Bekra (Seveso) Bildirim Hizmetleri

Bekra (Seveso) Bildirimi Nedir?

BEKRA (SEVESO) Bildirimi Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan ettikleri bildirimdir. Bekra bildirimi ile işletmeler “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik gereğince; İşletmenin “Alt Seviyeli Kuruluş” çıkması sonucunda BEKRA (SEVESO) Bildirimini yapması ve BKÖP (Büyük Kaza Önleme Politikası) Raporu hazırlaması gerekmektedir. İşletmenin “Üst Seviyeli Kuruluş” çıkması sonucunda BEKRA (SEVESO) Bildirimini yapması ve Güvenlik Raporu hazırlaması gerekmektedir. İşletmenin “Kapsam dışı” çıkması sonucunda ise sadece BEKRA (SEVESO) Bildirimini yapması yeterlidir.

İşletmenizin Kapsamını Belirlediniz Mi?

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik gereğince yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, CLP tüzüğüne göre yenilenmiştir. Bu yenileme doğrultusunda Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO) ekinde listelenen zararlılık kategorilerinin kapsamına giren tehlikeli maddeler için alt ve/veya üst eşik değerleri dikkate alınarak hesaplama yapılmakta ve kuruluşun kapsamı belirlenmektedir.

Doğru Bekra (Seveso) Bildirimi Neden Önemli?

BEKRA (SEVESO) bildiriminin doğru yapılabilmesi için öncelikle kimyasal sınıflandırmanın konusunda uzman kişiler tarafından yapılarak kapsama giren kimyasalların belirlenmesi gerekmektedir. Bekra bildirimine girilecek kimyasallar belirlendikten sonra toplama kuralı ile hesap yapılarak işletmenin kapsamı belirlenip bildirimi yapılmalıdır.

Ayrıca bir işletmede kimyasallarda ekleme ya da çıkartma gibi bir durum söz konusu ise hesaplamanın tekrardan yapılıp bildirimin yenilenmesi gerekmektedir. Hesap yenilenmezse kimyasallardaki değişiklik sonucu işletmenin kapsamı değişebilir ve bunun Bekra bildiriminde düzeltilmesi gerekmektedir aksi halde yanlış beyan yapılmış olacaktır.

Birçok işletmede yanlış yapılan hesaplamalar sonucunda kapsamlarının doğru sınıfta çıkmaması işletmelere maliyet ve zaman kaybı yaratmaktadır.

Szutest, bu konuda uzman kişiler tarafından yapılan kimyasal sınıflandırma ve hesaplamalar sonucunda işletmelerin doğru şekilde sınıflandırılmasını sağlamaktadır.

Bekra Bildiriminizi Yapmayı Unutmayın! Aksi Halde…

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12. maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca firmanın seviyesinin değişmesi durumunda madde 30 ğ) bendi gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması ve uygulanması, güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmemesi veya Bakanlıkça yetersiz bulunması durumunda tesis faaliyetlerinin durdurulması kararı verilebilmektedir.

BEKRA (SEVESO) Bildirimi ve Hesaplaması hakkında uzmanlarımızla iletişime geçerek siz de işletmenizin kapsamını doğru belirleyebilir ve yine uzmanlarımızdan Seveso çalışmalarınız için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

seveso