Ağacı
 • Ürünün Amaç Olarak Hangi Duruma Hizmet Edeceğinin Bilgilendirilmesi
 • İmalat Sürecinde Kullanılan Hammaddelerin Listesi
 • Ürün Etiket/İşaretlendirme/Uyarı ve Önlemleri
 • Ürünün Fonksiyonel Tanıtımı, Kullanım Kılavuzu ve Teknik El Kitabı
 • Varsa Başka Ekipman ve Cihazlarla Bağlantısını Açıklamak Üzere Bilgilendirme
 • Ürünün Gruplandırılması ve Hangi Niteliklere dayalı Gruplandırma Yapıldığının Bilgilendirilmesi
 • Ürünün Fonksiyonuna Dair Kullanımını Anlatan Şema ve Fotoğraflar
 • Ürünün Tasarım Aşamaları Bilgisi (tasarım çizimleri, hesaplamaları, devre elemanlarının listesi, devre şeması, montajlama çizimleri)
 • Ürünün İmalatında Belirlenen Akış Diyagramı
 • Ürüne Uygulanan Standartların Belirtilmesi
 • Ürüne Ait Raporlandırmalar (yazılım geçerlilik raporu, süreç geçerlilik raporu, test raporları, vs.) ve Raporlandırma Sırasında Kullanılan Ölçüm Cihazları
 • Risk Analizi
 • İmalatçı Firma Uygunluk Beyanı Kontrol Listeleri
 • Ürünün Paketleme Özellikleri
 • Test Raporları
 • Firma Kalite ve CE Belgeleri

Makinelerin teknik dosyalarının hazırlanmasını sağlar. Bu eğitim tamamlandığında makinelerin teknik dosyasında bulunması gereken gerekliliklerin neler olduğunu ve bu gerekliliklerin nasıl hazırlanması konusunda bilgi sahibi olunacaktır.

Makine teknik dosya konusunda detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, makine teknik dosya hazırlama süreçlerini yürütenler, mühendisler, danışmanlar ve öğrenciler bu eğitime katılmalıdır.

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara “SZUTEST Makine Teknik Dosya Hazırlama Eğitimi” sertifikası verilecektir.

MAKİNE ÜRÜN BAZLI RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

2006/42 EU Makine Emniyeti yönetmeliği ile ilgili standartlar çerçevesinde makinalara ait tehlikeler ve riskler, risk analiz yöntemleri ele alınırken risk değerlendirme işlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır.

 • EN 12100’e Göre Risk Değerlendirmesi
 • Tehlikeli Bölgeler: Tanımlar, Örnekler
 • EN 12100’e (Eski EN954-1) Göre Kontrol Sistemi Kategorileri
 • Risk Değerlendirmesi, Kontrol Sistemi Kategorisinin Seçilmesi
 • EN 13849 (Eski EN292) Standardına Göre Koruma Tipinin Seçilmesi
 • EN 13849 ‘A Örnek Risk Değerlendirme Uygulama Anlatımı
 • Otomatik Beslemeli Daire Testere Risk Değerlendirme Örneği
 • Boyama Tezgâhı Risk Değerlendirme Örneği

Makinalarda risk değerlendirilmesinin yapılabilmesini sağlar. Bu eğitim tamamlandığında makinede bulunan tehlikelerinin neler olduğunu ve bu tehlikelerin nasıl riskler içerdiğini sonuçta bu risklere karşı nasıl önlemler alınması gerektiğini konusunda bilgi sahibi olunacaktır.

Makine risk değerlendirme konusunda detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, makine risk değerlendirme süreçlerini yürütenler, mühendisler, danışmanlar ve öğrenciler bu eğitime katılmalıdırlar.

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST Makine Ürün Bazlı Risk Değerlendirme Eğitimi” sertifikası verilecektir.

MAKİNE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

Makine Güvenliği Yönetmeliği’nin kapsamı ve uygulama alanları ve gerekliliklerinin neler olduğunu açıklanması amaçlanmaktadır ve EK-1 gereklilikleri ve Ek-4 makine grupları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 • Makine Emniyeti Yönetmeliği Tanıtım
 • Makine Emniyeti Yönetmeliği Harmonize Standartları
 • Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek I Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri Analizi
 • Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek-4 Makine Grupları

Bu eğitim tamamlandığında Makine Güvenliği Yönetmeliği konusunda ve kriterleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

Makine Güvenliği Yönetmeliği konusunda detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, makine imalatında çalışanlar, CE işareti ile ilgili çalışmaları yürüten sorumlular, mühendisler, danışmanlar ve öğrenciler bu eğitime katılmalıdırlar.

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara “SZUTEST Makine Güvenliği Yönetmeliği Eğitimi” sertifikası verilecektir.