ISO 14971 Medikal Cihaz Risk Yönetiminde Sık Yapılan Hatalar

Medikal Cihaz Teknik dosyalarının temel yapı taşlarından olan Risk Yönetimi Dosyalarında sık yapılan hataları aşağıda sıralamaya çalıştık.

Yazar: Salih Oğuz Savaş

 • Risk Yönetimi ve Risk Analizinin karıştırılması
 • Sadece Risk Analizi oluşturulması
 • Risk Yönetimi Prosedürü olmaması
 • Risk Analizinde sınırlı sayıda risklerin değerlendirmesinin yapılması
 • Risk Analizinin ürün tasarımı bittikten sonra gerçekleştirilmesi
 • Uygulanan Risk Kontrol yönteminin yeni riskleri doğurup doğurmadığının değerlendirilmemesi
 • Risk Analizi ekibinde yeterli personel bulunmaması
 • Risk Analizi gerçekleştirilirken ürünün tasarlanmış halinin değerlendirilmesi, ham halinin değerlendirilmemesi ve çoğu kritik riskin bu nedenle değerlendirilmemesi
 • Ürün Standartlarının kullanılmaması
 • Paketleme, ürün ömürleri, nakliye, gibi kritik safhaların değerlendirilmemesi, risk analizinin ürüne özgü değil ürün gurubuna özgü hazırlanması
 • Multi disipliner yaklaşımın sergilenmemesi genelde çalışmanın bir kişi üstüne atılması
 • Aksesuar ve montajlı parçaların risklerinin yeterince değerlendirmeli
 • Numaralandırma gerçekleştirilmemesi ve bu nedenle izlenebilir bir yapı oluşturulmaması
 • Alarp tanımının ve yapısının kullanılması
 • Onaylı doküman olmaması
 • Risk planının ve raporunun aynı dökümanda tanımlı olması
 • Güncel ürün ve proses, saha değişikliklerinin risk analizinde değerlendirilmemesi
 • Risk Yönetimi Prosedürünün gerçekçi değil standarttan alıntı olması
 • Periyodik olarak güncellenmemesi
 • Kalite yönetim sistemi ile risk yönetiminin bağlantısı olmaması (DÖF, müşteri şikayeti, olumsuz olay araştırması vb.)
 • Risk planı ve yönetiminin aynı tarihte olması ve bir silsileyi izlememesi