Önemli Duyurular

Ücretsiz ISO 22000 Semineri

Szutest olarak sadece teknik faaliyetlerimize değil aynı zamanda sosyal yaklaşımlarımıza da devam ediyoruz. Çalışma hayatımıza çok şey katan ve büyümemize destek olan tüm kadınlarımıza olan minnetimizi göstermek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ücretsiz ISO 22000 semineri düzenledik.

Medikal Cihazlar Yönetmeliği Komisyon Denetimi

Şirketimiz, 20-24 Mayıs tarihleri arasında 93/42/AT yönetmeliğinde yeniden atama denetimini tamamladı. T.C Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Avrupa Komisyonu denetçileri dokuz kişilik bir ekiple ortak denetimi gerçekleştirdi. Bu denetim Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girecek (AB) 2017/745 Yeni Medikal Cihazlar Yönetmeliği MDR öncesinde, direktif kapsamında şirketimize yapılan yeniden atama denetimi niteliği taşıyor.

Yeni MDR’ın 2024 tarihine kadar sunduğu geçiş süresinin müşterileri tarafından tamamen kullanılabilmesi amacıyla Szutest erken yeniden atama talebinde bulunmuştu. Yeni MDR yönetmeliğinin dünya genelinde uygulamasına dair çekinceler, yapılan bu hamlenin Szutest müşterilerinin daha güvenli bir alanda kalmasını sağlayacak.

Aşağıdaki duyuru, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yayınlanmıştır.

Belge İnceleme Başvuruları Hakkında Duyuru

06.05.2019

Bilindiği üzere, 17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanun ile aşağıdaki hüküm yürürlüğe girmiştir.

“Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumu’nun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.”

Bu çerçevede 7161 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 18/01/2019 tarihinden sonra yurt dışındaki bir akreditasyon kurumundan akredite olan Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarına (UDK) yönelik verilen akreditasyonlar kanun hükmüne aykırı olduğundan söz konusu UDK’larca verilen belge ve raporlara ilişkin belge inceleme başvuruları kabul edilmeyecek ve akredite belge inceleme sonuç yazısı düzenlenmeyecektir.

Ancak 18/01/2019 tarihinden önce yurt dışındaki bir akreditasyon kurumundan akredite olan Türkiye’de yerleşik UDK’lara yönelik verilen akreditasyonlarla ilgili geçiş düzenlemeleri yapılıncaya kadar söz konusu UDK’larca verilen belge ve raporlara ilişkin belge inceleme başvuruları ile ilgili işlemler yürütülmeye devam edilecektir.

 

onemli-duyurular