UKCA belgelendirme

UKCA Markası nedir?

UKCA, Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirme kelimelerinin İngilizce karşılığının yani ‘’United Kingdom Conformity Assesment’’ kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Üreticilerin ürünlerinin üzerinde UKCA markası iliştirmesi, Birleşik Krallık tarafından yayınlanan uygunluk değerlendirme süreçlerinden geçtiğini ve uygunluğunun onaylandığını ifade edecektir.

Bilindiği üzere, Birleşik Krallık ülkeleri İngiltere, İskoçya ve Galler’dir. Bu durumda UKCA markası ile ilgili her türden düzenleme ve uygulamanın bu ülkeleri kapsadığı unutulmamalıdır.

CE markası, bütün Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve ülkemizde zorunlu uygulamadadır. Ürünlerine CE işareti iliştiren üreticiler Avrupa Ekonomik Alanı içerisindeki ülkelere ürünlerini serbestçe piyasaya arz edebilmektedirler.

UKCA Markası ise, Birleşik Krallık ülkelerinin Avrupa Birliğinden çıkması yani bilinen tabir ile BREXİT’den sonra, bu ülkelere ihraç edilecek ürünlerde CE işareti yerine kullanılması gereken ürün markasıdır.

UKCA Markası ne zaman zorunlu hale gelecek?

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile artık uygulamaya alınan BREXİT sürecinden sonra, ürünlerini Birleşik Krallık ülkelerine ihraç etmek isteyen üreticiler ürünlerine UKCA markasını iliştirebilmek adına belgelendirme süreçlerine başlayabilirler. UKCA markası sadece Birleşik Krallık ülkelerine gerçekleştirilecek ihracatlarda geçerli bir marka olacaktır, dolayısıyla CE markası gibi Avrupa Birliğine üye olan diğer ülkelerde geçerli olmayacaktır. Hali hazırda ürünlerine CE işareti iliştiren üreticiler veya ürünlerinde herhangi bir marka iliştirmeyen üreticiler, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren UKCA markası olmadan ürünlerini Birleşik Krallık ülkelerine ihraç edemez hale geleceklerdir. 2021 yılı bir geçiş süreci olarak belirlenmiş durumdadır. Dolayısıyla ürünlerine CE işaretini iliştiren bir üretici 2021 yılı içerisinde hala CE işareti ile birlikte ürünlerini Birleşik Krallık ülkelerine ihraç edebilmeye devam edebilecektir. Fakat 2022 Ocak ayı itibari ile CE markası ve UKCA markası uygulamaları tamamen birbirinden ayrılacak ve UKCA markası olmayan ürünlerin Birleşik Krallık ülkelerine ihracatı durdurulacaktır.

Geçiş yılı olarak belirlenen 2021 yılı için üreticiler ürünlerine dilerse hem CE markası ile hem de UKCA markası ile Birleşik Krallık ülkelerine ihraç etmeye devam edebileceklerdir. Ürünlerini Birleşik Krallık ülkelerine ihraç etmek isteyen üreticilerin 2021 yılını UKCA belgelendirme süreçlerini tamamlamak için değerlendirerek 2022 yılına hazırlık yapmaları beklenmektedir. Bu şekilde bir geçiş süreci ile bu ülkelere yapılacak ihracatlarda problem yaşanmamasına özen gösterilmiştir.

Hangi ürünler UKCA Markasına tabii olacaktır?

Hali hazırda uygulamada olan ve ürünlere CE markasını iliştirmeyi zorunlu kılan yönetmeliklerin kapsamında olan ürünlerin neredeyse hepsi UKCA markası kapsamında olacaktır. Szutest olarak, CE belgelendirme hizmetleri sunduğumuz aşağıda sıralanmış olan bütün sektörlerde, müşterilerimize ek olarak UKCA belgelendirme hizmetlerini de sunabiliyoruz,

  • ukcaYapı Malzemeleri
  • Makineler
  • Basınçlı Ekipmanlar ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
  • Elektrikli Cihazlar
  • Gaz Yakan Cihazlar
  • Gürültü Yönetmeliği Kapsamındaki Ekipmanlar
  • Asansörler
  • Sıcak Su Kazanları
  • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
  • ATEX Yönetmeliği Kapsamındaki Ekipmanlar

Üreticiler UKCA belgelendirme sürecine nasıl hazırlanmalı?

Bu sorunun iki farklı yanıtı var. Çünkü süreç CE markası sahibi üreticiler ile CE markası sahibi olmayan üreticiler için farklı şekilde işleyecek.

Hali hazırda ürünlerine CE işareti iliştirme hakkında sahip bir üretici için, UKCA belgelendirme süreci çok daha hızlı ve kolay ilerleyecektir. Zira, CE belgelendirme sürecini tamamlamış olan müşterilerimiz için UKCA markalama sürecinde Szutest olarak aktif rol alarak, onların kolaylıkla UKCA belgelendirme süreçlerini tamamlamalarını sağlayacağız. Çünkü, UKCA markalama için belirlenmiş gereklilikler ile CE markalama için belirlenmiş gereklilikler tamamen aynıdır. Yönetmeliklerdeki modüller ve uygulanacak standartlar (istisnai durumlar hariç) birebir aynıdır. Bu noktada ürünün kapsam dahilinde olduğu yönetmeliklerin ve standartların gerekliliklerine bağlı kalarak bir UKCA markalama süreci işletilecektir. Bu sebepten, hali hazırda bu uygunluğu sağlamış olan üreticiler için UKCA markalama süreci görece kolay ve hızlı olacaktır.

Öte yandan, henüz ürünlerine CE işareti almamış olan üreticiler için, UKCA belgelendirme süreçleri en baştan başlayarak gerçekleştirileceği için daha meşakkatli olacak ve daha fazla zaman alacaktır.

UKCA markalama süreci ne kadar zaman alır?

UKCA markalamanın ne kadar sürede tamamlanacağı tabi ki ürünün bağlı bulunduğu yönetmelik ve standartlara bağlıdır. Fakat yukarıda bahsettiğimiz gibi hali hazırda ürünlerine CE markası iliştirme hakkına sahip bir üretici için UKCA markalama süreci, CE etiketine haiz olmayan üreticilere kıyasla daha hızlı olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Szutest uzmanları ile iletişime geçmenizi rica ederiz.