Kaldırma iletme ekipmanları

Forkliftler, transpaletler, vinçler, caraskallar, kule vinçler, mobil vinçler, liftler, platformlar, asılı erişim donanımları, yürüyen merdiven ve bantlar gibi ekipmanların testleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kere muayene edilmelidir. Ağırlık testleri bazı ekipmanlara statik test (beyan yükünün 1,25 katı) ve dinamik test (beyan yükünün 1,1 katı), bazı ekipmanlara da kapasite denge diyagramlarında belirlenen ağırlıklara göre test yapılmalıdır. Araç kaldırma liftinde beyan yükünün 1,5 katında statik test yapılmaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları, yatay eksende, dikey eksende veya hem yatay hem de dikey eksende hareket ederek bir yükün yerini değiştirmeye yarayan ekipmanlardır. Kaldırma iletme ekipmanlarını standartlarına uygun olarak gerekli güvenlik komponentleri kontrol edilir. Ayrıca yükleri ilk üretildiği gündeki gibi güvenli bir şekilde taşıyabildiğini test etmek için dinamik ve statik testlere tabi tutulur. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının bakımları takip edilecek, verimli ve güvenilir çalışması sağlanır.

Forklift periyodik muayenesi
TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309

Transpalet periyodik muayenesi
TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057

Vinç periyodik muayenesi
TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309

Caraskal periyodik muayenesi
TS 10116, TS ISO 7592

Kule vinç periyodik muayenesi
TS 10116, TS ISO 8566-3

Mobil vinç periyodik muayenesi
TS 10116, TS EN 13000 + A1, TS ISO 8566-2, TS ISO 4309

Lift periyodik muayenesi
TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074

Asılı erişim donanımları periyodik muayenesi
TS EN 1808

Yürüyen merdiven ve bant periyodik muayenesi
TS EN 13015