SİSTEM BELGELENDİRME

KALİTENİZ DENETİMİMİZ ALTINDA OLSUN

Yönetim sistemleri belgelendirme alanında TS EN ISO/IEC 17021 uygunluk değerlendirme Standardında Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Amerikan Akreditasyon Kurumu IAS (International Accreditation Service – USA ) akreditasyonlarına sahip olan SZUTEST;  Yönetim sistemlerinin belgelendirme hizmetini sunmaktadır.

Yönetim sistemlerinin Belgelendirilmesi Beraberinde sürdürülebilir iyileştirmeyi sağlam bir temel ile başarabilmeyi getirir.

Organizasyonunuz Ulusal ve Uluslararası standartlarla uyumlu hizmet vermesi Ürün ve Proseslerinizin doğru biçimde işlemesi sonucunu doğurur ve bu sonuç organizasyonuz a Artan prestij, müşteri memnuniyeti, Ürün Ve Hizmet Kalitesinde Mükemmelleşme gibi bir çok alanda katkı sağlar.

Tüm sektörler için uygulanabilen yönetim sistemleri kuruluşlara izlemeleri ve iyileştirmeleri gereken çerçeve yapıyı oluşturur.

12 yıldır Bünyesinde barındırdığı Uzman ve Deneyimli Ekibi ile Szutest Ürün ve Hizmet Kalitenizdeki Mükemmelleşme ye bir adım daha yaklaşmanıza olanak sağlar.

SZUTEST TÜRKAK ( TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ) Tarafından ;

Standartlarında;

IAS (International Accreditation Service )  Tarafından;

Standartlarında Akredite olarak hizmet vermektedir.

İşletme ilgili standart gereklilikleri doğrultusunda yönetim sistemini kurup, uygulamaya geçildikten sonra ilgili standarda göre belgelendirme ve denetim yapan bir kuruluşa başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru aşamasında işletme ile ilgili bilgiler temin edilir ve bu bilgiler ışığında fiyatlandırma çalışması gerçekleştirilir.

Teklif safhası olumlu değerlendirildiği takdirde denetim planlama aşamasına geçilir.

Belgelendirme süreci iki aşamalı bir başlangıç tetkiki ile başlar

1.Aşama denetimi işletmenin risk guruba bağlı olarak saha da yada ofis de gerçekleştirilir

1.Aşama denetimi;

Müşterinin yönetim sistemi dokümanlarının gözden geçirilmesi,

Müşterinin lokasyonun ve sahaya özgü koşulların değerlendirilmesi, müşterinin personeli ile 2. aşama denetimi hazırlıklarının yeterliliğine yönelik görüşmeler,

Müşterinin durumunun gözden geçirilmesi, standardın gerekliliklerinin anlaşıldığının belirlenmesi (özellikle kilit performanslar yada önemli bölümler ile ilgili, prosesler, amaçlar ve yönetim sisteminin operasyonu),

Yönetim sistem kapsamı, ilgili kanuni yükümlülükler, mevcut riskler ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması,

  1. aşama denetimi için kaynak tahsisinin gözden geçirilmesi,

Amacıyla gerçekleşir.

1 aşama denetimi tamamlandıktan sonra (eğer 2 aşamaya geçiş için uygun ise)

2.Aşama denetimi planlanır ve 2.aşama denetimi mutlaka sahada gerçekleşir,

Gerçekleştirilen denetimde,

Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması

Müşterinin yönetim sistemi ve performansının yasal sorumluluğa uyması

Müşteri proseslerinin operasyonel kontrolü

İç denetim ve yönetim yeniden gözden geçirilmesi

Müşteri politikası için yönetim sorumlulukları

Kural gereklilikleri, politika, performans hedefleri arasındaki bağlantılar (idari sistemin standartlarına veya diğer kurallarla uygun olup olmadığı), diğer uygulanabilir yasal gereklilikler, sorumluluklar, personel faaliyetlerinin yetkinliği, prosedürler, performans bilgileri, iç denetim bulguları ve sonuçlar.  Gibi süreçler kontrol edilir.

2.aşama denetiminin tamamlanmasıyla denetimde elde edilen tüm bilgiler ve denetim kanıtları gözden geçirilip var ise tespit edilen Uygunsuzlukların kapatılmasına takiben belgelendirme komitesinin onayı ile belgelendirme gerçekleştirilir.

Kalite Yönetim sistemi uygulayan kuruluşların işletmelerine faydaları sanıldığından çok daha fazladır, bu faydalar;

  • ISO 9001 standartları müşteri memnuniyetini merkeze aldığı için, size üst düzey müşteri memnuniyeti kazandırır. ISO 9001 ile müşterilerinizin isteklerini daha iyi anlama şansı elde edersiniz.
  • Belirli standartlara uygunluğunuzun belgesi size yeni müşteriler kazandıracaktır.
  • Artan prestij ve müşteri memnuniyeti sizin rakip firmalar ile daha güçlü mücadele etmenizi sağlayacaktır.
  • Firmanızın kurumsallaşması yönünde sağlam adımlar atmış olursunuz.
  • ISO 9001 standartları firmanızın süreklilik arz eden bir gelişime ve iyileştirmeye gitmesine sebep olur.
  • Profesyonelleşme yoluna girilir. Bu durum firmanın geleceğinin şahsi kararlarla değil, sağlam bir alt yapıya sahip dünya standartlarıyla belirleneceği anlamına gelir.
  • Kalitenin her aşamada kontrol edilmesi ve belgelendirilmesi karşılaşılacak hataları önlemeyi ve bu sayede hata düzeltmek için harcanan ekstra çabayı en aza indirmeyi sağlar.
  • ISO 9001 müşteri memnuniyeti kadar, personel memnuniyetini de önemser. Personelin memnuniyeti ise daha verimli iş gücü olarak geri döner.