EN 15085-2 DEMİRYOLU ARAÇLARI İMALATI İÇİN YETERLİLİK BELGESİ

EN 15085 Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Araçları ve Parçaları Üretimi, Revizyonu ve Bakımı standart serisi, demiryolu araçları ve parçaları üretim ve bakımı sırasında metal malzemelerin kaynaklı imalatında geçerlidir. Kaynak, bu işlemler için “özel yöntem” olarak tanımlanmıştır. Bu yöntem için gereklilikler, EN ISO 3834 standartlarında tanımlanmıştır.

Standart aşağıdaki şekilde toplamda 5 bölümden oluşmaktadır;

EN 15085-1 Genel

EN 15085-2 Kaynak imalatçısının kalite özellikleri ve belgelendirme

EN 15085-3 Tasarım özellikleri

EN 15085-4 İmalat kuralları

EN 15085-5 Muayene, deney ve dokümantasyon

Standardın 2. Bölümünde; EN 15085-2 Kaynaklı İmalat Yapan işletmelerin Belgelendirilmesi / Kalite Gerekleri ele alınmıştır.

Firmalar 4 belgelendirme seviyesi  (CL- certification level)   altında belgelendirilirler. Belgelendirme seviyesi firmaların üretim kapasiteleri ve performans sınıflarına göre  (CP A-CP D) belirlenir.

CL1 – Yüksek kalite sınıfında kaynak dikişleri içeren demiryolu araçları/araç parçaları. Tüm aracın imalatı kapsanmıştır. CL 2’den CL 4’e kadar tüm basamaklar da kapsanır. CL2 – Ana bileşenler dışında kalan, biniş kapıları, çatı donanımı vb. parçaların üretimi için bir alt sınıf kalite seviyesi belirlenmiştir. CL3 – Demiryolu taşıtlarının üretimine ait basit teçhizat parçalarının üretimini kapsar. Bu belgelendirme seviyesi, Kalite seviyesi CP D olan imalatları kapsar. CL4 – Kaynaklı üretim yapmayan, ancak demiryolu araçlarını ve araç parçalarını tasarlayan,  satın alıp monte eden veya satın alıp işleten işletmeler içindir.

Her sınıfa bağlı olarak, kalite sınıfları, ekipman ve personel kalifikasyonu ve kontrol/kabul kriterleri firmaya göre belirlenmesi gereklidir.

SZUTEST olarak bu belgelendirme seviyeleri dahilinde demiryolu araçları üreten firmanızı belgelendirebiliriz.