Mesleki Yeterlilik Belgesi

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur ve Mesleki Yeterlilik Belgesi verme hakkına sahiptir.

4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur. Detaylı bilgi için MYK adresini inceleyebilir ayrıca ulusal yeterliliklere de ulaşabilirsiniz.

k_logo_102TÜRKAK LOGOSZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., 21.05.2014 tarihinde AB-0035-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 08.11.2017 tarihinde YB-0102 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

Şu an mevcut kapsamımızla

 • Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3
 • Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4
 • Çelik Kaynakçısı Seviye 3
 • Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3
 • Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3
 • Asansör Montajcısı Seviye 3
 • Asansör Montajcısı Seviye 4
 • Makine Bakımcı Seviye 3
 • Makine Bakımcı Seviye 4
 • Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4
 • Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5
 • Servis Aracı Şoförü Seviye 3
 • Taksi Şoförü Seviye 3
 • Endüstriyel Taşımacı Seviye 3
 • Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3
 • Emlak Danışmanı Seviye 4
 • Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

ulusal yeterliliklerinde personel belgelendirme yapabilmekteyiz.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dahilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

1 – MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ NEDİR?

MYK ( Mesleki Yeterlilik Kurumu ) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

2 – MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

Bireyler için Avantajlar,

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler için Avantajlar,

İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.

İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

3 – MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ NASIL ALINIR?

Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilen bazı kuruluşlar bu belgenin verilmesiyle ilgili operasyonu yürütür. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış olan SZUTEST de bu kuruluşlardan biridir.

Peki süreç nasıl ilerler?

Bu belgeyi almak isteyen çalışan, önce hangi alanda alacağına karar verir. Ardından bu alanda belgelendirme yapan bir kurum bünyesinde sınava girer. Bu sınav sonucuna göre belgeyi almaya hak kazanır ya da kazanmaz. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir. Meslek grubuna göre Mesleki Yeterlilik Belgesini sunan kuruluşlar da farklılık gösterir.

Örnek vermek gerekirse; SZUTEST şu an Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 ve 4, Asansör Montajcısı Seviye 3 ve 4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3, Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 ulusal yeterliliklerinde personel belgelendirme yapabilmektedir.

4 – MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

5 – BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA MUAF TUTULAN BELGELER NELERDİR?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olan kişiler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

6 – BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA MUAF TUTULMAYAN BELGELER NELERDİR?

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerle belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde “kurs bitirme belgesi, katılım belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, çıraklık veya kalfalık belgesi” çalışma şartını karşılamamaktadır. Söz konusu kişilerin çalıştırılabilmesi için ulusal yeterliliklerde belirtilen teorik ve performansa dayalı sınavlara girerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

7 – HANGİ MESLEKLERİN SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ DEVLET TEŞVİKİ KAPSAMINDADIR?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

 • Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmektedir.
 • Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
 • Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.
 • Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge almaya hak kazanmışsa teşvikten yararlanma hakkı elde eder.
 • Usul ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini karşılayan işverene de yapılabilmektedir.

8 – İŞVEREN İÇİNDE TEŞVİK VAR MI?

 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun, Geçici 10 uncu Maddesi kapsamında sağlanan İşveren Sigorta Primlerinin Karşılanması Desteği ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli çalışanları istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir.
 • Bu destekten yararlanmak isteyen işverenler SGK e-bildirge sistemi üzerinden çalışan kaydı oluştururken sistem üzerinden kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini sorgulayarak prim desteği talebinde bulunmalıdır.
Ulusal Yeterlilik KoduUlusal Yeterlilik AdıKapsamBaşvuru Formu
11UY0010-3Çelik Kaynakçısı Seviye 3A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12Tıklayınız
11UY0014-3Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3A1, B1, B2 Tıklayınız
11UY0033-3Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3A1, A2, B1, B2, B9 Tıklayınız
12UY0092-3Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3Tüm Birimler Tıklayınız
12UY0092-4Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4Tüm Birimler Tıklayınız
12UY0091-3Asansör Montajcısı Seviye 3Tüm Birimler Tıklayınız
12UY0091-4Asansör Montajcısı Seviye 4Tüm Birimler Tıklayınız
10UY0002-3Makine Bakımcı Seviye 3Tüm Birimler Tıklayınız
10UY0002-4Makine Bakımcı Seviye 4Tüm Birimler Tıklayınız
17UY0298-4Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4A1, B1, B2 Tıklayınız
17UY0299-5Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5A1, A2 Tıklayınız
17UY0328-3Servis Aracı Şoförü Seviye 3Tüm Birimler Tıklayınız
17UY0330-3Taksi Şoförü Seviye 3Tüm Birimler Tıklayınız
13UY0145-3Endüstriyel Taşımacı Seviye 3A1, A2, B1 Tıklayınız
15UY0205-3Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3Tüm Birimler Tıklayınız
17UY0332-4Emlak Danışmanı Seviye 4Tüm Birimler Tıklayınız
17UY0333-5Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5Tüm Birimler Tıklayınız

Sitemizde yer alan FR.P.178 Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formunu indirerek veya Hemen Başvur formundaki bilgilerini eksiksiz, doğru ve tam bir şekilde doldurduktan sonra çıktı alarak ıslak imzalı şekilde ve kimlik fotokopinizle birlikte Szutest Genel Merkez’e iletiniz. ( Tatlısu Mah. Akif İnan Sok. No:1 Szutest Plaza Ümraniye İstanbul )

Formu doldurmakla ilgili destek almak için iletişim numaralarımızı arayarak Szutest Personel Belgelendirme Departmanımızdan yardım alabilirsiniz.

Sınav ücretinin Szutest’ in MYK tanımlı hesabına yatırılması gerekmektedir. Hesap bilgilerine ve fiyat içeriklerine FR.P.113 Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesinden ulaşabilirsiniz.

FR.P.178 Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu

FR.P.113 Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesi

Belgelendirme süreçleri ve sınavın yapılmasına ilişkin itiraz ve şikâyetlerin olması durumunda, itiraz/şikâyet sahibi FR.02 Müşteri Şikayet İtiraz ve Öneri Formu nu doldurur ve SZUTEST’ e faks, posta, e-posta vb. yollar ile ulaştırılmasını sağlar.

Şikayet veya itiraz PR.04 Şikayet ve İtiraz Prosedürü ne göre işleme alınarak yine bu prosedüre göre ilgili taraflara bilgi verilir.

Sınav Sonuçları

Sonuçlanmış sınav bulunmamaktadır.

BELGE SORGULAMA

 

Uluslararası Personel Belgelendirme ve Kaynakçı Sertifikalandırma

Her türlü ürünün üretim kalitesi ve işletmenin sürdürebilirliği o süreçte görev alan personelin yetkin ve yeterli olmasına bağlıdır. Bir çok üretim prosesi içerisinde ne önemli süreç kaynaklı parçaların üretildiği süreçtir, bu doğrultuda kaynak prosesi özel bir proses olmakla birlikte en kritik kontrolleri ve önlemleri de gerekli kılmaktadır.

Belgelendirme süreci aşağıda yer alan prosedüre göre yürütülecektir.

PR.PB.07 Uluslararası Standartlara Göre Kaynak Personeli̇ Belgelendi̇rme Programı Prosedürürü

Kaynak, üretimde önemli rol oynayan bir üretim yöntemidir. Basit konstrüksiyonlardan riskli konstrüksiyonlara, merdivenler, binalar, çelik yapılar, vinçler, köprüler, boru hatları, basınçlı kaplar, taşıma ve kaldırma ekipmanları gibi konstrüksiyonların imalatının önemli bir kısmını oluşturur. Bu sistemlerde kaynaklı imalat kalitesi çok kritik bir unsurdur.

Kaynaklı imalatta kalitenin sağlanması ve kaynak hatalarının önlenmesi için:

 • Eğitimli ve sertifikalı üretim personeli için kaynakçı sertifikalandırma
 • Kalitesi güvence altına alınmış malzeme kullanımı;
 • Onaylanmış talimatlarla çalışılması;
 • Kaynak işleminin çok sıkı kontrol altında tutularak uygulanması;
 • Kontrolü gerçekleştirecek personelin uygun nitelikte olması ve yetkilerle donatılması;
 • Önleyici faaliyetler ve sürekli iyileşmenin sağlanması gerekmektedir.

Bu unsurları etkileyen işlemlerin en etkin şekilde yapıldığından emin olunması ve işlemin bütün aşamalarında uygun kontrollerin, muayenelerin yapılması önemlidir.

 • TS EN ISO 9606-1 Çelik Kaynakçıları
 • TS EN ISO 9606-2 Alüminyum Kaynakçıları
 • TS EN 6868-3 EN ISO 9606-3 Bakır ve Bakır Alaşımları Kaynakçıları
 • TS EN ISO 14732 Kaynak Operatörleri ve Direnç Kaynak Ayarcıları
 • API 1104 Boru Hattı Kaynakçıları
 • ASME Sec. IX Basınçlı Kap ve Kazan Kaynakçıları
 • AWS D 1.1 Çelik Yapı Kaynakçıları
 • AWS D 1.2 Çelik Yapı Kaynakçıları Alüminyum
 • AWS D 1.5 Köprü Kaynakçıları
 • AWS D 1.6 Çelik Yapı Kaynakçıları Paslanmaz Çelik
 • TS EN ISO 13585 Sert Lehimci
 • (2014/68/AB) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Sabit Bağlantı Personelinin Onaylanması ( Ek I 3.1.2 )

Sitemizde yer alan FR.P.15 Metal Birleştirmeler Başvuru Formunu indirerek veya Ön Başvuru formundaki bilgilerini eksiksiz, doğru ve tam bir şekilde doldurduktan sonra çıktı alarak ıslak imzalı şekilde ve kimlik fotokopinizle birlikte Szutest Genel Merkez’e iletiniz. ( Tatlısu Mah. Akif İnan Sok. No:1 Szutest Plaza Ümraniye İstanbul )

Formu doldurmakla ilgili destek almak için iletişim numaralarımızı arayarak Szutest Personel Belgelendirme Departmanımızdan yardım alabilirsiniz.

FR.P.15 Metal Birleştirmeler Başvuru Formu

MYK tarafından 15.04.2020 tarihinde güncellenen ‘’ MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İliskin Usul ve Esaslar’’   rehberine istinaden gözetim ve belge yenileme hakkındaki bilgilere ilgili linkten ulaşabilirsiniz

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İliskin Usul ve Esaslar