Enerjinizi boşa harcamayın

SZUTEST Enerji

Binalarda enerji verimliliği çalışmaları ile yaşam standardı ve hizmet kalitesini düşürmeden ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, yalıtım, sıcak su, otomasyon gibi sistemlerde tüketilen enerjinin azaltılması amaçlanmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konutlarda %46 ticari binalarda ise % 20’lik enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. Bu oranlar işletme bazında yapılacak sistematik yaklaşımlarla daha da artırılabilir.

Enerjinin daha verimli kullanılması ile;

  • Enerji maliyetlerinin azaltılması
  • Enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması,
  • Çevresel etkiler ve emisyonların azaltılması (Küresel ısınma ve iklim değişikliği) sağlanacaktır.

Türkiye’nin 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde, 2023 yılına kadar GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedefi yer almaktadır.

Belirlenen hedeflere ulaşılması amacı ile kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeler ile ülkemizde enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ülkemiz ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve  enerjinin  kullanımında  verimliliğin artırılması amaçlamış ve hedefler belirlemiştir.

SZUTEST enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak üzere Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketidir.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak düzenlenen Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’e göre toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri olan ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren özel sektör binalarında 4 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunlu olup aykırılığın tespiti halinde öngörülen para cezaları yine aynı kanunda belirtilmiştir.  Ayrıca toplam inşaat alanı 20.000 m2 veya enerji tüketimi 500 TEP/yıl olan özel sektöre ait ticaret ve hizmet binalarında Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi zorunluluğu da getirilmiştir.

Aynı kanun ile binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş olup buna ilişkin düzenleme Resmi Gazetenin 05.12.2008 tarih ve 27075 no’lu sayısında yayınlanan ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ ile yapılmıştır. Daha sonra bu yönetmelikte yapılan ve Resmi Gazetenin 28 Nisan 2017 tarihli ve 30051 sayısında yayınlanan değişiklik öngören yönetmeliğe göre alım, satım ve kiralama işlemlerinde EKB bulunması zorunluluğu 01.01.2020 tarihine uzatılmıştır.

SZUTEST ayrıca Bina Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ve ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme konusunda IAS tarafından hizmet vermeye yetkilendirilmiştir.

SZUTEST’in konusunda uzman ve deneyimli teknik personeli tarafından  enerji etüt çalışmalarında ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi için hazırladığı Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) müşterilerine genel olarak belirlenen oranların üzerinde enerji tasarruf imkanı sunmaktadır.

energy-verimliligi