Mesleki Yeterlilik Belgesi

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur ve Mesleki Yeterlilik Belgesi verme hakkına sahiptir.

4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.k_logo_102

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur. Detaylı bilgi için MYK adresini inceleyebilir ayrıca ulusal yeterliliklere de ulaşabilirsiniz.

mesleki yeterlilik belgesiSZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., 21.05.2014 tarihinde AB-0035-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 08.11.2017 tarihinde YB-0102 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

Şu an mevcut kapsamımızla Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3, Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3, Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 ulusal yeterliliklerinde personel belgelendirme yapabilmekteyiz.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dahilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlmesleki yeterlilik belgesierde ilgili mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalışan personelin tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 548 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dahilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin SZUTEST’e sınav başvurusu yaparken teşvikten yararlanmak istediklerini bildirmeleri ve kendilerine ait banka hesap numarası bilgisi vermeleri yeterlidir.

Sınavlar sonucunda mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kişilerin ödemiş oldukları sınav ücretleri kendilerine iade edilmektedir ve bu kişilerden mesleki yeterlilik belgesi masraf karşılığı talep edilmemektedir. 10 kişi ve üzeri sayıda aday için üçüncü kişiler veya kuruluşlar tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir.

Ulusal Yeterlilik KoduUlusal Yeterlilik AdıKapsamBaşvuru Formu
12UY0092-3Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
12UY0092-4Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
11UY0014-3Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
11UY0010-3Çelik Kaynakçısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
11UY0033-3Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
12UY0091-3Asansör Montajcısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
12UY0091-4Asansör Montajcısı Seviye 4Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız

Adayın başvurusu Sınav ve Belgelendirme Başvuru Formu ile alınır.
Başvurunun değerlendirilebilmesi için adayın aşağıda tanımlanan evrakların orijinallerini sınav tarihinden 1 hafta önce SZUTEST Merkez Ofisi’ ne göndermesi gerekir.

  • Adayın imzasını içeren başvuru formu,
  • Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Belgelendirmeye ait ödeme dekontu.

SZUTEST, ilgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre adayın başvurusunu değerlendirir, uygun olan adayları Sınava Katılacak Aday Listesi’ ne ekler. Başvurusu kabul edilen adaya Teklif ve Sözleşme Sorumlusu tarafından gerekli görüldüğünde teklif ve belgelendirme programı gönderilir. Başvurusu kabul edilmeyen adaya gerekçeleri bildirilir.
Sınav programları, sınavın başladığı tarihten iki (2) gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri ise sınav öncesine kadar elektronik ortamda Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na bildirilir.

Belgelendirme süreçleri ve sınavın yapılmasına ilişkin itiraz ve şikâyetlerin olması durumunda, itiraz/şikâyet sahibi FR.02 Müşteri Şikayet İtiraz ve Öneri Formu nu doldurur ve SZUTEST’ e faks, posta, e-posta vb. yollar ile ulaştırılmasını sağlar.

Şikayet veya itiraz PR.04 Şikayet ve İtiraz Prosedürü ne göre işleme alınarak yine bu prosedüre göre ilgili taraflara bilgi verilir.

Sınav Sonuçları

Sonuçlanmış sınav bulunmamaktadır.

BELGE SORGULAMA

Uluslararası Personel Belgelendirme ve Kaynakçı Sertifikalandırma

Her türlü ürünün üretim kalitesi ve işletmenin sürdürebilirliği o süreçte görev alan personelin yetkin ve yeterli olmasına bağlıdır. Bir çok üretim prosesi içerisinde ne önemli süreç kaynaklı parçaların üretildiği süreçtir, bu doğrultuda kaynak prosesi özel bir proses olmakla birlikte en kritik kontrolleri ve önlemleri de gerekli kılmaktadır.

Belgelendirme süreci aşağıda yer alan prosedüre göre yürütülecektir.

PR.PB.07 Uluslararası Standartlara Göre Kaynak Personeli̇ Belgelendi̇rme Programı Prosedürürü

Kaynak, üretimde önemli rol oynayan bir üretim yöntemidir. Basit konstrüksiyonlardan riskli konstrüksiyonlara, merdivenler, binalar, çelik yapılar, vinçler, köprüler, boru hatları, basınçlı kaplar, taşıma ve kaldırma ekipmanları gibi konstrüksiyonların imalatının önemli bir kısmını oluşturur. Bu sistemlerde kaynaklı imalat kalitesi çok kritik bir unsurdur.

Kaynaklı imalatta kalitenin sağlanması ve kaynak hatalarının önlenmesi için:

  • Eğitimli ve sertifikalı üretim personeli için kaynakçı sertifikalandırma
  • Kalitesi güvence altına alınmış malzeme kullanımı;
  • Onaylanmış talimatlarla çalışılması;
  • Kaynak işleminin çok sıkı kontrol altında tutularak uygulanması;
  • Kontrolü gerçekleştirecek personelin uygun nitelikte olması ve yetkilerle donatılması;
  • Önleyici faaliyetler ve sürekli iyileşmenin sağlanması gerekmektedir.

Bu unsurları etkileyen işlemlerin en etkin şekilde yapıldığından emin olunması ve işlemin bütün aşamalarında uygun kontrollerin, muayenelerin yapılması önemlidir.

İmalatçı, yetkin, eğitimli ve sertifikalı üretim personeli kullanımı kapsamında sertifikalı kaynakçı kullanmalıdır.

SZUTEST olarak bu alanda sizlere; EN 9606-1, EN ISO 9606-2, ASME Sec. IX, AWS D.1.1, AWS D.1.2, AWS D.1.5, AWS D.1.6, API 1104, EN13067 standartlarına göre Kaynakçı; EN 14732 standardına göre Kaynak Operatörü ve EN13133 standardına göre Lehimci Sertifikası hizmeti sağlamaktayız.

İmalatçı, uyguladığı kaynak prosesi sırasındaki çevre ve kaynak koşulları göz önüne alınarak ana metal ve sarf malzemesinin sağladığı mekanik karakteristiği bilmelidir. SZUTEST olarak bu alanda sizlere,

EN ISO 15614, ASME Sec. IX, AWS D.1.1, AWS D.1.2, AWS D.1.5, AWS D.1.6, API 1104 standartlarına göre Kaynak Prosedür Şartnamesi Onayı (WPQR), EN13134 standardına göre Lehim Prosedür Şartnamesi Onayı (BPQR) hizmeti sağlamaktayız.

FR.P.15 Metal Birleştirmeler Başvuru Formu

MYK tarafından 15.04.2020 tarihinde güncellenen ‘’ MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İliskin Usul ve Esaslar’’   rehberine istinaden gözetim ve belge yenileme hakkındaki bilgilere ilgili linkten ulaşabilirsiniz

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İliskin Usul ve Esaslar