Enerji Tüketimi Ve Etkileri

Enerji tüketimi beraberinde bazı sorunlar da getirmektedir. Bunlar;

 1. Ekonomik maliyetler
 2. Çevresel etkiler
 3. Kaynakların tükenmesi

Dünya Devletleri Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında Karbon emisyonlarındaki artışların yol açtığı başta küresel iklim değişikleri olmak üzere, çevresel sorunlara karşı önlem alınmasının kaçınılmaz hale gelmesi ile enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması, emisyonların sınırlandırılması, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji sistemlerinin kurulması gibi önlemleri değerlendirmekte ve kararlar almaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

 1. Enerji Etütleri: Etütlerin yapılması ile işletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya konması, atık enerjinin geri kazanımı potansiyelinin değerlendirilmesi ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin ortaya konması ve nihayetinde enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün azaltılması hedeflenmektedir. Verimlilik sağlayacak imkanların ortaya konması için tasarruf potansiyelinin belirlenmesi amacı ile işletmelerde incelemeler ve ölçümler yolu ile toplanan bilgilerden yola çıkılarak hesaplamalar yapılır ve verimlilik artışı sağlayacak önlemlere/yatırımlara ilişkin hususlar teknik ve mali boyutları ile değerlendirilerek raporlanır.

Çalışmalar kapsamında aşağıdaki etüt profilleri yıllık bazda ele alınır. enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere

 • Girdi Profili
 • Atık Profili
 • Kayıp-Kaçak Profili
 • Verimsizlik Profili
 • İsraf Profili
 • Emisyon Profili
 • Enerji Yönetim Profili

Enerji etüdü kapsamında yapılan, bazı inceleme ve ölçümler şu şekildedir.

 • Proses Analizleri
 • Tarife Analizi,
 • Yakıt analizleri; Kömür ve Doğalgaz
 • Elektrik tesisatı incelemesi
 • Trafo/Kompanzasyon Ölçümleri
 • Elektriksel güç çekimleri ve güç kalitesi analizi,
 • Isıtma Sistemi; Kazan, Isı pompası ölçümleri
 • Soğutma Sistemi: Mekanik/Abs Chiller, , Vrf, Vrv sistemleri
 • Havalandırma Sistemleri ; Klima santralleri
 • Basınçlı Hava Sistemleri
 • Buhar Sistemleri
 • Pompa Sistemleri
 • Motorlar; Asansörler, pompa motorları…
 • İç Ortam Hava Kalitesi
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Baca Gazı Ölçümleri ve Analizleri,
 • Atık analizleri
 • Isıl Yalıtım; Bina veya tesisatların kontrolü.
 • Otomasyon sistemi; Set değerleri ve senaryoların incelenmesi, duyar elemanların kontrolü.
 1. Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmeti: İşletmelerde enerji verimliliğine konu yeni tesis edilecek sistemler ile mevcut sistemler üzerinde öngörülen yatırıma yönelik projelerde; analiz, ölçüm, değerlendirme ve öneriler geliştirilmesi süreçlerinde rol alınarak çok önemli profesyonel destek sağlanmaktadır.
 2. Enerji Yöneticisi Görevlendirmesi: Görevlendirilen kişiler endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili yasal mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmektedir.
 3. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmesi: Bu belge binaların enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, aydınlatma, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içermektedir.
 4. Verimlilik Artırıcı Proje hazırlanması (VAP): Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konuları içine alan projeler hazırlanmaktadır.
energy-verimliligi-2