Tüpraş Periyodik Kontrol Takip Sistemi Devreye Alındı

Periyodik Kontrol Takip Sistemi; Tüpraş sahasında bulunan tüm iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yazılım üzerinden yapılmasını ve Tüpraş yazılım sistemi ile haberleşmesini amaçlamaktadır.
Aşama 1 kapsamında Szutest Yazılım Teknolojileri firması devreye girmiş ve karşılıklı toplantılar sonucunda yazılım sistemi hazır hale getirilmiştir. Aşama 2 kısmında ise Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. sahada fiili kontrollere başlamıştır.

Szutest ve Tüpraş Yetkilileri 18-21.06.2019 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri eğitimler ile sistemi ilgili birimlere tanıtarak, gelecekte projenin daha ileriye gideceğinin sinyallerini verdi.