MYK Personel Belgelendirme

MYK (MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU)

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRMELERİ

4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

k_logo_102

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., 21.05.2014 tarihinde AB-0035-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 08.11.2017 tarihinde YB-0102 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

Şu an mevcut kapsamımızla Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3, Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3, Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 ulusal yeterliliklerinde personel belgelendirme yapabilmekteyiz.

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.

Ulusal Yeterlilik KoduUlusal Yeterlilik AdıKapsamBaşvuru Formu
12UY0092-3Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
12UY0092-4Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
11UY0014-3Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
11UY0010-3Çelik Kaynakçısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız
11UY0033-3Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3Tüm Yeterlilik BirimleriTıklayınız

Adayın başvurusu Sınav ve Belgelendirme Başvuru Formu ile alınır.
Başvurunun değerlendirilebilmesi için adayın aşağıda tanımlanan evrakların orijinallerini sınav tarihinden 1 hafta önce SZUTEST Merkez Ofisi’ ne göndermesi gerekir.

  • Adayın imzasını içeren başvuru formu,
  • Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Belgelendirmeye ait ödeme dekontu.

SZUTEST, ilgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre adayın başvurusunu değerlendirir, uygun olan adayları Sınava Katılacak Aday Listesi’ ne ekler. Başvurusu kabul edilen adaya Teklif ve Sözleşme Sorumlusu tarafından gerekli görüldüğünde teklif ve belgelendirme programı gönderilir. Başvurusu kabul edilmeyen adaya gerekçeleri bildirilir.
Sınav programları, sınavın başladığı tarihten iki (2) gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri ise sınav öncesine kadar elektronik ortamda Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na bildirilir.

Belgelendirme süreçleri ve sınavın yapılmasına ilişkin itiraz ve şikâyetlerin olması durumunda, itiraz/şikâyet sahibi FR.02 Müşteri Şikayet İtiraz ve Öneri Formu nu doldurur ve SZUTEST’ e faks, posta, e-posta vb. yollar ile ulaştırılmasını sağlar.

Şikayet veya itiraz PR.04 Şikayet ve İtiraz Prosedürü ne göre işleme alınarak yine bu prosedüre göre ilgili taraflara bilgi verilir.

Sınav Sonuçları

Sonuçlanmış sınav bulunmamaktadır.

BELGE SORGULAMA

ULUSLARARASI PERSONEL BELGELENDİRME VE KAYNAKÇI SERTİFİKALANDIRMA

Her türlü ürünün üretim kalitesi ve işletmenin sürdürebilirliği o süreçte görev alan personelin yetkin ve yeterli olmasına bağlıdır. Bir çok üretim prosesi içerisinde ne önemli süreç kaynaklı parçaların üretildiği süreçtir, bu doğrultuda kaynak prosesi özel bir proses olmakla birlikte en kritik kontrolleri ve önlemleri de gerekli kılmaktadır.

Belgelendirme süreci aşağıda yer alan proedüre göre yürütülecektir.

PR.P.09 Uluslararası Standartlara Göre Kaynak Personeli̇ Belgelendi̇rme Programı Prosedürürü

Kaynak, üretimde önemli rol oynayan bir üretim yöntemidir. Basit konstrüksiyonlardan riskli konstrüksiyonlara, merdivenler, binalar, çelik yapılar, vinçler, köprüler, boru hatları, basınçlı kaplar, taşıma ve kaldırma ekipmanları gibi konstrüksiyonların imalatının önemli bir kısmını oluşturur. Bu sistemlerde kaynaklı imalat kalitesi çok kritik bir unsurdur.

Kaynaklı imalatta kalitenin sağlanması ve kaynak hatalarının önlenmesi için:

  • Eğitimli ve sertifikalı üretim personeli için kaynakçı sertifikalandırma
  • Kalitesi güvence altına alınmış malzeme kullanımı;
  • Onaylanmış talimatlarla çalışılması;
  • Kaynak işleminin çok sıkı kontrol altında tutularak uygulanması;
  • Kontrolü gerçekleştirecek personelin uygun nitelikte olması ve yetkilerle donatılması;
  • Önleyici faaliyetler ve sürekli iyileşmenin sağlanması gerekmektedir.

Bu unsurları etkileyen işlemlerin en etkin şekilde yapıldığından emin olunması ve işlemin bütün aşamalarında uygun kontrollerin, muayenelerin yapılması önemlidir.

İmalatçı, yetkin, eğitimli ve sertifikalı üretim personeli kullanımı kapsamında sertifikalı kaynakçı kullanmalıdır.

SZUTEST olarak bu alanda sizlere; EN 9606-1, EN ISO 9606-2, ASME Sec. IX, AWS D.1.1, AWS D.1.2, AWS D.1.5, AWS D.1.6, API 1104, EN13067 standartlarına göre Kaynakçı; EN 14732 standardına göre Kaynak Operatörü ve EN13133 standardına göre Lehimci Sertifikası hizmeti sağlamaktayız.

İmalatçı, uyguladığı kaynak prosesi sırasındaki çevre ve kaynak koşulları göz önüne alınarak ana metal ve sarf malzemesinin sağladığı mekanik karakteristiği bilmelidir. SZUTEST olarak bu alanda sizlere,

EN ISO 15614, ASME Sec. IX, AWS D.1.1, AWS D.1.2, AWS D.1.5, AWS D.1.6, API 1104 standartlarına göre Kaynak Prosedür Şartnamesi Onayı (WPQR), EN13134 standardına göre Lehim Prosedür Şartnamesi Onayı (BPQR) hizmeti sağlamaktayız.

FR.P.15.M Metal Birleştirmeler İçin Başvuru Formu

FR.P.15.P Plastik Birleştirmeler İçin Başvuru Formu

SZUTEST > Mesleki Yeterlilik Belgesi