SZUTEST ESCO

Szutest binalarda ve endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği sağlamaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi sürecinde, projelerden sağlanacak faydayı imzalanacak Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) ile işletmeye garanti etmek sureti ile yatırım ve işletme maliyetlerinin finansmanını üstlenebilmekte veya bu türden projelerin finansmanı için kullandırılan ve avantajlı olan kredileri işletmenin en uygun şartlarda edinmesine aracılık etmektedir.

Szutest yetkilendirilmesine konu olan ve yukarıda özetlenen hususlarda amacına uygun şekilde etkin faaliyet göstermeyi kendisine misyon edinmiştir. Bu doğrultuda oluşturduğu alanında uzman teknik kadrosu ve sahip olduğu akredite olmuş kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş geniş ölçüm cihazları envanteri ile ilgili ölçüm ve değerlendirme standartlarına bağlı kalarak planlı, disiplinli ve detaylı şekilde faaliyet yürütmektedir.

Yapılan etütlerde işletmelere fayda sağlama güdüsü ile hareket edilmekte ve üretimde kaliteden, binalarda ise konfor şartlarından taviz vermeden enerjinin en verimli şekilde kullanılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılmasına çalışılmaktadır.