KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTOLÜ

Kaldırma ve iletme ekipmanları, forkliftler, transpaletler, vinçler, caraskallar, kule vinçler, mobil vinçler, liftler, platformlar, asılı erişim donanımları, yürüyen merdiven ve bantlar gibi yatay eksende, dikey eksende veya hem yatay hem de dikey eksende hareket ederek bir yükün yerini değiştirmeye yarayan ekipmanlardır. Bu ekipmanların testleri; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az 1 (bir) kere muayene edilmelidir.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının güvenli ve etkin bir şekilde çalışması, iş yerlerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi açısından büyük önem taşır. SZUTEST olarak, bu kritik ekipmanların periyodik kontrollerini profesyonel bir yaklaşımla gerçekleştiriyoruz.

İş yerlerinde kullanılan kaldırma ve iletme ekipmanları, işlerin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlarken, aynı zamanda büyük bir sorumluluk da taşır. Bu ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmesi hem çalışanların güvenliği hem de işlerin aksamadan devam etmesi için kritik öneme sahiptir. SZUTEST olarak, bu hayati görevi üstleniyor ve işletmenizin güvenliğini sağlıyoruz.

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Önemi

Kaldırma ve iletme ekipmanları, iş süreçlerinde ağır yüklerin taşınmasını ve kaldırılmasını kolaylaştırır. Vinçler, forkliftler, asansörler ve konveyör sistemleri gibi ekipmanlar, inşaat sahalarından depolara, fabrikalardan lojistik merkezlerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Ancak, bu ekipmanların düzgün ve güvenli bir şekilde çalışması, düzenli periyodik kontrollerle mümkündür.

 

Periyodik Kontroller Neden Gereklidir?

Güvenlik Sağlar: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrolü, potansiyel tehlikeleri önceden tespit ederek iş kazalarının önüne geçer.

Yasal Uyumluluk: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun kontroller, yasal sorumluluklarınızı yerine getirmenizi sağlar.

Verimlilik Artırır: Ekipmanların optimal performansta çalışmasını sağlayarak iş süreçlerinde verimliliği artırır. Ayrıca periyodik kontrolü düzenli olarak yapılan ekipmanlarınızın ömrü uzar ve böylece maliyet tasarrufu sağlarsınız.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri  aşağıdaki standartlara göre yapılmaktadır:

Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 115-1 ve TS EN 115-2 standartlarına uygun olarak yapılır. (18 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantların periyodik kontrolleri akredite kuruluşlarca yapılmalıdır.)

Yapı İskeleleri

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 6 ay.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 12810-1, TS EN 12810-2, TS EN 12811-1 ve TS 13662 standartlarına uygun olarak yapılır.

Mobil Erişim ve Çalışma Kuleleri (Seyyar İskeleler):

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 1004-1 standardına uygun olarak yapılır.

Sürekli Taşıma Donanımları (Konveyörler):

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 618+A1, TS EN 619+A1 ve TS EN 620 standartlarına uygun olarak yapılır.

Kaldırma Aksesuarları ve Taşıyıcılar (Sapanlar, Kıskaçlar, Vakum Kaldırıcı, Manyetik Kaldırıcı ve Benzeri):

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 14502-1, TS EN 13414-2+A2, TS EN 1492 serisi, TS EN 818-6+A1 ve TS EN 13155 standartlarına uygun olarak yapılır.

Vinçler ve Kaldırma Teçhizatları (Köprülü, Portal, Mobil, Yükleyici, Kule, Kıyı Ötesi, Döner Kollu ve benzeri):

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 15011, TS EN 14985, TS EN 13852-1, TS EN 13852-2, TS EN 13000+A1, TS EN 12999, TS EN 14439+A2, TS EN 13001 serisi ve TS ISO 9927-1 standartlarına uygun olarak yapılır. (18 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Kule Vinçlerin periyodik kontrolleri akredite kuruluşlarca yapılmalıdır.)

Endüstriyel Araçlar (Forklift, Transpalet, Yük ve Personel Taşıyıcı, Değişken Erişimli Araç, Sipariş Toplayıcı ve Benzeri)

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN ISO 3691 serisi ve FEM 4.004 standartlarına uygun olarak yapılır.

Araç Kaldırma Liftleri

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 1493 standardına uygun olarak yapılır.

Kaldırma Tablaları

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 1570-1+A1 ve TS EN 1570-2 standartlarına uygun olarak yapılır.

Sütunlu Çalışma Platformları

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 1495+A2 standardına uygun olarak yapılır.

Asılı Erişim Donanımları

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 1808 standardına uygun olarak yapılır. (18 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Asılı Erişim Donanımlarının periyodik kontrolleri akredite kuruluşlarca yapılmalıdır.)

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 280+A1 standardına uygun olarak yapılır.

İnşaat Asansörleri

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 12159, TS EN 12158-1 ve TS EN 16719 standartlarına uygun olarak yapılır.

Eğimli Yük Taşıma Tertibatları

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 12158-2+A1 standardına uygun olarak yapılır.

Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformları

 • Kontrol Süresi: Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.
 • Kontrol Kriterleri: TS EN 81-40 standardına uygun olarak yapılır.

SZUTEST olarak, kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinde izlediğimiz adımları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 1. Görsel İnceleme: Ekipmanların genel durumu, yapısal bütünlüğü ve hasar belirtileri kontrol edilir.
 2. Fonksiyonel Testler: Ekipmanların tüm işlevlerinin doğru, güvenli ve istenen amaca hizmete göre çalışıp çalışmadığı test edilir.
 3. Yük Testleri: Ekipmanların belirli bir yük altında nasıl performans gösterdiği test edilir.
 4. Dokümantasyon: Tüm bulgular, test sonuçları ve önerilen düzeltici eylemler ayrıntılı olarak belgelenir.
 5. Raporlama: Kontrol sonuçları işletme yetkililerine detaylı bir rapor halinde sunulur.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarınızın düzenli periyodik kontrolü için hemen uzmanlarımız iletişime geçin!